Siirry sisältöön
Käsi kirjoittaa vihkoon, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Pääkirjoitus

Diak – rohkea suunnannäyttäjä

Diakonia-ammattikorkeakoulu haluaa olla rohkea suunnannäyttäjä. Diakin arvot viitoittavat ja velvoittavat meitä toimimaan päämääriemme eteen niissä asioissa, joilla pyrimme rakentamaan entistä parempaa maailmaa.

Diak on suunnannäyttäjä johtamisessa. Diakissa on pilotoitu strategisten ohjelmien tiimeissä OKR-tavoitejohtamisen mallia. Siinä tavoitteisiin vievien ratkaisujen laatimisen vastuuta ja edistymisen seurantaa on annettu tiimeille. Tiimien jäsenet ovat Diakin parhaita asiantuntijoita tavoitteiden toteuttamisessa. Annetulla vastuulla on viestitty luottamuksesta.

Diakin tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnassa kehitetään sosiaali- ja terveysaloille sekä kirkon ja tulkkauksen aloille uusia ratkaisuja sekä tuotetaan tuoretta tutkimustietoa. Diak on hyvän tekemisen korkeakoulu. Tavoitteemme on yhteistyökumppaniemme kanssa vahvistaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä, ehkäistä köyhyyttä ja huono-osaisuutta, sujuvoittaa asiakkaiden palvelupolkuja ja kehittää palveluita ja palvelujärjestelmiä.

Diak on hyvän tekemisen korkeakoulu.

Hankekumppanina haluamme olla rohkea ja kokeileva – valmis myös uusin aluevaltauksiin. Eräs esimerkki Diakin hankeosaamisesta on Nuorten digitaaliset tukipolut -hanke. Hankkeessa on pyritty vastaamaan ehkäisevästi tällä hetkellä kaikkein heikoimmassa asemassa olevien nuorten tuen tarpeisiin. Siksi on kehitetty digitaalinen Zekki-itsearviointitesti, jonka avulla nuori voi arvioida elämäänsä kymmenen elämänalueen kautta.  Zekki-digipalvelu on saavuttanut tunnustusta: joulukuussa 2021 se valittiin Euroopan sosiaalisten innovaatioiden kilpailun voittajaksi 565 ehdokkaan joukosta. Toukokuussa 2022 Zekki valittiin voittajaksi THL:n TerveSos-kilpailussa.

Diakin amk- ja yamk-opinnäytteen tekijät toimivat tutkijoina ja työelämän kehittäjinä. Avoimen ammattikorkeakoulun kautta, esimerkiksi kelpoistavassa koulutuksessa, tuotamme uutta oppimista heillekin, joilla jo on työelämäkokemusta. Emme siis vain kuvaa tämän hetken työelämää ja sen käytänteitä, vaan tuemme opiskelijoissamme vahvistuvaa kehittävää ja luovaa työotetta.

Paitsi suunnannäyttäjä ja edellä kulkija, olemme myös yhdessä tekijä, yhteistyökumppani. Nuorten digitaaliset tukipolut -hankkeessa kehittämistyötä tehdään yhdessä nuorten, nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten sekä nuorille palveluja tarjoavien järjestökumppaneiden kanssa. Tällainen yhteiskehittäminen mahdollistaa nuorilähtöisyyden, erityistä tukea tarvitsevien nuorten tavoittamisen sekä monialaisen asiantuntijuuden yhdistämisen. Arvokas asia on, että hanketta tukee 19–31-vuotiaista nuorista koostuva ohjausryhmä.

Paitsi suunnannäyttäjä ja edellä kulkija, olemme myös yhdessä tekijä, yhteistyökumppani.

Diakille merkittävä valinta on rakentaa tutkimus- ja kehittämistoimintaaa osallistavan ja tutkivan kehittämisen idean mukaisesti. Kolmikantamallista työelämä, Diakin henkilöstö ja opiskelijat kehittävät yhdessä. Alumnimme tapaavat opiskelijoitamme eri vaiheissa opintopolkua ja kertovattuoreita kuulumisia työelämästä. Opintopolkunsa aikana opiskelijat siirtyvät useita kertoja harjoittelujaksoille, oppimaan työntekijöiden ohjauksessa.

Tämän Dialogin artikkelit ja blogitekstit kiinnittävät katseemme teemoihin, joissa Diak haluaa olla suunnannäyttäjä, mutta myös yhteistyökumppani.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090257081