Siirry sisältöön
Käsi kirjoittaa kirjaan, piirroskuva.
Juttutyyppi  Pääkirjoitus

Maailmaa ja yhteisöään varten

Kun puhumme Diakissa eettisyydestä, mitä oikeastaan tarkoitamme? Tarkoitammeko organisaation sisäistä etiikkaa vai jotain laajempaa? Varmasti molempia. Diakin olemassaolon tarkoituksen kannalta oleellisempi on kuitenkin tuo laajempi näkökulma.

Diak on nimittäin määritellyt olemassaolonsa tarkoituksen näin: ”Vasta kun maailma on kaikille hyvä, Diakia ei enää tarvita.” Katse on siis ensin siinä, mihin meitä tarvitaan. Diakilainen etiikka löytää jatkuvasti perusteensa maailman hädästä lähellä ja kaukana sekä aikamme polttavista eettisistä kysymyksistä. Tätä kautta se myös uudistuu.

Laajoihin eettisiin haasteisiin katsoessamme emme silti saisi unohtaa työ- ja opiskeluyhteisön eettisiä kysymyksiä. Diak on omanlaisensa yhteisö maailmaa varten.

Diak on organisaationa määritellyt strategiaprosessissaan arvonsa näin: rohkeasti rakentava, hyvän maailman puolustaja ja reilusti kohtaamalla. Organisaatioiden arvot kuvastavat sitä, mitä ihmiset ovat nähneet tärkeäksi: arvoihin on haluttu kiteyttää jotain aivan oleellisen tärkeää. Taustalla ovat vahvasti myös Diakin juuret kristillisessä arvoperinteessä.

Dialogin Uudistuva eettisyys -teemanumerossa Diakin asiantuntijat jatkavat pohdintoja arvoista ja etiikasta. Ydinarvot pysyvät: haluamme jatkossakin olla rohkeasti rakentavia, puolustaa hyvää maailmaa sekä kohdata toisiamme ja kaikkia ihmisiä reilusti. Näihin ydinarvoihin sisältyy kuitenkin erilaisia näkökohtia, mikä edellyttää aika ajoin pysähtymistä niiden äärelle hieman pidemmäksi toviksi.

Organisaation ydinarvojen on tärkeää nivoutua työntekijöiden arvomaailmoihin käytännöllisesti merkityksellisellä tavalla.

Organisaation ydinarvojen on tärkeää nivoutua työntekijöiden arvomaailmoihin käytännöllisesti merkityksellisellä tavalla. Meistä jokaisella on oma, henkilöhistoriasta ja muista rooleista nouseva arvomaailmamme. Arvopohjaisen organisaation yksi suurimpia haasteita on, miten se onnistuu toimimaan tehokkaasti ydinarvojensa mukaan antaen samalla jäsenilleen ihmisinä tilaa olla omia persooniaan. Ihmisille on usein tärkeää se, että omat arvot ja työyhteisön arvot kohtaavat. Arvojen jakaminen työkavereiden kanssa voi lähentää yhteisön jäseniä ja rakentaa syvää merkityksellisyyden tunnetta ja kokemusta.

Arvojen jakamisessa toisten kanssa on keskeistä se, että työntekijät näkevät organisaation arvojen käytännöllisen merkityksen. He näkevät tärkeäksi tulkita ja toteuttaa niitä muuttuvissa konteksteissa. Tai sitten arvoja itsessään on uudistettava vastaamaan entistä paremmin muuttuvan maailman haasteita ja arvomaailmoja.

Tämän teemanumeron punaisena lankana on uudistuva eettisyys. Artikkeleissa tarkastellaan eettisyyttä ja arvoja niin käsitteellisten ja teoreettisten näkökulmien kautta kuin käytännöllisemmissä ammatillisissa yhteyksissä. Eettisyyden tarkastelua tarvitaan, jotta voimme tiedostaa toimintamme lähtökohtia ja vaikutuksia sekä ihmisille että ympäristölle ja jotta saamme eväitä toimintakulttuurin arvopohjaiseen ja eettisen kehittämiseen.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021092