Siirry sisältöön
kaksi ihmistä, joista toinen pitää kässiään toisen käsillä ja hartialla.

Sosiaalisen kuntoutuksen näkökulmia ja mahdollisuuksia

Kirja on ajankohtainen puheenvuoro sosiaalisen kuntouksen näkökulmista ja mahdollisuuksista hyvinvointipalvelujen muutosvaiheessa. Sosiaalinen kuntoutus tuli sosiaalilainsäädäntöön vuonna 2014. Sosiaalisella kuntoutuksella viitataan teoksessa toimintaan, joka vahvistaa ihmisten sosiaalista toimintakykyä, ehkäisee syrjäytymistä ja lisää osallisuutta yhteiskuntaan ja työelämään.

Julkaisussa käsitellään sosiaalista kuntoutusta ja sen toteuttamisen ajankohtaisia toimintatapoja. Kirjan ensimmäinen osa tarkastelee sosiaalisen kuntoutuksen sijoittumista osaksi palvelujärjestelmää. Toinen osa esittelee erilaisia sosiaalisen kuntoutuksen lähestymistapoja. Viimeisessä osassa kuvataan sosiaalisessa kuntoutuksessa käytettäviä menetelmiä ja toiminta-alueita.

Kirjan kirjoittamiseen on osallistunut Sosiaalisen kuntoutuksen valtakunnallisessa kehittämishankkeessa (SOSKU) toimivia sekä muita sosiaali- ja terveyspalveluiden ammattilaisia ja asiantuntijoita. He ovat yhdessä asiakkaiden kanssa ideoineet, luoneet, kehittäneet ja testanneet sosiaalisen kuntoutuksen toimintamalleja eri puolilla Suomea.