Siirry sisältöön
kuvituskuva, jossa kaksi ihmishahmoa selät vastakkain kasvien keskellä
Juttutyyppi  Blogi

Luonto, eläimet ja vertaisuus osana uutta psykososiaalisen kuntoutumisen mallia

Luonnossa toimiminen voi parantaa ihmisen elämänlaatua ja toimintakykyä. Havainto toimii lähtökohtana myös rakennettaessa kokonaan uudenlaista psykososiaalisen kuntoutumisen mallia.

Mielenterveyskuntoutuksessa osallistujien omien voimavarojen tunnistaminen ja osallisuuden kokemukset ovat tärkeitä. Luontoympäristössä toimiminen voi lisätä merkityksellisyyden kokemuksia.

Tolppa – toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa -hankkeen toiminta perustuu green care -ajatteluun, joka yhdistyy toipumista tukevaan toimintaan. Toiminnalla tavoitellaan positiivista mielenterveyttä ja laadukasta elämää ongelmista riippumatta. Vertaiset ja kokemusasiantuntijat tuovat omalla esimerkillään osallistujien elämään toivoa ja tulevaisuudenuskoa, joiden varaan kuntoutuminen ja mielekäs elämä rakentuu.

Green care – hoivaa ja voimaa

Green care -ajattelu tarkoittaa luontoympäristöihin sijoittuvan toiminnan ja menetelmien ammatillista, vastuullista ja tavoitteellista hyödyntämistä toimintakyvyn tukemisessa.

Green care -toimintaa jaotellaan hoivaan ja voimaan. Hoiva on sosiaali- ja terveysalan ammattihenkilön toteuttamaa hoito- tai kuntoutussuunnitelmaan perustuvaa terapiatoimintaa. Voima, joka on Tolppa -hankkeen lähtökohtana, viittaa vapaampaan luonnon hyödyntämiseen. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Green care -toiminta sijoittuu usein luontoon tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä.

Vertaisuus itsenäisen toimijuuden tukena

Tolppa-hankkeessa tavoitellaan osallistujien elämänlaadun paranemisen ohessa uutta psykososiaalisen kuntoutumisen mallia. Vertaisuudella ja kokemusasiantuntijuudella on tärkeä merkitys tämän onnistumiselle. Psykososiaalisen kuntoutumisen malli tuo apua itsenäiseen elämään paluuseen ja palveluista irrottautumisen haasteisiin.

Psykososiaalisen kuntoutumisen malli tuo apua itsenäiseen elämään paluuseen ja palveluista irrottautumisen haasteisiin.

Toimintamuotoina hankkeessa on järjestetty esimerkiksi sosiaalipedagogista hevostoimintaa sekä viikonloppuretkiä, joihin on sisältynyt kalastusta, patikointia ja talvella lumikenkäkävelyä. Pääosa useista viikoittaisista toiminnoista, kuten viikoittaiset avantouinnit, toteutuvat lähiluonnossa.

Mielenterveyskuntoutujat ovat päässeet myös tutustumaan maatilaelämään. Kuntoutujat ovat harjoitelleet vastan tekoa ja tehneet pienimuotoisia maatilan töitä tilanomistajanopastuksella. Oman osaamisen ja voimavarojen puitteissa kuntoutujat ovat saaneet osallistua hevosaidan pystytykseen, tallirakennuksen lautojen maalaukseen ja pieniin korjaustöihin. Kesällä kuntoutujat ovat päässeet hoitamaan yhdessä kasvimaata.

Vuorovaikutus esimerkiksi maatilanomistajan kanssa on ollut mutkatonta. Diagnoosien sijaan toiminnassa on korostunut keskustelu ja yhdessä tekeminen. Vertaisuus on näkynyt esimerkiksi toiminnassa tallilla, jossa kokeneempi on auttanut ensikertalaista hevoseen tutustumisessa ja hoidossa. Näin syntyvät puitteet vertaisuuden jakamiselle. Toiminnan kuluessa on syntynyt ystävyyssuhteita ja osallistujat pitävät yhteyttä keskenään myös omalla ajallaan. Toiminnan kautta osallistujien usko omiin kykyihin on kasvanut ja itsetunto vahvistunut tuottaen mielekkään elämän kokemuksia.

Sosiaaliset taidot kehittyvät

Toiminnalle olennaista on, että kaikkiin tapahtumiin voi tulla omana itsenään. Nuotion ääressä voi istua hiljaa tai jutella muiden kanssa. Koko retken voi viettää halutessaan omissa oloissaan, jos juuri sillä hetkellä ei tunne oloaan kotoisaksi muiden seurassa.

Green care-toiminnalla on mielen hyvinvointia tukeva ja ongelmia ennaltaehkäisevä vaikutus

Tiukoista aikarajoista on luovuttu ja esimerkiksi retket voivat venyä aikatauluistaan. Tämä voi helpottaa rutiineista ja säännöistä irrottautumista, mikä on tärkeää omannäköisen merkityksellisen elämän tavoittelussa. Myös paikoilla ja toimijoiden rooleilla on merkitystä hyväksytyksi tulemisen kokemuksille.

Green care -toiminnalla, eläinten kanssa toimimisella ja luonnolla itsessään ympäristönä on mielen hyvinvointia tukeva ja ongelmia ennaltaehkäisevä vaikutus. Yhteinen toiminta luonnon parissa luo myös mahdollisuuksia onnistuneelle vuorovaikutukselle ja sosiaalisten taitojen kehitykselle. Psykososiaalisen kuntoutumisen malli rakentuu vertaisuuden kokemusten ja sosiaalisten verkostojen syntymisen ohessa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe201903199228

Tolppa – toimintakyvyn ja osallisuuden parantaminen luonnon parissa -hanke

  • käynnistyi maaliskuussa 2018
  • toiminta-alueena Oulu
  • on kolmevuotinen Euroopan sosiaalirahaston tukema hanke, jonka toiminnot perustuvat Green care -ajatteluun
  • osarahoittajina STEA, Oulun kaupunki ja Turkan Ratsurinne Ay
  • kohderyhmänä ovat työelämän ulkopuolella olevat työikäiset mielenterveyskuntoutujat
  • hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija Mielenvireys ry
  • osatoteuttajana Turkan Ratsurinne Ay
  • yhteistyötahoina mm. Oulun A-kilta, EHYT ry:n Oulun osasto, SPR:n Oulun osasto, Lintulammen asukasyhdistys, Suomen Luonnonsuojeluliitto Oulu