Siirry sisältöön
Käsiä jotka pitävät lamppuja, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Mentorit yhteiskunnallisen yrittäjän tukena

Kokeneen yhteiskunnallisen yrittäjän tai yhteiskunnallisen yrittäjyyden erityispiirteet tuntevan asiantuntijan tuki on kullanarvoisen tärkeää uudelle yhteiskunnalliselle yrittäjälle. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskeskuksen mentoriverkosto tuo yhteen alan asiantuntijat ja yrittäjät.

Yhteiskunnalliset yritykset ovat yrityksiä, jotka pyrkivät ratkaisemaan yhteiskunnallisia haasteita liiketoiminnan keinoin. Yhteiskunnallisen yrityksen tavoite voi olla esimerkiksi ikäihmisten yksinäisyyden vähentäminen, nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen tai ruokajätteen vähentäminen.

Yhteiskunnallisen vaikuttavuustavoitteensa takia yhteiskunnallisen yrittäjän tarpeet ovat erilaisia perinteisiin yrityksiin verrattuna. Yrittäjä joutuu tasapainoilemaan liiketoiminnan lainalaisuuksien ja ansaintamallin toimivuuden ja toisaalta omien arvojen ja yhteiskunnallisen päämäärän välillä.

Muita yhteiskunnallisen yrittäjyyden erityispiirteitä ovat ekosysteemin kartoittaminen, verkostojen rakentaminen, yhteiskunnallisesti vaikuttavan idean skaalaus ja osatyökykyisten työllistämiseen liittyvät kysymykset. Lisäksi monien yhteiskunnallisten yritysten etiikka edellyttää osallistamista ja avoimuutta kaikilla tasoilla, toisin kuin useimmissa perinteisissä voittoa jakavissa yrityksissä.

Yhteiskunnallisten yritysten tukipalvelut ovat kehittyneet viime vuosina. Tarjonta on silti vielä vähäisempää kuin mitä perinteisille yrityksille on saatavilla, samaan aikaan kun yhteiskunnalliset yrittäjät painivat yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle uniikkien haasteiden kanssa.

Mentoriverkostosta apua yhteiskunnalliselle yrittäjälle

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen muodostaman mentoriverkoston tavoitteena on vastata yhteiskunnallisen yrittäjän tukitarpeisiin ja tarjota henkilökohtaista apua. Se pyrkii tuomaan yhteen yhteiskunnallisen yrittäjyyden erikoispiirteet tuntevat asiantuntijat, ja tukea kaipaavat uudet tai liiketoimintaansa kehittävät yrittäjät.

Mentoritoiminta on vapaaehtoisuuteen perustuva tapa tukea yhteiskunnallisen yrittäjän osaamista ja tukea hänen ammatillista kasvuaan.

Mentoritoiminta on vapaaehtoisuuteen perustuva tapa tukea yhteiskunnallisen yrittäjän osaamista ja tukea hänen ammatillista kasvuaan. Mentorointi on prosessi, jossa mentori jakaa osaamistaan ja kokemustaan mentoroitavan käyttöön.

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden mentorointi -videolla yhteiskunnallinen yrittäjä ja mentori Henri Valvanne kertoo yhteiskunnallisesti vaikuttavan liiketoiminnan kehittämisen erityispiirteistä ja jumppaamista vaativista uniikeista haasteista. Hän jakaa myös kokemuksiaan mentoroinnin tärkeydestä yhteiskunnalliselle yrittäjälle.

Keskeistä tavoitteiden asettaminen

Mentoritoiminnassa on keskeistä tavoitteiden asettaminen ja niihin pyrkiminen. Mentoritapaamisia on yleensä muutama, mutta hyvä mentorisuhde voi kestää jopa vuosia. Tapaamisten sisällön määrittelevät mentoroitavan kysymykset, kiinnostuksen aiheet ja tavoitteet.

Mentoritoiminnassa on muistettava, että mentoroitava tekee aina itse lopulliset päätöksensä ja on vastuussa niistä. Mentori ei ole korvausvelvollinen, mikäli ohjauksesta koituu taloudellista tai muuta vahinkoa yrittäjälle.

Yhteiskunnallisten yrittäjien tarpeet ovat moninaisia. Mentoreiksi tarvitaan asiantuntijoita erilaisilla taustoilla ja osaamisella jakamaan kokemustaan yrittäjien kohtaamissa haasteissa sekä tukemaan heitä tavoitteidensa asettamisessa ja saavuttamisessa.

Kirjoitus on ilmestynyt aiemmin myös Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen blogissa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231110144661

Osaisitko tukea yrittäjää jossakin näistä asioista:

Miten yhteiskunnallinen hyöty määritellään?
Miten vaikuttavuusmalli rakennetaan?
Miten vaikuttavuutta mitataan?
Miten kehittää ansaintamalli yhteiskunnalliselle yritykselle?
Miten vaikuttavia ideoita skaalataan?

Ilmoittaudu mentoriverkostoon ja tule mukaan kehittämään yhteiskunnallisesti vaikuttavien liikeideoiden syntymistä!

Tutustu myös yhteiskunnalliselle yrittäjälle suunnattuun Muutoksentekijän työkirjaan!