Siirry sisältöön
Kaksi naishenkilöä tietokoneen ääressä, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Minä pystyn! Digi- ja kielitaidot osallisuutta vahvistamassa

Digillä opin portaille -hanke lähestyy loppuaan. Euroopan sosiaalirahaston rahoittamassa hankkeessa tavoitteena oli maahanmuuttajataustaisten naisten opiskelu- ja työllistymisvalmiuksien vahvistaminen. Toiminnassa keskityttiin erityisesti digitaitojen ja suomen kielitaidon edistämiseen.

Digillä opin portaille -hanke (ESR) päättyy elokuun 2023 lopussa. Hankkeessa järjestettiin koulutuksia maahanmuuttajataustaisille naisille ja monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille. Lisäksi tuotettiin materiaaleja monikulttuurisen ohjaustyön tueksi. Hankkeen toiminnasta saatiin kautta linjan todella positiivista palautetta. Hankkeen koulutukset olivat olleet hyödyllisiä ja ne olivat edistäneet osallistujien digitaitoja ja suomen kielen taitoa. Koulutuksien lämmin ja kannustava ilmapiiri oli merkittävin yksittäinen tekijä osallistujien sitouttamisessa ja motivoinnissa. Hankkeen tuloksista kerrotaan tarkemmin hankkeen loppujulkaisussa: Digi- ja kielitaidoilla osallisuutta – Digillä opin portaille -hankkeen tuloksia.

Toimintaa ja opiskelijayhteistyötä

Hankkeen toiminta oli alusta asti aktiivista ja monipuolista. Toukokuuhun 2023 mennessä hankkeen koulutuksiin oli ilmoittautunut tai ainakin kerran saapunut paikalle yhteensä 140 naista. Monikulttuurisen ohjaustyön nykyisiä ja tulevia ammattilaisia tavoitettiin koulutuksiin tai loppuseminaariin 130 henkilöä. Koulutuksia järjestettiin maahanmuuttajataustaisille naisille yhteensä kahdeksan kertaa ja lisäksi toteutettiin neljä noin tunnin mittaista pop up -koulutusta toukokuussa 2023.

Yhteensä koulutuksia maahanmuuttajataustaisille naisille toteutettiin noin 300 tunnin verran. Monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille järjestettiin syksyllä 2022 yksi koulutus ja keväällä 2023 koulutus vietiin verkkoon laajennettuna. Toukokuussa 2023 ohjaustyön ammattilaisille järjestettiin yhteistyössä Digillä terveysvalmennusta -, LikiDigi – Voimavaroja arkeen -, DigiHoi – Älä jätä! -, Tulevaisuuden tulkkaustaidot – ja Digi perheiden voimavarana -hankkeiden kanssa yhteinen Digix6 Minä pystyn! -seminaari, joka oli samalla hankkeemme päätöstilaisuus.

Opiskelijayhteistyö oli tärkeä osa Digillä opin portaille -hankkeen toimintaa. Hankkeessa oli harjoittelussa peräti 14 opiskelijaa. Opiskelijoista suurin osa oli Diakin asioimistulkkauksen opiskelijoita, mutta mukana oli myös kaksi sosiaalialan harjoittelijaa sekä yksi opetusalan harjoittelija. Asioimistulkkauksen opiskelijat toimivat hankkeessa omakielisinä ohjaajina ja tulkkeina ja lisäksi he tekivät erilaisia käännöstöitä esimerkiksi hankkeen verkkosivuille ja materiaaleihin.

Sosiaalialan opiskelijaharjoittelijat toteuttivat kehittämistehtävän hankkeessa. Toisen kehittämistehtävän tuloksena syntyivät Keskustelukortit osaksi hankkeessa tuotettuja materiaaleja, ja toisen kehittämistehtävän tulos oli kaksi kokemusasiantuntijahaastattelua osaksi monikulttuurisen ohjaustyön ammattilaisille suunnattua verkkokoulutusta. Sosiaalialan harjoittelijoista toinen sekä opetusalan harjoittelija olivat mukana toteuttamassa koulutuksia maahanmuuttajataustaisille naisille. Opetusalan harjoittelija tuotti lisäksi myös opetusmateriaaleja koulutuksiin.

