Siirry sisältöön
omena, josta haukattu.
Juttutyyppi  Ilmiö

Työkyky parantuu, kun elämä on mallillaan

Oulussa on lähestytty romanien työllisyyden tukemista elintapa-, terveys- ja liikuntaneuvonnan avulla.  Elämänhallintataitoja korostava näkökulma on osoittautunut tehokkaaksi keinoksi tukea myös työllisyyttä.

Kokemuksemme mukaan ihmisen työllistyminen lähtee aivan muista asioista kuin työhakemuksen kirjoittamisesta. Kokonaisvaltainen elämänhallinta ja toimintakyky ovat avainasemassa ennen työllistymistä, ja toimintakykyyn pystymme vaikuttamaan elintapa- ja palveluohjauksella, toteaa tutkija, projektikoordinaattori Miia Länsitie Oulun Diakonissalaitoksen Liikuntaklinikalta.

Toimeen on ryhdytty käytännön keinoin, ja toimivista käytännöistä on kehitetty mallinnuksia tulevaisuuden työhön. Oulussa on toteutettu muun muassa romaninaisten tanssiryhmä, keilavuoroja ja kuntosaliryhmä, ja uusia ryhmiä käynnistyy vielä syksyllä. Romaneille suunnatuille liikuntaryhmille on hanketyön valossa tarvetta ja paikkansa, sillä kynnys lähteä mukaan pääväestön joukkoon on monelle romanille korkea.

Tasa-arvoisen liikuntapalveluiden saatavuuden näkökulmasta kannustamme romaneja mukaan myös kaikille avoimiin ryhmiin, Miia Länsitie korostaa.

”Kokemuksemme mukaan ihmisen työllistyminen lähtee aivan muista asioista kuin työhakemuksen kirjoittamisesta. Kokonaisvaltainen elämänhallinta ja toimintakyky ovat avainasemassa ennen työllistymistä.”

Nuorten aktivoituminen Oulussa merkittävää

Diakin hallinnoimassa, valtakunnallisessa Nevo tiija – uusi aika -hankkeessa on saatu kahden vuoden aikana merkittäviä tuloksia aikaan – kahteen suuntaan.

Romaniväestön lisäksi tavoitteena on ollut myös vaikuttaa pääväestön asenteisiin ja purkaa esimerkiksi työnhaussa esiintyvää syrjintää. Valtakunnallisessa hankkeessa on kymmeniä toimijoita, ja eri alueilla painopisteet ja haasteet vaihtelevat.

Pohjois-Suomessa yhteistyökumppanit eivät aina ole tottuneet romanien mukanaoloon. Muutosta on tapahtunut puolin ja toisin hankevuosien aikana, ja positiivista heräämistä on tapahtunut etenkin nuorten romanien keskuudessa Oulussa. Nyt meihin otetaan yhteyttä, ja nuoret haluavat tehdä itse ja vaikuttaa elämäänsä ja romaniyhteisöön, projektityöntekijä Tanja Yrttiaho Diakista toteaa.

Romaninuorten omasta aloitteesta Oulussa on alkamassa myös nuorten kerho, joka sai alkunsa hankkeen toteuttamasta nuorten päivästä. Meidän tupa on jo vakiintunut romaninuorten kohtaamispaikaksi Nevo tiija -hankkeen ja Romano Mission yhteistyönä.

Hanketiimillä on selkeä toive Oulun kaupungille:

Jotta hankkeessa tehty hyvä työ saataisiin juurrutettua kaupungin perustoimintaan, tarvitaan romanityöntekijä, joka voisi yhden luukun periaatteella antaa palveluohjausta romaniväestölle niin työllisyys- ja koulutusasioissa kuin myös sosiaalitoimeen ja hyvinvointiin liittyvissä kysymyksissä. Tällöin ihminen tulee kokonaisvaltaisesti kohdatuksi.

Kuva: Unsplash.com

Taustaa

  • Oulun esimerkki on osa Diakin hallinnoimaa, valtakunnallista Nevo tiija – uusi aika -hanketta, joka tukee romanien koulutusmahdollisuuksia ja työllistymistä sekä edistää osallisuutta, hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta.
  • Työtä on tehty tiiviissä yhteistyössä Tšetanes naal – koulutuspoluilla -hankkeen kanssa.
  • Hankkeita hallinnoi Diakonia-ammattikorkeakoulu eli Diak, ja niitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.