Siirry sisältöön
kuvitus, jossa henkilö käyttää näpppäismistöä, ympärillä mustikoita, salaattia, käsipaino ja vesilasi.
Juttutyyppi  Blogi

Terveysviestinnän taidot ja terveyden edistämisen asiantuntijuus esiin bloggaamalla

Millaisia viestintävälineitä käytetään terveysalan viestinnässä? Mitä tulevan terveydenhoitajan pitää oppia terveysviestinnästä opintojensa aikana?

Maailman terveysjärjestö WHO selittää käsitteen terveysviestintä seuraavasti: ”Terveysviestintä on keskeisin keino välittää yleisölle terveystietoa ja pitää yllä julkista keskustelua merkittävistä terveyskysymyksistä. Kaikkia joukkoviestinnän muotoja, sekä uusia että vanhoja, voidaan käyttää levitettäessä yleisölle hyödyllistä terveysinformaatiota sekä lisättäessä tietoisuutta niin yksilön kuin yhteisönkin terveyden merkityksestä kehitykseen.”

Kirjallinen viestintä lisääntyy

Ulla Tiililän ja Kati Karvisen toimittamassa kirjassa Elämän ja Kuoleman tekstit käsitellään muun muassa sote-alan tekstualisoitumista. Tiililä kirjoittaa kirjan alussa digitalisaation ja muun teknisen kehityksen lisäävän ilmiötä. Myös viranomaisten kanssa asiointi muuttuu yhä useammin kirjalliseksi ja suullinen viestintä vähenee.

Tulevassa työelämässään Diakista valmistuva terveysalan asiantuntija on myös terveysviestinnän asiantuntija.

Kirjoitukseen perustuva viestintä kasvaa siis koko ajan. Tulevassa työelämässään Diakista valmistuva terveysalan asiantuntija on myös terveysviestinnän asiantuntija.

Millaisilla uusilla tavoilla sekä terveysviestinnän määritelmää että sote-alan tekstualisoitumista voitaisiin ottaa mukaan opiskelijoiden opintojaksoihin? Millä tavalla tulevat terveydenhoitajat voisivat laajemmin tuoda esiin opintojen aikana kertynyttä osaamistaan sekä tuoda esille terveyteen liittyviä asioita?

Blogikirjoittaminen tutuksi tuleville terveydenhoitajille

Terveydenhoitajaopiskelijoiden kehittämis- ja innovaatiotoiminta -opintojaksolla (KEH5) kehittämistehtävän raportointitavaksi valittiin blogiteksti perinteisen raportin sijaan, koska blogitekstien avulla opiskelijat voivat harjoitella terveysviestintää ajankohtaisella tavalla.

Opintojaksolla opettavan terveysalan lehtorin Inga Klenin mukaan blogiteksti valittiin raportointitavaksi, koska blogit ovat tätä päivää.

”Tulevia terveydenhoitajia halutaan rohkaista vaikuttamaan yhteiskunnassa ja tuomaan esille ammatillista osaamista blogikirjoitusten kautta. Blogiteksteihin liittyvä dialogisuus asiakkaiden kanssa on myös tärkeää”, Klen sanoo.

Tulevien terveydenhoitajien pitää tietää, millaisia terveyteen liittyviä blogeja kirjoitetaan.

­Tulevien terveydenhoitajien pitää tietää, millaisia terveyteen liittyviä blogeja kirjoitetaan. Heillä tulee olla taito lukea tekstejä kriittisesti ja punnita, mikä ja mistä otettu tieto on luotettavaa. Heidän täytyy myös osata ohjata asiakas oikean tiedon ääreen. Usein asiakkaat saavat esimerkiksi vertaistukea asialleen blogien kautta.

”Toivoisin, että opiskelijoille jäisi evääksi blogikirjoituksen kautta se, että he itse voivat toimia rohkeasti, tarttua asioihin ja olla vaikuttamassa yhteiskunnan asioihin”, summaa Inga Klen.

Blogikirjoituksen osaaminen voi vaikuttaa myös työllistymiseen positiivisesti. Monet terveysalan yhteistyökumppanit julkaisevat blogikirjoituksia ja tavoittavat sitä kautta yleisöä. Tulevaisuudessa erilaiset terveysalan hankkeet ja kolmannen sektorin paikat tulevat työllistämään yhä enemmän terveydenhoitajia. Opiskelijoille halutaan tuoda blogikirjoittaminen tutuksi jo opiskelujen aikana.

Oppimisen ilo

Olen päässyt ohjaamaan ja tukemaan opiskelijoiden blogitekstien kirjoittamisprosessia KEH5-opintojaksolla. On ollut ilo huomata opiskelijoiden oppimisen ja innostumisen prosessi. Blogityöpajoissa hioimme yhdessä opiskelijoiden kanssa tekstejä.

Kehittämistehtävien laajoista aiheista valikoitui blogitekstin aiheeksi yksi rajattu näkökulma. Blogitekstit käsittelivät esimerkiksi unta, ryhmässä toimimista, liikunnan hyötyjä ja rokottamista.

Osa opiskelijoiden kirjoittamista blogiteksteistä on valittu tähän Dialogin teemanumeroon ja osa tullaan julkaisemaan yhteistyökumppaneiden omilla nettisivuilla.

Pysyvä osoitehttp://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018110547331