Minäpystyvyyttä ja monikielisiä materiaaleja

Digillä opin portaille -hankkeessa koettiin merkitykselliseksi tukea osallistujien minäpystyvyyttä. Osallistujia kannustettiin heidän oman osaamisensa ja vahvuuksien tunnistamiseen ja sanoittamiseen. Suomen kielen ja digitaitojen opetuksessa pyrittiin huomioimaan minäpystyvyys muun muassa digirohkeutta ja osallisuutta vahvistamalla. Hankkeessa tuotettiin myös paljon monikielistä ja selkokielistä materiaalia minäpystyvyyden vahvistamisen tueksi. Ideat erilaisille materiaaleille kehittyivät vastaamaan osallistujien tarpeita. Esimerkiksi vahvuuksien tunnistaminen koettiin haastavaksi ja siihen kaivattiin materiaalia ohjaustyön tueksi. Kaikissa hankkeessa tuotetuissa materiaaleissa on huomioitu aikuiset kohderyhmänä, ja ne ovat selkokielisiä ja mahdollisuuksien mukaan myös kuvatuettuja ja monikielisiä.

Digillä opin portaille -hankkeessa koettiin merkitykselliseksi tukea osallistujien minäpystyvyyttä.

Omien vahvuuksien ja kiinnostuksen kohteiden sanoittamiseen kehitettiin Vahvuuskortit ja Minä pidän – kortit. Suomenkielisten fraasien ja vuorovaikutustilanteiden harjoitteluun ideoitiin Keskustelukortit. Suomen kielen harjoitteluun tuotettiin Monikieliset sanastot sanastokorttien muodossa. Sanastoihin koottiin opiskeluun, työelämään ja tietokoneeseen liittyviä sanoja suomeksi, kiinaksi, somaliksi, venäjäksi ja arabiaksi. Suomalainen koulutusjärjestelmä oli osallistujille haastavaa ymmärtää ja tähän avuksi toteutettiin Selkeä opas opiskeluun, jossa on tietoa suomalaisesta koulutusjärjestelmästä, opiskelusta Suomessa ja aktivoivia tehtäviä. Oppaan rinnalla voi hyödyntää kielituettuja tehtäviä, joiden avulla voi harjoitella aiheeseen liittyvää sanastoa. Hankkeen verkkosivuille koottiin myös materiaalipankki, jossa on linkkejä eri sivustoille, joilla voi esimerkiksi harjoitella omaa suomen kielen taitoa itsenäisesti.

Digi- ja kielitaidoilla osallisuutta

Digillä opin portaille -hankkeessa minäpystyvyyden vahvistamisen kautta pyrittiin tukemaan osallistujien osallisuutta, onnistuneita oppimisen kokemuksia ja tulevaisuussuuntautuneisuutta. Osallistujilta saadun palautteen perusteella muodollisen opetuksen lisäksi oli hyödyllistä panostaa myös taukoihin. Koulutuksissa istuuduttiin kahvitauoilla ohjatusti juttelemaan yhteisen pöydän ääreen. Jokaisen koulutuksen päätteeksi järjestetyssä palautekeskustelussa osallistujat kertoivat tärkeimmäksi motivoijaksi koulutuksen ilmapiirin. Positiivisessa ympäristössä oli turvallista harjoitella uutta kieltä, opetella digitaitoja ja pohtia omia tulevaisuuden haaveita ja unelmia.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023052547908

Digillä opin portaille

  • Digillä opin portaille -hankkeen rahoittaja on Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Rahoituksen myöntäjä on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus.
  • Toiminta-aika: 1.1.2022-31.8.2023.
  • Hankeen päätoteuttaja on Diakonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja on Suomen Diakoniaopisto.
  • Yhteistyökumppaneita ovat Puolivälikankaan suuralueen Asukasyhdistys ry, Vuolle-Setlementti ry ja Monikulttuurisuuskeskus Villa Victor.
  • Tutustu hankkeeseen ja tuotettuihin materiaaleihin verkkosivuillamme.