Siirry sisältöön
kuvitus, jossa henkilö kädet ylhäällä, rinnasta lähetee erilaisia emoji-hahmoja.
Juttutyyppi  Ilmiö

Teatteria ja luovaa liikettä nuorisotyöhön

Kuinka teatteri-ilmaisu, sosiaalinen nuorisotyö, luova liike ja osallisuus kytkeytyvät toisiinsa? Hyvin ja tuloksellisesti, kertovat teatteri- ja liikunta-alan ammattilaiset. Ympäri Suomea järjestetään avoimia harrastusryhmiä ja valmennuksia nuorille sekä työpajoja ammattilaisille siitä, miten menetelmät siirtyvät vaikkapa luokkahuoneeseen.

Suurella osalla nuoria menee mukavasti, mutta osa ikäluokasta putoaa. Osallisuuden kokemuksella yhteiskunnassa ja omassa elämässä on suuri vaikutus hyvinvointiin. Erityisesti Pohjois-Suomessa on tunnistettu paljon haasteita nuorten osallisuudessa. On paljon nuoria, joiden on haastavan tilanteen pitkittyessä vaikeaa saada itseään liikkeelle kodistaan.

Osallisuuden kokemuksella yhteiskunnassa ja omassa elämässä on suuri vaikutus hyvinvointiin.

– Monet ovat olleet jo niin pitkään toimettomina, ilman työtä tai harrastusta tai jopa ilman sosiaalista elämää, etteivät he koe pystyvänsä ilman apua löytämään itselleen tarjolla olevia mahdollisuuksia, kertoo Tuomas Kosunen Wau ry:stä.

Kosunen on työparinsa Jorma Aallon kanssa mukana Osallistava ja liikunnallinen teatteri -hankkeessa Rovaniemen toimijana. Valtakunnallista hanketta hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu. Tavoitteena on tarjota 15–25-vuotialle matalan kynnyksen harrastustoimintaa. Vaikka toiminnalla pyritään tavoittamaan etenkin haastavassa elämäntilanteessa olevat, ennaltaehkäisevänä työnä toiminta on ollut avointa kaikille.

Harrastus ehkäisee syrjäytymistä

Yksikin harrastus tutkitusti ehkäisee syrjäytymistä. Hankkeen avoimiin ryhmiin nuorten löytäminen ja mukaan saaminen on ollut kuitenkin haastavaa. Ne, jotka ehkä eniten hyötyisivät toiminnasta, eivät helposti lähde mukaan.

– Yksin on vaikea lähteä, ja moni voi pelätä ja jännittää tosi paljon, nuorilta kerätyssä palautteessa pohditaan.

Osallistava teatteri ja liikunta -hankkeen väki onkin käärinyt hihat ja ottanut avointen ryhmien rinnalle työpajat.  Työpajoja viedään olemassa oleviin ryhmiin, kuten koululuokkiin ja kaupungin järjestämään nuorten työpajatoimintaan.

Työpajoissa tieto siirtyy myös ohjaustyötä tekeville esimerkiksi koululuokkiin. Nuoret itse kiittävät työpajatyyppistä lähestymistapaa, jossa toiminta viedään nuorten omiin piireihin.

Työkalupakki opetus- ja nuorisotyöhön

Teatteri-ilmaisun ohjaaja, hankkeen Oulun toteutuksessa mukana ollut Anu Enqvist toivoo, että työpajoihin osallistuvat, nuorten kanssa työskentelevät ammattilaiset löytäisivät uusia näkökulmia omaan työhönsä teatteria ja luovaa liikettä yhdistävistä menetelmistä.

– Työpajoissa olemme ohjaajakollegoiden kesken keskustelleet, etteivät liikunta ja teatteri ole todellakaan kaukana toisistaan. Työpajoissa työskennellään liikkeen ja itsensä ilmaisun parissa monesta tulokulmasta, Enqvist toteaa.

– Harjoitukset ovat sisältäneet esimerkiksi kontaktiliikeharjoituksia parin kanssa, improvisaatiota, äänenkäyttöä, tunneilmaisua ja kirjoittamista, Enqvist kertoo.

Teatteri- ja liikeharjoitteiden avulla on kehitetty osallistujien vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalisia taitoja.

Hankkeessa ollaan tuottamassa menetelmäopasta, joka on konkreettinen työkalu ryhmätilanteiden ohjaukseen. Oppaassa esitellään eri menetelmiä ryhmäytymisharjoituksista toisen kohtaamiseen ja improvisaatioon.

Hankkeen menetelmiä on tuotu jopa uravalmennukseen. Teatteri- ja liikeharjoitteiden avulla on kehitetty osallistujien vuorovaikutustaitoja sekä sosiaalisia taitoja.

– Valmennus on tuonut myös rytmiä elämään. Jos tähän rytmiin pystyy sitoutumaan, se on jo yksi askel lähempänä onnistua sitoutumaan täysin työllistävään työviikkoon, Kosunen pohtii.

Turvallisesti pois mukavuusalueelta

Toiminnassa on voitu testata monenlaisia harrastusmuotoja ja kehollista ilmaisua turvallisessa ympäristössä.

– Olemme rohkaisseet nuoria lähtemään tekemään jotain, mikä vie pois omalta mukavuusalueelta. Teatterin ja liikunnan yhdistäminen antaa itselle luvan kokeilla, kokea, leikkiä, löytää. Porukka on heittäytynyt mukaan tekemiseen todella hienosti, Anu Enqvist kertoo.

Toimivaa konseptia lähdetään viemään seuraavaksi ulkomaille. Express Yourself -jatkohanke sai vastikään vihreää valoa EU:n koulutus-, nuoriso- ja urheiluohjelmalta eli Erasmus+-rahastolta.

– Onhan se kieltämättä vähän koomista, että sulkeutuneina pidetyt suomalaiset lähtevät Keski-Eurooppaan opettamaan itseilmaisua, projektipäällikkö Niko Nummela nauraa.

–  Uskon, että olemme kuitenkin osuneet tässä johonkin olennaiseen. Osallisuustyötä ei pidä tehdä otsa kurtussa, Nummela toteaa.

Kuvitus: Tiina Liuska