Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Potilaan omaisten huomioiminen mielenterveys- ja päihdetyössä

Mielenterveys- ja päihdeomaisten huomioiminen on tärkeää myös potilaan itsensä kannalta. Omaisten huomioiminen onkin sisällytetty mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutukseen.

Mielenterveysomainen voi olla esimerkiksi mielenterveysongelmista kärsivän vanhempi, puoliso tai lapsi. Heistä lapset ovat erityisen haavoittuvassa asemassa. Psyykkisesti sairastuneiden vanhempien lapsilla on todettu olevan 3–7 kertaa suurempi riski sairastua mielenterveysongelmiin koko väestöön  verrattuna. Mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutus huomioi omaiset osana muuta opetustaan.

Diakonia-ammattikorkeakoulu järjestää vuosittain sosiaali- ja terveysalan opisto- tai ammattikorkeakoulututkinnon omaaville ammattilaisille 30 opintopisteen laajuisen mielenterveys- ja päihdetyön erikoistumiskoulutuksen verkko-opintoina. Erikoistumisopinnot toteutetaan valtakunnallisesti yhteistyössä usean muun ammattikorkeakoulun muodostamassa verkostossa. Erikoistumiskoulutuksessa hahmotetaan mielenterveys- ja päihdetyötä kokonaisvaltaisesti, vahvistetaan asiakaslähtöisyyttä ja osallisuutta sekä perehdytään uusimpiin menetelmiin ja palvelujärjestelmään.

Olemme sisällyttäneet opintoihin myös psyykkisesti sairastuneiden omaisten huomioimisen ennaltaehkäisyn näkökulmasta. Vuosia kestänyt yhteistyö Mielenterveysomaisten keskusliitto – FinFamin asiantuntijan ja järjestön omaiskokemustoimijoiden kanssa on lisännyt koulutuksessamme olevien sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten taitoa huomioida omainen potilaan sairastuessa psyykkisesti.

Omaisten tuki auttaa myös sairastunutta

Omaisten tuki sairastuneelle on merkittävä niin kokonaisvaltaisen terveyden edistämisen, arjenhallinnan tukemisen kuin sosiaalisten suhteiden ylläpidon osalta.  Mielenterveysongelmista kärsivän henkilön omaiset kokevat usein oman terveytensä ja elämänlaatunsa heikommaksi kuin muut ja he ovat vaarassa uupua. Psyykkisesti sairastunut henkilö aiheuttaa huomattavan paljon stressiä perheelleen ja läheisilleen. Osalla omaisilla on paljon vastuuta potilaan hyvinvoinnista huolehtimisesta, mikä kuormittaa heidän jaksamistaan. Esimerkiksi psykoosipotilaiden omaishoitajien mielenterveyden on todettu olevan huonompi kuin ei-omaishoitajien.  Mielisairauteen liittyvä stigma estää valitettavasti monia omaisia hakemasta itselleen kaivattua tukea lisäten heidän sosiaalista eristäytymistään. Omaisten jaksamisen tukeminen on äärimmäisen tärkeää, jotta myös sairastunut voisi hyvin.

Omaisten hyvinvointia voi huomioida pienillä teoilla

Omaisten hyvinvoinnin huomioiminen ei vaadi erityistaitoja potilaita hoitavilta ammattilaisilta. FinFamin mukaan pienilläkin asioilla kuten mielenterveysomaisten voinnin kysymisellä on suuri merkitys omaisille.  Pienet teot voivat saada paljon hyvää aikaan.

Omaisten jaksaminen tulisi huomioida jokaisen psykiatrisen potilaan kohdalla joko suoraan tai välillisesti, esimerkiksi kysymällä, onko potilaalla läheisiä, jotka saattavat olla huolissaan hänen voinnistaan sekä tarjoamalla tietoa esimerkiksi FinFamin toiminnasta.  Kannustan siis kaikkia mielenterveystyön ammattilaisia huomioimaan omaiset kunkin potilaan kohdalla, rohkeasti välittäen.

Kirjoitus on aiemmin ilmestynyt myös FinFamin blogissa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024040915609