Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Pakopeli on innovatiivinen tapa tukea nuorten asumistaitoja

Äskettäin käynnistyneessä Diakin ja Nuorten Akatemian hankkeessa kehitetään pakopeli, jolla tuetaan itsenäistyvien lastensuojelutaustaisten nuorten asumistaitoja. Heikot asumis- ja arjen taidot saattavat johtaa jopa asunnottomuuteen. Pelillisin keinoin näitä taitoja voidaan opettaa innostavalla tavalla.

Itsenäinen asuminen vaatii monenlaisia tietoja ja taitoja. Etenkin lastensuojelun palveluiden piirissä olevilla sekä huostaanotetuilla lapsilla ja nuorilla, on kohonnut riski ajautua asunnottomuuteen. Palveluiden piiristä kohti itsenäistä elämää ja aikuisuutta siirtyvät nuoret tarvitsevat tukea uuteen elämäntilanteeseen. Näihin sisältyvät myös itsenäiseen asumiseen liittyvät tiedot ja taidot.

Nuorella saattaa olla puutteelliset tiedot esimerkiksi vuokravakuuksista, kotivakuutuksista, vuokrien maksamisesta ja muista arjen talousasioista. Taloyhtiön säännöt pitää tuntea ja elää niiden mukaisesti. Uusi oma koti on pidettävä kunnossa, ja itsestäkin on osattava pitää huolta. Asumisessa kohdatut ongelmat saattavat pahimmillaan johtaa häätöön ja asunnottomuuteen.

Nuorten asumisen parissa työskentelevät ovat kokeneet, ettei laitoksista ja perhekodeista itsenäistyvien nuorten taidot välttämättä riitä itsenäiseen asumiseen. Niitä ei myös juurikaan opetella. Joko ei ole välineitä taitojen opettamiseen, tai sitten nuoren muut haasteet syrjäyttävät asumistaitojen opettelun. Tällaista opetusta kuitenkin tarvitaan.

Pakopeli lastensuojelun ammattilaisille

Toukokuussa 2024 käynnistyi Euroopan sosiaalirahaston rahoittama Pakopeli itsenäisyyteen -hanke. Hankkeessa kehitetään pakopeli, jonka avulla lastensuojelun ja jälkihuollon ammattilaiset pystyvät edistämään asiakkainaan olevien itsenäistyvien nuorten asumistaitoja. Pakopeli on siirrettävissä paikasta toiseen, ja siitä kehitetään myös digitaalinen versio.

Hankkeen pääasiallisena toteutusalueena on Pohjois-Pohjanmaa. Digitaalinen pakopeli on kuitenkin käytettävissä ympäri maan, joten hankkeen tuloksilla on valtakunnallista merkitystä. Tavoitteena on kehittää ammattilaisten osaamista, mutta myös lisätä nuorten valmiuksia itsenäiseen asumiseen. Samalla tuotetaan lisätietoa pakopelien mahdollisuuksista oppimisvälineenä.

Pakopeli asumistaitoja opettamassa

Hanke pyrkii edesauttamaan asumistaitojen opettamista sekä oppimista pakopelin avulla. Pakopelit saatetaan mieltää pikkujoulujen tai virkistyspäivien huvitukseksi, mutta niitä voidaan hyödyntää myös opetusvälineinä. Peli tarjoaa turvallisen mahdollisuuden epäonnistumisille ja turhautumisen kokemuksille, mutta myös onnistumisen kokemuksille. Se kehittää eri taitoja jopa ilman että pelaaja tiedostaa kehittyvänsä.

Peli tarjoaa turvallisen mahdollisuuden epäonnistumisille ja turhautumisen kokemuksille, mutta myös onnistumisen kokemuksille.

Pakopelin keinoin voidaan opettaa myös asumiseen liittyviä asioita perinteistä opetusta innostavammalla tavalla. Tässä tarvitaan lastensuojelun ammattilaisen panosta pelissä koettujen asioiden puheeksi ottajana. Hankkeessa tuotettavan pakopelin tueksi muotoillaan pedagogisen purkukeskustelun malli, jonka avulla ammattilainen voi auttaa pelaajia reflektoimaan pelin aikana saatuja oivalluksia ja syntyneitä ajatuksia sekä syventämään oppimista.

Nuorisoasuntoliitto NAL ry tiedusteli muutama vuosi sitten sosiaalisessa mediassa nuorilta, kiinnostaisiko heitä pelata asumiseen liittyvää pakopeliä. Lähestulkoon kaikki vastanneet nuoret olivat tästä kiinnostuneita. Pakopeli nähtiin innostavana oppimisen keinona, sekä hyvänä välineenä etenkin lastensuojelutaustaisille nuorille. Nuorten Akatemia on aiemmissa hankkeissaan hyödyntänyt pakopelipedagogiikkaa hyvin tuloksin. Niin nuoret kuin heidän parissaan toimivat ammattilaiset ovat antaneet hyvää palautetta pakopelien hyödyntämisestä oppimisen välineenä.

Mitä seuraavaksi?

Hanke pyrkii kehittämään myös nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten taitoja asumistaitojen opettamisessa. Tätä varten kartoitamme yhteistyöverkostomme kautta, millaista osaamista ammattilaisilla tällä hetkellä on ja mitä kaikkea olisi osattava. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan, millaiset asiat lastensuojelun tuen piiriin kuuluneet nuoret itse kokevat haastavimmiksi itsenäistymisessä ja oman asumisen hallinnassa. Kertynyttä tietoa käytetään hyödyksi pakopelin kehittämisessä, jotta lopullinen pedagoginen tuotos vastaisi nuorten tarpeisiin.

Peliä kehitetään yhdessä nuorten kanssa toteuttamalla lastensuojelun kokemusasiantuntijanuorille Pelilabra-työpajoja. Nuorten Akatemian Pelilabra-malli on hyötypelin yhteiskehittämisprosessi, jossa peliä kehitetään projektin kohderyhmien kanssa luovia ja vuorovaikutteisia menetelmiä hyödyntäen. Yhteiskehittämisen tavoitteena on luoda kohderyhmää kiinnostava ja puhutteleva peli, joka on mahdollisimman paljon nuorten omien ideoiden mukainen. Peliä tullaan myös testaamaan kohderyhmään kuuluvien nuorten kanssa kehittämisprosessin mittaan.

Hanke on vasta käynnistynyt, mutta verkoston kokoaminen, hankeviestintä sekä aihepiiriä käsittelevän kirjallisuuden ja tilastojen kokoaminen on jo täydessä vauhdissa. Tulossa on myös valtakunnallisia webinaareja aiheen tiimoilta, julkaisuja sekä somesisältöjä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2024061753341

Euroopan unionin osarahoittama -logo.

Pakopeli itsenäisyyteen

  • Hanke edistää Pohjois-Pohjanmaalla lastensuojelun ja jälkihuollon työntekijöiden ammatillista osaamista tuottamalla heidän käyttöönsä pakopelejä nuorten itsenäistymis- ja asumistaitojen mielekästä opettelua ja puheeksi ottamista varten.
  • Tavoitteena on myös vahvistaa kohderyhmään kuuluvien nuorten itsenäistymiseen, aikuistumiseen ja asumiseen liittyviä valmiuksia.
  • Euroopan sosiaalirahaston osarahoittama hanke toimii vuosina 2024-2026.
  • Ryhmähankkeen toteuttavat Diakonia-ammattikorkeakoulu ja Nuorten Akatemia Ry.