Siirry sisältöön
Violetilla pohjalla kädet pitelevät lamppuja, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Mielen hyvinvoinnilla kohti maaseutuyrittäjän parempaa työssäjaksamista

Omassa arjessa on tärkeää kiinnittää huomiota niihin hyvinvointia lisääviin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. Mielenhyvinvointi vaatii huomiota ja tekoja, mutta siihen panostaminen lisää voimavaroja ja työssäjaksamista.

Maaseutuyrittäjyys on kokenut suuria mullistuksia viime vuosikymmeninä. Syinä ovat olleet esimerkiksi teknologian kehittyminen ja lisääntyneet tehokkuusvaatimukset. Muutokset vaativat työntekijältä mukautumiskykyä, joustavuutta ja kykyä uuden oppimiseen. Maaseutuyrittäjien työssä ulkoiset paineet, kuten energian hinnannousu ja sääolosuhteet aiheuttavat yrittäjille haasteita, joihin vaikutusmahdollisuudet voivat yksittäiselle yrittäjälle olla heikot.

Mielen hyvinvointi on elämänhallintaa

Työelämän vaatimukset ja muutokset aiheuttavat haasteita maaseutuyrittäjän jaksamiselle. Mielen hyvinvointi taas tukee työssäjaksamista ja auttaa selviytymään hankalistakin tilanteista työelämässä. Mielen hyvinvointi on elämänhallintaa, itsensä ja toisten arvostamista sekä kykyä olla vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Omien tunteiden tunnistaminen, vastoinkäymisten sietäminen ja kyky toteuttaa omia päämääriään liittyvät myös mielen hyvinvointiin. Mielen hyvinvointiin liittyy myös kyky tehdä työtä.

Työelämän vaatimukset ja muutokset aiheuttavat haasteita maaseutuyrittäjän jaksamiselle.

Omaan mielen hyvinvointiin vaikuttavat tekijät voidaan jakaa kahteen kategoriaan. Tekijöihin, joihin voi itse vaikuttaa sekä tekijöihin, joihin ei pysty vaikuttamaan. Ajatukset kannattaa keskittää niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. Ajan järjestäminen ystävien tapaamiseen, mielekkäät harrastukset ja terveelliset elämäntavat ovat esimerkkejä tekijöistä, jotka edistävät hyvinvointiamme.

Mielen hyvinvointi on muutakin kuin sairauksien puuttumista. Jokapäiväisessä elämässämme voimme omilla valinnoillamme vaikuttaa siihen, teemmekö niitä asioita, jotka edistävät mielenhyvinvointiamme.

On olemassa tekijöitä, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiimme, mutta joihin emme voi itse vaikuttaa. Näitäkin tekijöitä on monia, kuten näin syksyllä flunssaan sairastuminen. Elämässä tapahtuu myös arvaamattomia asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa. Sen hyväksyminen, että arvaamattomat muutokset ovat elämässä mahdollisia, on oman mielen hyvinvoinnin osalta rauhoittavaa. Niitä asioita, joihin ei voi itse vaikuttaa, ei myöskään kannata jäädä murehtimaan.

Hyvinvointiin vaikuttavat asiat

Suomen mielenterveys ry:n eli Mieli ry:n kehittämä mielenterveyden käsi kuvaa arjen hyvinvointiin vaikuttavia valintoja. Kädessä on viisi sormea ja niin myös arjen hyvinvointi on jaettu viiteen eri osa-alueeseen: uni ja lepo, ravinto ja ruokailu, ihmissuhteet ja tunteet, liikkuminen ja kehon kuuntelu sekä vapaa-aika ja luovuus. Näiden tekijöiden avulla voi tarkastella omia voimavarojaan sekä kykyä kohdata elämän haastavia tilanteita. Itseltään voi kysyä käden avulla esimerkiksi käytänkö arjessani tarpeeksi aikaa mielen hyvinvointini edistämiseen. Mitä arvostan elämässäni ja millaiselle hyvinvointia lisäävälle toiminnalle haluan käyttää aikaani?

Eri hyvinvoinnin tekijät kilpailevat myös ajastamme.

Eri hyvinvoinnin tekijät kilpailevat myös ajastamme. Teemme jatkuvasti valintoja arjessa siitä, edistämmekö hyvinvointiamme vai emme. Lisäksi teemme myös valintoja eri hyvinvointia edistävien osa-alueiden välillä siitä, mihin voimavaratekijöihin panostamme. Toiselle panostaminen riittävään määrään unta harrastamisen sijaan voi olla merkityksellisempää. Jollekin toiselle taas merkityksellisempää voi olla se, että viikon aikana ehtii käyttää aikaa riittävästi erilaisiin harrastuksiin.

Kun on kiirettä työelämässä, silloin on entistä tärkeämpää huolehtia myös omasta jaksamisestaan ja tehdä arjessa valintoja, jotka tukevat hyvinvointia. Usein kiireen keskellä unohtuvat ensimmäisenä ne asiat, jotka edistävät omia voimavaroja ja jaksamista. Arjen ja työelämän tasapainosta huolehtiminen parantaa työhyvinvointia. Harrastukset ja ajan käyttäminen muuhunkin kuin työhön, vie ajatukset sopivasti välillä pois työasioista. Maaseutuyrittäjänä olet itse yrityksen tärkein voimavara, siksi omaan hyvinvointiin panostaminen kannattaa.

Kirjoitus on ilmestynyt aiemmin myös Muutos maaseudulla -hankkeen blogissa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022090257085

MUUTOS – Muutoskyvykkyydellä hyvinvointia ja kestävyyttä maaseudun yritystoimintaan

  • Hankkeen tavoitteena on maaseutuyrittäjien liiketoiminta- ja johtamisosaamisen kehittäminen, työkyvyn edistäminen, työssä jaksaminen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen ja tukeminen.
  • Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Pohjanmaan maaseudulla toimivat mikro- ja pk-yritykset.
  • Hankkeen toiminta-aika on 1.4.2022-31.8.2023.
  • Hanketta toteuttavat Diakin lisäksi ODL Liikuntaklinikka ja ProAgria Oulu.
  • Hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahastosta (ESR), toteuttajat ja Pohjois-Pohjanmaan Ely-keskus.