Siirry sisältöön
nainen, joka näkyy osittain seinän takaa.

Sujuvampia opinpolkuja romaneille ja maahanmuuttajille

Miten maahanmuuttajien ja romanien koulutuspolut voidaan saada sujuvimmiksi? Diakonia-ammattikorkeakoulu, Oulun seudun ammattiopisto ja Suomen Diakoniaopisto yhdistivät kokemuksensa ja voimansa ja etsivät vastauksia päivän polttavaan kysymykseen.

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hankkeen loppuraportissa esitellään ESR-rahoitteisen hankkeen tuloksia ja toimiviksi todettuja palvelumalleja.

Näitä palvelumalleja ovat etsivä romanityö koulutukseen hakeutumisen tukena, kulttuurisensitiivinen opiskelijavalinta, maahanmuuttaja- ja romanitaustaisille opiskelijoille suunnattu tukipajatoiminta perusasteella, toisella asteella ja ammattikorkeakoulussa,
opiskelijamentoritoiminta sekä monikulttuurinen ohjaus ja osaaminen -koulutus opetus-ja ohjaushenkilöstölle

Yhdistettäessä näitä palvelumalleja maahanmuuttaja- tai romanitaustaisen opiskelijan sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön palvelupolkuihin, alkaa hahmottua eheämpi tie, jota ei tarvitse kulkea yksin, vaan rinnalla on kanssakulkijoita ja yhteistyöverkosto.