Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Ruudun takaa

Koronapandemia on vienyt monet tuen muodot verkkoon. Kuraattorin työhön etätyöskentely on tuonut uusia näkökulmia mutta osoittanut myös kasvokkaisen kohtaamisen merkityksen.

Kun kuraattorina tapaa opiskelijoita, henkilökohtaiseen elämään liittyvät asiat nostavat usein tunteet pintaan. Ei ole harvinaista, että itkettääkin. Ruudun takanakin on tullut useamman kerran tavattua opiskelija, jolla tunteet ovat nousseet pintaan. Jos tapaamme kasvotusten kampuksella, nenäliinan voi konkreettisesti ojentaa. Virtuaalisen nenäliinan ojentamisen toimintoa ei Teamsissä tai Collaboratessa ainakaan vielä ole saatavilla – ei edes symbolisesti.

Diakonia-ammattikorkeakoulussa opiskelijoiden kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista kannetaan huolta kaikenlaisissa olosuhteissa. Hyvinvointi vaikuttaa myös opiskelijan kykyyn suoriutua opinnoista ja siksi siihen panostaminen nähdään tärkeäksi. Ei ole myöskään huono asia sosiaali-terveys- ja kirkonalaa opiskellessa olla itse avun vastaanottajana. Tämä antaa opiskelijalle kokemuksen autettavana olemisesta ja parhaimmillaan palvelee mallina avun antajan ammattilaiseksi opiskellessa.

Kuraattorin työtä etänä

Kuraattori tapaa opiskelijoita henkilökohtaisesti sekä ryhmissä. Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi keskeytyneisiin harjoitteluihin, tiimityöhaasteisiin tai henkilökohtaisen elämän ongelmiin, jotka vaikuttavat opiskelijan jaksamiseen ja opiskelukykyyn. Tilanteesta riippuen opiskelijan tapaamisessa voi olla mukana myös opinto-ohjaaja tai opettaja.

Kun tämä poikkeuksellinen ajanjakso alkoi, erityisen poikkeuksellista se oli niille opiskelijoille, jotka olivat tottuneet asioimaan kampuksella ja tapaamaan kasvotusten. Kasvotusten tapaamisia on tosin jonkin verran myös kuluneen vuoden aikana ollut, mutta ne ovat tapahtuneet maskien takaa turvavälit huomioiden.

Puhuessa mustalle ruudulle olo on toisinaan vähän absurdi, mutta tällaisistakin tapaamisista on yllättäen tullut hyvää palautetta.

Etätapaamisissa kameran käyttö on osoittautunut yllättävän toimivaksi. Tosin joskus puhelimella tapaamiseen liittyessä kuvaruudussani näkyy opiskelijan kasvoista vain puolikas. Joskus opiskelijan kamera ei toimi ja vain minä yksin olen keskustelussa kamera auki. Puhuessa mustalle ruudulle olo on toisinaan vähän absurdi, mutta tällaisistakin tapaamisista on yllättäen tullut hyvää palautetta. Opiskelija on kokenut, että kuraattori on ollut kuvan kautta läsnä, vaikka itselleni ihan samanlaista kokemusta ei ole tullutkaan.

Uusi näkökulma tuen tarjoamiseen

Etävälineiden käyttö tapaamisissa on avannut minulle työntekijänä uuden ikkunan opiskelijan maailmaan. Tutuiksi ovat tulleet myös ruutua kurkkimaan tulleet koirat ja kissat sekä taustalla vilahtaneen lapsen tai puolison hahmo. Toisinaan tapaamiset ovat saaneet oman mausteensa taustalla itkevästä vauvasta tai koiran haukunnasta.

Opiskelijat ovat myös joskus esitelleet minulle kotiaan. Keskustelu on voinut tapahtua opiskelijan laittaessa ruokaa keittiössä tai auton ratin takaa. Paikka keskustelumme aikana on saattanut vaihtua useampaankin otteeseen opiskelijan etsiessä rauhallista sijaintia, jossa voisi keskittyä keskusteluun ja puhua luottamuksellisesti.

Vaihtelevia tarpeita

Etänä tapaaminen ei kuitenkaan täysin korvaa fyysistä tapaamista paikan päällä – ei ainakaan silloin, kun haluaisi sen nenäliinan ojentaa.

Opiskelijoiden kokemukset tuen saamisesta etäyhteyksin vaihtelevat. Osalle järjestely sopii erittäin hyvin ja he antavat positiivista palautetta tällaisesta mahdollisuudesta. On myös olemassa joukko niitä, jotka kaipaavat lähikontaktia ja tapaamista ei mielellään toivota etäyhteyksin toteutettavaksi. Erityistä huolta kannan niistä opiskelijoista, jotka ovat asuneet yksin tämän aikakauden ajan ja joiden kaikki kontaktit muuhun maailmaan ovat tapahtuneet etäyhteyksin.

Etäyhteys opiskelijoihin on myös kuraattorin työssä kuitenkin suurimmaksi osaksi positiivinen mahdollisuus ja sitä tullaan varmasti hyödyntämään tulevaisuudessakin aiempaa enemmän. Vaikka puhelinkin on olemassa, on erityisesti tuen hetkellä tärkeää nähdä myös ihmisen kasvot ja ilmeet. Nykytekniikka mahdollistaa tämän, jos vain välineet ja yhteydet toimivat.

Etänä tapaaminen ei kuitenkaan täysin korvaa fyysistä tapaamista paikan päällä – ei ainakaan silloin, kun haluaisi sen nenäliinan ojentaa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021053132325