Siirry sisältöön
Kaksi ihmistä keskustelee, välissä leijuu kirjaimia, piirroskuva.
Juttutyyppi  Kielitohtorin diagnoosit

Chat GPT 3.5. testissä

Chat GPT on erittäin suorituskykyinen tekoälypohjainen tekstigeneraattori. Uusin (maksuton) versio on Chat GPT 3.5. Kuinka hyvä se on?

Oppilaitoksissa tenttejä tehdään yhä enemmän verkossa. Niiden valvonta teknisin välinein onnistuu vaihtelevasti. Oletettavaa on, että opiskelijoilla on kiusaus hyödyntää tekoälyä vastauksissaan. Voiko tekoälylunttaajan käräyttää?

Chat GPT 3.5 vastaa erinomaisesti perustenttikysymykseen

Ammattikorkeakoulun ammatillisen ruotsin tentissä kysymys voisi olla vaikkapa:

När kan man göra en barnskyddsanmälan? (Milloin voi tehdä lastensuojeluilmoituksen?)

Chat GPT 3.5 (OpenAI, 2024) vastaa:

Du kan göra en barnskyddsanmälan när du misstänker att ett barn är i fara eller utsätts för våld, försummelse eller andra oroande förhållanden. Detta kan inkludera fysisk, psykisk eller sexuell misshandel, bristande omsorg om grundläggande behov, allvarlig sjukdom utan tillräcklig vård eller andra allvarliga orosmoment i barnets miljö.

(Voit tehdä lastensuojeluilmoituksen, kun epäilet lapsen olevan vaarassa tai joutunut väkivallan, laiminlyönnin tai muun huolestuttavan tilan kohteeksi. Tämä voi sisältää fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa, perustarpeiden hoitamisen puutetta, vakavaa sairautta ilman riittävää hoitoa tai muita vakavia huolenaiheita lapsen ympäristössä.)

Vastaus on kielellisesti(kin) erinomainen. Käytetyt ammattitermit ovat vakuuttavia. Opettaja voi toki epäillä, että tekoälyä on käytetty, koska vastaus on yleisesti ottaen ”liian hyvä”.

Chat GPT 3.5 vastaa erinomaisesti kierteisempään tenttikysymykseen

Opettaja voisi myös viritellä tenttikysymystä vaikeammaksi siinä toivossa, että Chat GPT ei siihen pysty suoraan vastaamaan ja että tekoälylunttaaja jää kiinni:

Vad skulle vara en non sequitur i en banskyddanmälan? (Mikä olisi non sequitur lastensuojeluilmoituksessa?)

Chat GPT 3.5 (OpenAI, 2024) tuottaa täydellisen vastauksen, vieläpä esimerkin kera:

En non sequitur är en argumentationsfel där slutsatsen inte följer logiskt av premisserna. I sammanhanget av en barnskyddsanmälan skulle en non sequitur vara en påstående eller information som inte har någon direkt relevans för den oro som anmälan handlar om. Här är ett exempel på hur det kan se ut:

”Jag vill rapportera min granne till barnskyddet eftersom deras hund skäller mycket på natten.”

Chat GPT 3.5 tuottaa täydellisen vastauksen, vieläpä esimerkin kera.

(Non sequitur on argumentointivirhe, jossa johtopäätös ei seuraa loogisesti lähtökohdista. Lastensuojeluraportin yhteydessä non sequitur olisi lausunto tai tieto, jolla ei ole välitöntä merkitystä raportin huolenaiheen kannalta. Tässä on esimerkki siitä, miltä se saattaa näyttää: 

”Haluan ilmoittaa naapurini lastensuojelulle, koska heidän koiransa haukkuu paljon öisin.”)

Tekoälylunttaaja ei jää kiinni, jos opettaja tutkiskelee vastausta sellaisenaan eikä suhteuta sitä opiskelijaryhmän yleiseen tietotasoon.

Onko Chat GPT 3.5. -lunttaaja mahdollista käräyttää lisäämällä tenttikysymyksiin edelleen kierteisyyttä? Lannistaako filologi algoritmin?

Lähde

OpenAI. (2024). [Versio 3.5] ChatGPT. https://openai.com/chatgpt

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402126641