Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Terkkariopiskelijat TikTokissa – terveysviestintää somessa

Digitalisaatio on nykypäivää ja mitä todennäköisimmin tullut jäädäkseen. Digiosaamisen taidot korostuvat arkisessa elämässä ja nämä ovatkin jo perusosaamista 2020-luvun työelämässä. Sosiaalinen media mahdollistaa uuden, hyvin vaikuttavan ulottuvuuden terveydenhuollon ammattilaisille monipuoliseen, vuorovaikutukselliseen viestintään.

Terveydenhoitajan osaamisvaatimuksissa kommunikaatio-, viestintä- ja vuorovaikutustaidot ovat tärkeässä osassa. Muuttuvassa työelämässä keskustelu asiakkaan kanssa ei enää välttämättä tapahdu samassa fyysisessä tilassa, vaan siinä hyödynnetään digitalisaation tarjoamia mahdollisuuksia ja asiakkaan kanssa viestitellään erinäisissä sähköisissä kanavissa.

Sosiaalisessa mediassa terveydenhoitaja voi taas olla sisällön tuottaja ja tarvita erilaisia vuorovaikutteista asiantuntijataitoja (Matikainen & Huovila, 2017). Digitaalisessa työympäristössä audiovisuaalisin keinoin tehtävää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä ja terveysviestintää harjoitellaan jo osana opintoja.

Terveydenhoitajan tutkintoon kuuluu viimeisellä lukukaudella kehittämistehtävä, jossa opiskelijat harjaantuvat terveysviestintätaidoissaan valitsemansa asiakasryhmän parissa. Opiskelijaryhmä harjaantui audiovisuaalisessa viestinnässä ja tuotti Diakonia-ammattikorkeakoulun TikTok-kanavalle julkaistavan lyhytvideosarjan maallikon ensiaputaidoista.

TikTok kasvattaa suosiotaan

Suomessa internetiä käyttää 85,3 prosenttia väestöstä, joista suurin osa käyttää myös sosiaalista mediaa (Kemp, 2023). Sosiaalinen media luo siis terveysviestinnälle monipuolisen alustan tavoittaen suuren yleisön ja vuorovaikutuksellisen kohtaamisen. Sosiaalisen median sovellus TikTok on lyhytvideoiden jakamiseen tarkoitettu alusta, jonka toimintaperiaate on yksinkertainen. Käynnistäessä sovelluksen avautuu For You -sivu, johon algoritmi tuo käyttäjälleen suositeltuja ja trendaavia videoita. Käyttäjän ei tarvitse tehdä muuta kuin selata videoita toisensa jälkeen pyyhkäisemällä ylöspäin.

Lyhytvideot ovat sisällöltään yksinkertaisia ja ytimekkäitä, mikä mahdollistaa markkinoinnille ja viestinnälle uuden ulottuvuuden. Lyhytvideoiden kesto ja kuluttamisen vaivattomuus saavat käyttäjän viihtymään sovelluksen äärellä. Keskimääräisesti TikTokin käyttäjä viettää sovelluksessa 1,5 tuntia päivittäin ja pelkästään vuonna 2023 TikTok-sovellusta ladattiin maailmanlaajuisesti 654 miljoonaa kertaa. Vuoden 2023 alussa Suomessa oli 1,42 miljoonaa täysi-ikäistä TikTokin käyttäjää, joka kattaa 25,6 prosenttia koko Suomen väestöstä. Yli 18-vuotta täyttäneiden TikTokin käyttäjien määrä on lisääntynyt vuodessa 18,1 prosenttia. Tilastojen ulkopuolelle jäävät kaikki alle 18-vuotiaat, joten todellisuudessa TikTok saavuttaa vieläkin suuremman yleisön. (Shewale, 2024.)

Terveysviestintä sosiaalisessa mediassa

Terveysviestintä on terveyteen liittyvän tiedon välittämistä, joka voi olla niin terveyden ylläpitämiseen ja edistämiseen kuin esimerkiksi sairauksien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tähtäävää viestintää. Sosiaalisen median merkitys viestinnässä kasvaa ja tämän on huomattu olevan hyvin vaikuttava tapa viestiä. Sosiaalinen media tavoittaa valtavan suuren määrän ihmisiä ja tämän myötä muun muassa verkostoituminen itselleen mielenkiintoisten aiheiden ja teemojen pariin on helppoa. Lisäksi erilaisista ilmiöistä ja asioista ajan tasalla pysyminen on vaivatonta.

Sosiaalinen media on oiva alusta terveydenhoitajan asiantuntijuuden hyödyntämiseen.

