Siirry sisältöön
Käsi kirjoittaa kirjaan, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Pääkirjoitus

Kohti inhimillisempää ja kestävämpää maailmaa

Ihmistoiminnalla ja nykyisillä elämäntavoilla on valtavia vaikutuksia ympäristöön ja luontoon, jotka vaikuttavat haitallisesti ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. Nykyiset kulutustottumukset ja toimintatavat eivät tarpeeksi huomio seurauksia maailman tilaan. Diakilla voi olla vahva rooli kestävän siirtymän edistämisessä, jolla taataan hyvinvointia sekä nykyisille että tuleville sukupolville. Askel tähän suuntaan on, että ihminen ja ihmistoiminta aidosti nähdään osana ekosysteemiä.

Diak haluaa olla tulevaisuuden suunnannäyttäjä ekososiaalisen kestävyyden ja vaikuttavuuden johtamisessa. Kestävän ja inhimillisen maailman rakentaminen on Diakin strategisessa ytimessä. Kaiken toimintamme keskiössä on ihmisen ja ympäristön kokonaisvaltaisen ja kestävän hyvinvoinnin vahvistaminen.

Diak on sitoutunut muiden ammattikorkeakoulujen kanssa Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arenen kestävän kehityksen ja vastuullisuuden ohjelmaan. Tavoitteena on kasvattaa kädenjälkeä yhteiskunnassa kouluttamalla osaajia, jotka ovat mukana rakentamassa inhimillisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti kestävämpää maailmaa. Muutos kohti eettisempää yhteiskuntarakennetta kumpuaa uudesta osaamisesta.

Tulevaisuuden osaajilla tulee olla resilienssiä eli kykyä toimia muuttuvissa organisaatioissa ja toimenkuvissa asiakkaiden tarpeisiin vastaavasti. Lisäksi nykyiset ja tulevaisuuden osaajat tarvitsevat ymmärrystä yhteiskunnan muutoksista sekä kestävän siirtymän vaikutuksista.

Muutos kohti eettisempää yhteiskuntarakennetta kumpuaa uudesta osaamisesta.

Esimerkiksi sote-sektorilla luonnon arvostusta tulee kasvattaa ja nähdä vahvemmin ympäristö ihmisten terveyden hyvinvoinnin lähteenä. Kun ymmärrämme paremmin sote-alan käytäntöjen ja ympäristön vaikutukset paremmin voimme kohdentaa niukkenevia resursseja oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Oletettavaa on, että sote-alalla ympäristöterveysasiantuntijoiden kysyntä kasvaa. Lisäksi ympäristöarvot voivat lisätä alan vetovoimaisuutta. Tulkkausala tukee yhteiskunnallista osallisuutta, joten se jo itsessään edistää inhimillisesti kestävämpää maailmaa. Tulkkausalan hyvinvointivaikutusten lisäksi voidaan tarkastella myös esimerkiksi tulkkausalan hiilijalanjälkeä.

Diakin visiona on olla arvostetuin kohtaamisen korkeakoulu. Strategiamme pohjautuu vahvasti lisäarvoa tuottavaan kumppanuusverkostoon. Haluamme tuoda toimijoita yhteen ja lisätä vuoropuhelua. Nykyisiä kestävyyshaasteita ei voida selättää yksin, vaan ratkaisujen tuottamiseen tarvitaan eri yhteiskunnan toimijoita, monialaista osaamista sekä erilaisia näkökulmia. Yhdessä tekeminen on myös voimavarojen yhdistämistä fiksulla tavalla. Sujuvalla kumppanuustyöllä kasvatetaan organisaatioiden potentiaalia ja varmistetaan, että halutessaan kaikki voivat olla mukana vaikuttamassa. Tällä tavalla saamme laadukkaampia ja joustavampia ratkaisuja.

Yhdessä kumppaneiden kanssa voimme uudistaa kulttuuria kestävämpään ja inhimillisempään suuntaan. Mielekäs elämä kumpuaakin kohtaamisissa ja suhteessa toisiin ihmisiin. Kuten John Donne on todennut: yksikään ihminen ei ole saari.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023052547898