Siirry sisältöön

Yhteiskunnallinen yrittäjyys Suomessa – Malli osatyökykyisten henkilöiden työllistämiseen

Uusi julkaisu kuvaa yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja esittelee yhteiskunnallisen yrittäjyyden Suomen mallin.

Työllisyysasteen nostaminen edellyttää osatyökykyisten työllistymistä nykyistä laajemmin. Yhteiskunnallisten yritysten kehittäminen on yksi keino tavoitteen saavuttamiseksi. Keväällä 2021 hallitus julkaisi ensimmäisen yhteiskunnallisten yritysten strategian, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytyksiä, lisätä yritysten määrää sekä kehittää osaamista.

Tässä julkaisussa kuvataan yhteiskunnallista yrittäjyyttä ja ehdotetaan yhteiskunnallisen yrittäjyyden Suomen malli. Julkaisu on syntynyt ESR-rahoitteisen Ilona – sosiaalinen yrittäjyys väylänä mielekkääseen työhön -hankkeen tuloksena.

Julkaisun ensimmäisessä osassa käydään läpi yhteiskunnallisen yrittäjyyden kehittymistä Suomessa sekä siihen liittyvää käsitteistöä. Osassa esitellään myös kansainvälisiä rakenteita ja verkostoja sekä arvioidaan, millaista liiketoimintaosaamista yhteiskunnallisissa yrityksissä tulevaisuudessa tarvitaan.

Toisena osana ovat Ilona-hankkeessa käytännössä pilotoidut mallit, joiden tavoite oli edistää osallistujien työllisyyttä. Toisen osan lopussa tarkastellaan työllistymispolkuun liittyvää työ- ja toimintakyvyn arviointia

Artikkelikokoelman kolmannessa osassa esitellään viimeaikaiset, aiheeseen liittyvät yhteiskunnalliset uudistukset. Osioon sisältyy ehdotus (työhön integroivan) yhteiskunnallisen yrittäjyyden Suomen mallista. Julkaisun lopussa on katsahdus tulevaisuuteen: millaiselta yhteiskunnallinen yrittäjyys ja osatyökykyisten työllisyys näyttää 2030-luvulla.