Siirry sisältöön

Kirjoittaja Nina Miettinen

Kirjoittaja opiskelee Diakin YAMK-tutkinnossa Vaikuttava asiakas- ja palveluohjaus sosiaali- ja terveysalalla, ja hänellä on monipuolinen työhistoria sosiaali- sekä kasvatusalalta. Kirjoittajalle on tärkeää lasten ja perheiden hyvää arkea tukevien palveluiden toimivuus ja eri sektoreiden välinen yhteistyö. Hän on kiinnostunut hyvinvoinnin tukemisesta eri elämän-alueilla ja palveluiden kehittämisessä.

Artikkelit