Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Diakissa arvot eletään todeksi joka päivä

Diak on hyvän tekemisen korkeakoulu, jonka olemus ja toiminta pohjautuvat organisaation yhteisiin arvoihin ja yhteiskuntavastuuseen. Arvot eletään todeksi kaikessa tekemisessä, kuten kohtaamisissa, kehittämistyössä ja viestinnässä.

Diakin arvopohjaisessa strategiassa painotetaan hyvän tekemistä ja yhteiskuntavastuuta. Haastamme yhteiskuntaa ja myös itseämme muutokseen kohti parempaa tulevaisuutta. Tartumme epäkohtiin ja etsimme niille ratkaisua, yhdessä ja yhteistyössä arvomaailmaltaan samankaltaisten organisaatioiden ja kumppaneiden kanssa. Arvot ohjaavat kaikkea tekemistämme Diakissa.

Vahvuutena monimuotoisuus

Tärkeimpiä yhteisön rakennuspalikoita Diakissa ovat monimuotoisuus ja yhdenvertaisuus. Diakissa on eri-ikäisiä, eri taustoista tulevia, eri sukupuolta olevia ihmisiä. Monimuotoisuuden kunnioittaminen näkyy ihmisten kohtaamisissa sekä Diakin sisällä että vuorovaikutuksessa kumppaniverkostoihin ja ympäröivään maailmaan – kaikki ihmiset kohdataan avoimesti, rehellisesti ja yhdenvertaisesti.

Myös viestinnässä huomioidaan monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja saavutettavuus. Ne läpäisevät kaikki viestinnän osa-alueet, valokuvien valinnasta ja verkkosivuratkaisuista aina video- ja julkaisutoimintaan. Esimerkiksi Diakissa käytettävät opiskelijamarkkinointiin liittyvät kuvat kertovat Diakin yhteisöllisyydestä ja niissä näkyy eri taustoista tulevia ihmisiä. Kuvista välittyy inhimillisyys, ilo, lämpö ja välittäminen.

Dialogia inhimillisemmän maailman puolesta

Diak etsii, tekee ja näkee itse hyvää, sekä tuottaa uusia hyväntekijöitä, sote-alan ammattilaisia, jotka rakentavat kestävää ja tasa-arvoista maailmaa.

Ratkaisuja vallitseviin yhteiskunnallisiin ongelmiin etsimme esimerkiksi tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan (TKI) avulla. TKI-työssä Diakin arvot näkyvät vahvasti: puolustamme ja rakennamme inhimillisempää maailmaa, esimerkiksi lisäämällä heikommassa asemassa olevien ihmisten osallisuutta.

Viestintä on tärkeä osa TKI-työn vaikuttavuutta ja tulosten näkyväksi tekemistä. Viestinnän avulla voimme kertoa kaikesta siitä työstä, mitä Diak tekee paremman maailman hyväksi.

Vastuullinen ja kestävä viestintä näkyy Diakissa esimerkiksi siten, että sitoudumme inhimilliseen kohtaamiseen ja vuoropuheluun. Ymmärrämme roolimme ja vastuumme yhteiskunnassa. Osallistumme mielellämme ajankohtaisiin arvokeskusteluihin ja kuuntelemme sekä pyrimme ymmärtämään myös eri näkökulmia.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021077