Siirry sisältöön

Näkökulmia osallistavaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan : Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminnan vuosikirja 5

Julkaisu kuvaa Diakonia-ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaa (TKI). Lukija saa osviittaa, mitä mahdollisuuksia ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta tarjoaa.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on opetuksen lisäksi toinen ammattikorkeakoulun perustehtävä. TKI-toimintaa tehdään yhdessä työelämätahojen kanssa. TKI-toiminnan keinoin ammattikorkeakoulut osallistuvat muun muassa työelämän ja palvelujen kehittämiseen ennakoiden niiden uudistamistarpeita.

Ammattikorkeakoulun ja työelämätahojen toimijoiden rinnalla ammattikorkeakouluopiskelijat ovat osallisina TKI-toiminnassa. Oppimista tapahtuu ja osaaminen kehittyy opiskelijoiden osallistuessa ammattikorkeakoulun TKI-toimintaan.

Julkaisu kuvaa Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toimintaa. Diakonia-ammattikorkeakoulun TKI-toiminta perustuu yhteistyö- ja kumppanuussuhteisiin sekä toiminnassa mukana olevien osallisuuteen. Osallistava ja osallisuuteen perustuva toimintatapa kutsuu osapuolia yhdessä tehtävään tutkimiseen, kehittämiseen ja innovaatioiden luomiseen sekä osaamisen rakentamiseen.

Julkaisu on asiantuntija-artikkelien kokonaisuus. Artikkeleissa kuvataan osallistavan tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä yhteiskehittämisen lähtökohtia. Lisäksi kerrotaan ammattikorkeakoulujen ja työelämätahojen toimijoiden sekä ammattikorkeakouluopiskelijoiden osallisuudesta TKI-toiminnassa. Julkaisusta lukija saa osviittaa, mitä mahdollisuuksia ammattikorkeakoulujen TKI-toiminta tarjoaa.