Siirry sisältöön

Kirjoittaja Minna Tiainen

Kirjoittaja on Diakin Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla -koulutuksen sosionomi (YAMK) -opiskelija, joka on erikoistunut varhaiskasvatuksen sisältöihin. Hänen kiinnostuksensa kohteita ovat asiakkaiden palvelujen laadun ja vaikuttavuuden parantaminen sekä ihmisten yhdenvertaisuuteen ja osallisuuteen liittyvät kysymykset. Varhaiskasvatuksessa häntä kiinnostaa erityisesti koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen sekä perheiden osallisuus varhaiskasvatuksessa

Artikkelit