Siirry sisältöön

Kirjoittaja Kari Soronen

Siirry kirjoittajan Twitter-profiilin

Kirjoittaja on Lapin yliopiston Recovery-toimintaorientaatio mielenterveyspaveluissa -hankkeen tutkija ja Tolppa-hankkeen suunnittelija, joka on kiinnostunut kokemusasiantuntijuuden ja vertaisuuden merkityksestä sosiaalisen osallisuuden kokemuksille.

Artikkelit