Siirry sisältöön
Ihmisiä tasapainoilemassa ryhmässä, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Ryhmänohjaus ja yhteistoiminnallisuus hyvinvoinnin edistäjinä lukioissa

Lukioiden ryhmänohjaustuokiot ovat olleet lähes käyttämätön voimavara opiskelijoiden hyvinvointi- ja opiskelutaitojen sekä ryhmäytymisen edistämisessä. Tässä blogitekstissä kerrotaan ryhmänohjausmateriaalin yhteiskehittämisestä lukiossa osana OPAS-hanketta.

Lukio-opetukseen sisältyvissä ryhmänohjaustuokioissa hoidetaan tiedotusluontoisia, ajankohtaisia asioita, tutustutaan toisiin opiskelijoihin ja omaan ryhmänohjaajaan sekä seurataan opintojen etenemistä.

Ryhmänohjaaja on tärkeässä roolissa ennaltaehkäisevien toimenpiteiden ja varhaisen puuttumisen toteutumisessa. Ryhmänohjaaja on myös vastuussa opiskelijan lähiohjauksesta. (Opetushallitus, 2021.) Ryhmänohjaustuokioilla on potentiaalia vahvistaa opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä opiskelutaitoja.

OPAS-hanke on kehittänyt yhdessä hankkeen pilottilukioiden opiskeluhuoltotyöryhmien kanssa uudenlaisia menetelmiä lukioiden ryhmänohjaukseen. Jatkossakin ryhmänohjaustuokioissa käsitellään ajankohtaiset ja tärkeät ohjaukselliset asiat, mutta muuten ne otetaan hyötykäyttöön opiskelijoiden hyvinvointi- ja opiskelutaitojen sekä ryhmäytymisen edistämiseksi.

Lisää yhteisöllisyyttä lukioihin

Lukioissa on havaittu, että jaksoittain ja oppiaineittain vaihtuvat ryhmät voivat heikentää opiskelijoiden yhteenkuuluvuuden kokemusta sekä oppimisilmapiiriä. Ryhmäytymistä tukemalla luodaan turvallinen oppimisympäristö ja vahvistetaan lukiolaisen ryhmään kuulumisen kokemusta.

Ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä kannattaa edistää luokattomassa lukiossa läpi lukuvuoden.

Ryhmäytymistä ja yhteisöllisyyttä kannattaa edistää luokattomassa lukiossa läpi lukuvuoden. Se on tarpeen huomioida kaikissa oppiaineissa erityisesti uuden kurssin alkaessa.

Koronapandemian aikaisten etäopetusjaksojen vaikutus opiskelijoiden sosiaalisiin vuorovaikutustaitoihin on herättänyt huolta sekä tarvetta uudenlaisille kokeiluille ryhmäytymisen edistämiseksi. Opettajat kuitenkin kokivat tarvitsevansa lisää osaamista ja resursseja ryhmäytymisen edistämiseen.

Ryhmänohjaustunneille kehitettyjen toiminnallisten harjoitteiden teemat vaihtelevat. Teemoina ovat muun muassa opiskelutekniikat, uni, terveelliset elintavat, stressinhallinta ja omat vahvuudet. Harjoitteissa liikutaan ja tauotetaan istumista mukavalla ja iloa tuovalla tavalla.

Sekä opettajat että opiskelijat ovat kokeneet uudet, ryhmäytymistä edistävät harjoitteet hyviksi ja toimiviksi. Tässä joitakin palautteita:

“Harjoitteen toteuttamista helpottivat valmiit materiaalit ja ohjeet.”

“Opiskelijat saivat uutta tietoa opiskeluun ja yleisesti elämänhallintaan liittyen.”

Opiskelutekniikoiden esilletuonti ja olennaisten tapojen erottelu epäolennaisista on tärkeää varsinkin tuoreille lukiolaisille. Yhteisölliset harjoitteet kehittivät myös ryhmän yhteishenkeä.”

Työkaluja ryhmänohjaukseen lukioissa – toiminnallisia menetelmiä hyvinvointi- ja opiskelutaitojen oppimiseen -työkirja ja harjoitteissa tarvittavat materiaalit nappaat käyttöön hyvinvoivalukio.fi-verkkosivustolta. Menetelmiä voi hyödyntää myös muissa oppilaitoksissa ja nuorten palveluissa.

Lähteet

Opetushallitus (2021). Ohjauksen järjestäminen lukiokoulutuksessa. Saatavilla 24.2.2023 https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/ohjauksen-jarjestaminen-lukiokoulutuksessa

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023030329549

OPAS – opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin

  • OPAS – opiskelukykyä ja osallisuutta lukioihin on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittama hanke.
  • Hankkeen päätoteuttaja on ODL Säätiön Liikuntaklinikka ja osatoteuttajana on Diakonia-ammattikorkeakoulu. Hankkeen pääyhteistyökumppani on Oulun kaupunki.
  • Hanke toteutetaan ajalla 1.3.2021−30.6.2023.