Siirry sisältöön

Teemat

Teemakokonaisuuksissa pureudutaan ajankohtaisiin ilmiöihin.

 • Pandemia kävi täällä

  Koronapandemia on vaikuttanut monin tavoin myös korkeakoulun arkeen. Miten opiskelijat voivat koronan jäljiltä? Mitä pandemiasta on voitu oppia?

 • Monimuotoinen hoitotyö

  Hoitotyö on mainettaan monipuolisempaa. Kaikissa eri hoitotyön muodoissa keskeistä on ihmisten inhimillinen kohtaaminen.

 • Supervoimana moninaisuus

  Moninaisuus on voimavara, jota voitaisiin hyödyntää niin työelämässä kuin yhteiskunnan eri aloilla aiempaa paremmin. Miten moninaisuudesta kasvaa supervoima?

 • Hyvä elämä

  Hyvän elämän kokemukseen vaikuttavat ihmisen arvojen, tarpeiden ja todellisuuden kohtaaminen. Mistä tekijöistä hyvä elämä muodostuu ja miten ihmisen tausta vaikuttaa sen tavoittelemiseen?

 • Ekososiaalista tulevaisuutta rakentamassa

  Ekososiaalisuuden ihanne asettaa ihmisen toiminnalle ekologisen kestävyyden ja ihmisoikeuksien reunaehdot. Tavoitteena on tulevaisuus, joka vaalii ihmisarvoa ja luonnon monimuotoisuutta. Ekososiaalisesti kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ratkaisevin tekijä …