Sosiaalinen media on oiva alusta terveydenhoitajan asiantuntijuuden hyödyntämiseen. Terveydenhoitajat ovat terveyden edistämisen ammattilaisia. Preventiivinen (sairauksien ennaltaehkäisy) ja promotiivinen (terveyden edistäminen) työote ovat ammatillisen asiantuntijuuden ydin. Myös ammatilliset viestintätaidot korostuvat digitalisaation myötä yhteiskunnassamme. Asiantuntijana on tärkeää olla ajan hermolla ja tiedostaa, mitkä ovat yhteiskunnassa pinnalla olevia asioita ja menetelmiä sekä hyödyntää näitä luotettavan, tutkimukseen perustuvan tiedon välittämisessä.

Lyhytvideoiden hyödyntäminen osana terveysviestintää erilaisilla alustoilla (esim. TikTok) tarjoaa mahdollisuuden välittää tärkeää, terveyttä edistävää ja tukevaa tietoa eri ikäryhmien keskuuteen. Terveysviestinnän avulla voidaan lisätä ihmisten tietoisuutta, vaikuttaa asenteisiin sekä käyttäytymiseen ja vahvistaa yksilöitä tekemään terveyttä ja hyvinvointia edistäviä sekä suojelevia valintoja päivittäisessä elämässään. Terveysalan ammattilaisten tuottamat videot voivat tavoittaa suuren joukon niin terveysalan opiskelijoita, työntekijöitä, kuin myös alasta kiinnostuneita henkilöitä, mikä voi osaltaan toimia vetovoimaisena tekijänä alan keskuuteen. Lisäksi terveysviestintä lyhytvideoiden avulla mahdollistaa esimerkiksi elintärkeiden taitojen välittymisen yleisesti väestön keskuuteen, vaikka nämä henkilöt eivät olisi suoranaisesti kyseistä aihetta mediasta etsineetkään.

TikTok-työpajat terveysviestinnän oppimisen tukena

Sosiaalisen median moniosaajien, kahden some-vaikuttajan luotsaamat opiskelijoille suunnatut TikTok-työpajat käynnistyivät Diakissa syksyllä 2023. Työpajojen tavoitteena on ohjata opiskelijoita sosiaalisen median hyödyntämiseen työelämässä sekä toteuttaa videosisältöjä Diakin TikTok-kanavalle rennossa ja kannustavassa ilmapiirissä. Kynnys pajoihin osallistumiseen on matala – kenenkään ei ole pakko esiintyä videoilla, vaan halutessaan opiskelija voi osallistua vain ideointiin ja vaikkapa videoiden kuvaamiseen. Myöskään aikaisempaa kokemusta TikTokista tai sisällön tuottamisesta ei vaadita, vaan into oppia uutta riittää. Työpajoissa saa arvokasta esiintymis-, markkinointi- ja some-koulutusta sosiaalisen median ammattilaisilta.

TikTok-pajoissa on mahdollista päästä ideoimaan, kuvaamaan ja näyttelemään lyhytvideoilla sekä seuraamaan videoiden saamaa vastaanottoa TikTokin käyttäjien keskuudessa. Vaikka TikTok ei olisi entuudestaan tuttu, pajoista saa paljon uutta tietoa ja harjaantumista sosiaalisen median käyttöön terveysviestinnässä.

Terveydenhoitajan opintoihin kuuluvana kehittämistyönä syntyi Diakin TikTok-kanavalla julkaistu maallikon ensiapu -lyhytvideosarjan. Työpaja tarjosi tietoa ja käytännön vinkkejä videoiden suunnitteluun, kuvaamiseen ja editointiin liittyen.

Some muuttaa viestintää

Sosiaalinen media on muuttanut terveydenhoitajien terveysviestintää yksisuuntaisesta vuorovaikutteiseksi. Somessa syntyy yhteisöjä, joissa käsitellään terveystietoa ja näin ollen terveydenhoitaja voi osallistua oikeanlaisen tiedon välittämiseen. Lisäksi some tarjoaa terveydenhoitajille monia uusia mahdollisuuksia terveyden edistämiseen ja terveysviestintään, mutta vaatii uudenlaista osaamista ja rohkeutta lähteä kokeilemaan uusia viestintäkeinoja.

Lähteet

Kemp, S. (13.2.2023). Digital 2023: Finland. Datareportal. https://datareportal.com/reports/digital-2023-finland?rq=finland%20tiktok

Matikainen, J., & Huovila, J. (2017). Sosiaalinen media terveyden edistämisessä. Duodecim, 133(10), 1003–1007. Luettavissa https://www.duodecimlehti.fi/duo13732

Shewale, R. (9.1.2024). TikTok Statistics. Demandsage. https://www.demandsage.com/tiktok-user-statistics/

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915605