Siirry sisältöön
Julkaisu

Yhteisöpajat osallisuuden, oppimisen ja muutoksen mahdollistajina

Julkaisussa kuvataan yhteisöpajojen kehittymistä ja käytännön toteutuksia sekä analysoidaan yhteisöpajatoiminnan taustalla vaikuttavia pedagogisia, eettisiä ja teologisia ideoita. 

Yhteisöpajat ovat osa Diakonia-ammattikorkeakoulun osallistavaa ja tutkivaa kehittämistä. Niiden tarkoituksena on rakentaa työelämäyhteistyötä, joka mahdollistaa kansalaisten osallisuuden ja antaa aineksia uudenlaiseen ammatillisuuteen.

Yhteisöpajat ovat osa Diakin osallistavaa ja tutkivaa kehittämistä.

Artikkeleissa tarkastellaan muun muassa uutta ammatillisuutta, sosiaalipedagogista innostamista ja kontekstuaalista teologiaa yhteisöpajojen lähtökohtina. Teksteissä tuodaan esille ammattikorkeakoulun opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia yhteisöpajoista ja niissä toteutuvasta oppimisesta.

Yhteisöpajatoiminnan lähtökohtana on idea erilaisten ihmisten kohtaamisesta ja yhdessä elämisestä, joka rakentuu yhteisen jakamisen ja vuorovaikutuksen myötä. Ihmistä ei tarkastella palvelun tai työn kohteena, vaan tasavertaisena yhteisön jäsenenä.

Diakonia-ammattikorkeakoulu on käynnistänyt vuodesta 2014 lähtien yhteisöpajoja yhteistyössä seurakuntien ja kristillisten järjestöjen kanssa. Vuosina 2014–2017 Diakin opiskelijoita on ollut mukana yli 30 erilaisessa, pääsääntöisesti seurakuntien kanssa toteutuneessa, yhteisöpajassa aina Helsingistä Ivaloon ja Pieksämäeltä Poriin.