Siirry sisältöön
Käsiä vastakkain, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Onko perheen, työelämän ja päätoimisen opiskelun yhteensovittamisessa järkeä?

Aikuisena opiskelu tuo mukanaan iloa ja uusia valmiuksia, mutta sen sovittaminen työhön ja perhe-elämään voi olla haastavaa. Tärkeään rooliin nousevat tehokas ajankäyttö, priorisointi ja lepo.

Elämän suurimpia projekteja on hankkia itselleen ammatillinen pätevyys, siihen sopiva työ ja mielellään myös edetä työuralla. Oman työuran rakentamisen rinnalla on tavallisesti perhe-elämä, ehkä myös kultaisen noutajan hankinta, asuntolainan ottaminen ja muita sitoumuksia. Lähes järjetöntä on tehdä kaikki kuvattu yhtä aikaa ja kenties jopa useita kertoja elämänsä aikana. Voiko elämän suurimmasta projektista selvitä hengissä? Blogissa kuvataan kokemuksia perhe- ja työelämän sekä YAMK-opintojen yhteensovittamisesta.

Balanssia vai kauheaa showta?

YAMK-tutkintoon hakiessa ajatus saattaa olla, että siinähän se hoituu hyvässä tasapainossa töiden ohella. YAMK-opinnot toteutuvat etäyhteyksin, joten siirtymät kodin ja opiskelupaikan tai työ- ja opiskelupaikan välillä eivät vie aikaa. Tilanne voi osoittautui kuitenkin toisenlaiseksi. Opintojen alettua lukujärjestys täyttyy nopeasti etäluennoilla ja oppimistehtävien palautuspäivämäärillä. Aika tuntuu juoksevan, ja opiskelija juoksee siinä mukana. Pian huomaa olevansa päätoiminen opiskelija, joka käy myös päätoimisesti töissä.

Aikuisena opiskelemaan ryhtyessä täytyy olla valmis joustamaan, luopumaan, luovimaan ja luistamaan. Mitään ei saa ilmaiseksi. Opiskelu vaatii myös istumalihaksia ja paneutumista opintoihin. Vaikka opiskelu antaa paljon, vie se myös paljon vapaa-ajasta. Ehket voikaan lähteä tapaamaan ystäviäsi niin useasti, kun haluaisit, tai juoksulenkkiä on siirrettävä muutaman päivän päähän, kun oppimistehtävän on saanut palautettua. Joskus saattaa joutua karkaamaan hetken liian aikaisin töistä tai seuraavan päivän työnsuunnittelu jää viime tippaan. Balanssin löytäminen edellyttää muun muassa hyvää ja tehokasta ajankäytön suunnittelua.

Multitasking tulee tutuksi

Etäopiskelu mahdollistaa paljon. Luentoja voi kuunnella puhelimen luurien kautta samaan aikaan, kun esimerkiksi pyöräilee kauppaan etsimään lapselleen uutta puhelinta. Tosin luentoon keskittyminen voi ajoittain herpaantua. Oppimistehtävien muistiinpanoja ja tekstikappaleita voi tehdä Word-tekstinkäsittelyohjelman puheohjauksella samalla, kun ajaa autoa ja kuljettaa perheen teiniä rumputunneille. On mahtavaa, että erilaisia luovia keinoja on löydettävissä multitaskaamiseen. Loputtomasti näin ei voi kuitenkaan toimia, koska läsnäolo kärsii.

Jos opinnot perustuisivat puhtaasti itsekurin olemassaolon määrään ja laatuun, voi käydä niin, että koko opinnoille joutuisi ehkä jättämään hyvästit. Ryhmäkuri – tuo sietämätön seuralainen – saa myös aikaan opintoja edistävää toimintaa. Deadlinet auttavat vähän mutta sosiaalinen häpeä paljon, kun opintojen tuotoksia pitää saada aikaiseksi.

Armoa itseä kohtaan uuden edessä

Opiskelijalta saatetaan kysyä YAMK-opintoihin liittyen, mikä sinusta tulee, kun valmistut? Yhteiskunnassamme elää edelleen vahvasti käsitys koulutusputkesta, johon mennään sisään ja josta tullaan ulos valmiina. Onneksi koulu tai opinnot eivät tee meistä valmiita, vaan ne toimivat mankelina, josta selvinnyt on lisännyt ja laajentanut omia kykyjään. Opiskelu antaa ihmiselle – haasteiden kautta – monenlaisia valmiuksia. Opintojen aikana nousee pintaan ristiriitaisiakin tunteita. On iloa, onnistumista, innostusta, turhautumista, stressiä ja suorituspainetta.

