Siirry sisältöön

Teemat

Teemakokonaisuuksissa pureudutaan ajankohtaisiin ilmiöihin.

 • Vuorovaikutus on kohtaamista

  Monilla ryhmillä ei ole tasavertaisia kohtaamismahdollisuuksia muun väestön kanssa yhteisen kielen puutteen vuoksi. Viittomakielen ja puhevammaisten tulkkien sekä asioimistulkkien apu on tärkeää monelle. Maahanmuuttajat tarvitsevat …

 • Yhdenvertaisia mahdollisuuksia

  Sosiaalinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa kaikkien ihmisten yhtäläisiä mahdollisuuksia onnistua elämässään. Suomi on monella mittapuulla sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta, mutta edelleen on paljon ryhmiä, joilla yhdenvertaiset mahdollisuudet eivät …

 • Matkalla kohti toivoa

  Ilmastonmuutos ja konfliktit lisäävät globaalia muuttoliikettä. Tulijoille on myös tarvetta, vaikka asenteet maahanmuuttoa kohtaan ovatkin usein kielteisiä. Jotta ihmisarvoinen elämä olisi mahdollista niin kriisialueilla kuin …

 • Sosiaali- ja terveysala murroksessa

  Vaikka sote-uudistus antaakin odottaa itseään, on sosiaali- ja terveysalan uudistuminen jo käynnissä. Erityisen tärkeää on saada ammattirajat ylittävä yhteistyö toimimaan.

 • Inhimillinen algoritmi

  Teknologian kehitys lisää ihmisten yhtenäisiä mahdollisuuksia, mutta pakottaa ottamaan myös eettiset kysymykset entistä tarkemmin huomioon.