Yhteiskunnassamme elää edelleen vahvasti käsitys koulutusputkesta, johon mennään sisään ja josta tullaan ulos valmiina.

Aikuisopintotuen käyttäminen ja sen avulla YAMK-opintoihin panostaminen, voi vaikuttaa onnelta ja autuudelta, mutta ehkei se ihan niin olekaan. Aikuisopintotuelle ollessa pitää rakentaa itselle uusi arki ja identiteetti, kun putoaa yhtäkkiä pois työelämästä. Pitää opetella armollisuutta ja lopettaa vertailu muihin.

Opiskelu voi olla samaan aikaan keino ottaa aikaa itselleen ja omalle hyvinvoinnilleen mutta myös tehokas keino kadottaa hyvinvointi totaalisesti. Olennaista on oma suhtautuminen. Miten suhtaudun itseeni ja esimerkiksi työ- ja opintosuorituksiini? Miten suhtaudun aikaan ja sen puutteeseen? Kun antaa itsestään ja voimavaroistaan paljon perheelleen, työhön ja opiskeluun, astuvat itsehoiva, palautuminen ja lepo tärkeään rooliin.

Omaa aikaa hoitovapaalla

Hoitovapaan mahdollistama aika kotona lasten kanssa on monelle vanhemmalle myös itsensä uudelleen löytämisen aikaa. Silloin oma arvomaailma saattaa ottaa myös uutta suuntaa. Hoitovapaalla opiskelu voi olla pitkästä aikaa mahdollisuus miettiä omia tarpeitaan, koska silloin on lupa keskittyä muuhunkin kuin vanhemmuuteen.

Koska hoitovapaalla päätoimisena työnä on olla läsnä oman lapsensa tai omien lastensa arjessa, on sen intensiivisyydestä jopa vaikeampaa luistaa kuin työssä aikataulutetuista asioista. Hoitovapaalla vuorokauden tunnit ovat tehokäytössä. Hoitovapaalla vanhempi alkaa saada esimakua siitä, mitä tarkoittaa tuo mystinen ruuhkavuodet-termi.

Kun on pitkään kotona omien lasten kanssa, herää huoli, että työelämän rattaat rientävät eteenpäin ja työelämään paluu saattaa tuntua vieraalta ja pelottavalta. Opiskelu on hyvä mahdollisuus pitää itsensä mukana työn kehityksessä ja kiinni ajankohtaisissa asioissa.

Suomen tukijärjestelmä antaa hyvän mahdollisuuden opiskeluun myös pikkulapsiperheen arjessa. Hoitovapaan aikana on mahdollista opiskella ja saada esimerkiksi opintorahaa. Tosin opintovapaan joustavammat käyttömahdollisuudet sopisivat paremmin nykymuotoisen etäopiskelun tueksi.

Työtään tekevän hallituksen suunnitelmat aikuiskoulutustuen lakkauttamiseksi ovat huolestuttavia ja saattavat kumota monen haaveet uudelleen kouluttautumisesta ja oman osaamisen kehittämisestä. Uusia keinoja opiskelun ja työn yhdistämiseksi tarvitaan jatkossa.

Hengissä maaliin

Uupumisriski on todellisen tuntuinen, kun tekee töitä, opiskelee, pyörittää perheen arkea, ehkä hoitaa vielä vanhempiaan ja mitä kaikkia muita vastuita aikuiselämään nyt kuuluukaan. Taito mennä joskus sieltä, missä aita on matalin, on myös ihan oikea ja hyödynnettävä taito, kun haluaa pitää samalla huolta siitä, että jaksamisen rajat eivät tule näköetäisyydelle. Jos oma pää ei pysy kunnossa, ei opintojen myötä saavutettavalle pätevyydellekään jää paljon käyttöarvoa.

Jos haluaa yhdistää perhe-elämän, työn ja päätoimisen opiskelun, huomaa helposti, että lapset kasvavat todella hitaasti, opinto-oikeusajat kuluvat ällistyttävän nopeasti ja töissä on vaikea muistaa, missä ovat ne kaikki muistilaput, joissa kerrotaan, mitä kaikkea on tekemättä. Ihmisellä, jolla on uteliaisuutta ja intoa, ei ole koskaan aikaa – mihinkään. Jos jää odottamaan tekemisilleen ”sitä sopivaa rauhallista hetkeä”, saa jäädä odottelemaan toviksi. YAMK-opinnoista selviää hyvällä perhe-elämän, työn ja opiskelun yhteensovittamisella.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231010139490