Siirry sisältöön
kuvitus, jonka keskellä kuilu ja saareke, jossa kirjoja, toiselta puolelta silta saareekkeeseen, toiselta henkilö laittamassa tikapuita.
Juttutyyppi  Blogi

Erillisvalinnat tasa-arvoistavat valintakoejärjestelmää

Maahanmuuttajien siirtymä korkeakouluun on valtaväestöä vaikeampaa monesta syystä. Diakin hankkeissa on keskitytty luomaan tukirakenteita, joiden avulla maahanmuuttajien opiskelupolkua on mahdollista tasa-arvoistaa.

Maahanmuuttajat, joilla kielitaito on puutteellinen, ovat nykyisessä valintakoejärjestelmässä selkeästi epätasa-arvoisessa asemassa suomen kieltä äidinkielenään puhuvien hakijoiden kanssa.

Opin portailla -hankkeissa Oulussa ja Porissa sekä Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hankkeessa Helsingissä tukea on suunnattu muun muassa toisen asteen opiskelujen rinnalle, siirtymävaiheeseen ennen korkeakouluopintoja, yhteishakujen aikaan sekä korkeakouluopintojen oheen ja työelämään siirtymisessä. Myös opetuksesta ja maahanmuuttajien ohjauksesta vastaavia on ohjattu kielitietoisuuteen eli selkeän kielen käyttöön.

Erillisvalinnat osaksi valintakoejärjestelmää?

Korkeakouluilla on valta päättää opiskelijavalintojen kriteereistä ja valintakokeen sisällöstä. Valintakokeet suunnitellaan ja toteutetaan pääsääntöisesti hakijoille, joiden äidinkieli on suomi.  Suomessa asuu kuitenkin valtava joukko vähemmistöihin kuuluvia, joiden äidinkieli ei ole suomi. Heillä on usein vaikeuksia päästä koulutukseen, ja sitä myötä työelämään.

Koulutuksessa aliedustetuille hakijoille kehitettiin erillishaku. Erillishauissa toteutuu kulttuurisensitiivinen opiskelijavalinta, jossa voidaan huomioida eri taustoista tulevat opiskelijat ja mahdollistaa heille ammattikorkeakouluopinnot.

Erillishauissa toteutuu kulttuurisensitiivinen opiskelijavalinta, jossa voidaan huomioida eri taustoista tulevat opiskelijat ja mahdollistaa heille ammattikorkeakouluopinnot.

Valintakokeessa on painotettu erityisesti riittävää suomen kielen taitoa, mutta myös motivaatiota, sosiaalisia valmiuksia sekä oppimis- ja työskentelyvalmiuksia. Ensimmäinen erillishaku järjestettiin Oulussa keväällä 2016. Sittemmin Diak on järjestänyt niitä lisää Oulussa, Porissa ja Helsingissä. Erillishauissa opiskelemaan on päässyt jo 58 maahanmuuttajaa.

Erillisvalintojen kautta monet maahanmuuttajataustaiset ovat päässeet toteuttamaan koulutusunelmiaan. Erilaisuus opiskeluryhmissä on tuonut paitsi haasteita myös rikkautta, erilaista osaamista, pysäyttäviä näkökulmia ja erilaisuuden huomioon ottamista ja hyväksymistä.

Tukea valintakoevalmennuksista

Ennen erillishakujen valintakoetta Porissa järjestetyillä kahden päivän valintakoevalmennuksilla saatiin monessa mielessä hyviä tuloksia. Valmennuksissa perehdyttiin valintakokeen tehtävätyyppeihin ja niitä harjoiteltiin. Opinto-ohjaajan puheenvuoro antoi hakijoille käsityksen korkeakouluopiskelun luonteesta ja vaatimuksista.

Erityisesti toisenlaisesta opiskelukulttuurista tulevien on tärkeätä jo hakuvaiheessa ymmärtää suomalaisen korkeakouluopiskelun vaatimukset sekä arvioida omaa elämäntilannetta ja motivaatiota suhteessa niihin.

Valmennuksiin osallistumisesta huolimatta itseohjautuvuusvaatimus ja työmäärä yllättivät opiskelijat.

Valmennuksiin osallistumisesta huolimatta itseohjautuvuusvaatimus ja työmäärä yllättivät opiskelijat – myös ne, joilla ei ole suuria haasteita suomen kielessä. Opiskelupaikan erillishaun kautta Porin-kampukselle saaneista lähes kaikki olivat osallistuneet valintakoevalmennukseen.

Valintakokeet tulevaisuudessa?

Näyttää siltä, että akateemisia taitoja painottava sähköinen valintakoe yleistyy. Tällöin on vaarana, että erilaisia opiskelijoita ei voida riittävästi huomioida aikarajoitteisissa valintakokeissa. Tämä lisää tarvetta järjestää tulevaisuudessakin erillisvalintoja korkeakoulutuksessa aliedustetuille ryhmille. Erillisvalinnat mahdollistavat opiskelemaan pääsyn hakukelpoisille, aidosti motivoituneille opiskelijoille, joiden suomen kielen taito on vielä kehittymässä, mutta ammatilliset tavoitteet selkeät.  Toiveemme on, että erillisvalintoja järjestetään jatkossakin.

Pysyvä osoitehttp://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018121050280

Opin portailla Satakunnassa –hanke (2016–2018)

 • sujuvoitti maahanmuuttajien siirtymää toiselta asteelta korkeakouluun
 • tuotti Matkalla ammattiin -sivusto, jossa on seitsemällä maahanmuuttajakielellä tietoa suomalaisista koulutus- ja työllistymismahdollisuuksista
 • toteutettiin yhteistyössä Sataedun sekä WinNovan kanssa
 • tutustu hankkeen loppuraporttiin ja verkkosivuihin matkalla-ammattiin.fi, https://opinportailla.diak.fi/

Opin portailla Pohjois-Pohjanmaalla -hanke (2015–2018)

 • sujuvoitti maahanmuuttajien ja romanien koulutuspolkuja erityisesti siirryttäessä koulutusasteelta toiselle
 • tutustu hankkeen loppuraporttiin

Opin portailta työelämään -hanke (2018–2020)

 • tukee romani- ja maahanmuuttajataustaisia sekä kansainvälisiä tutkintoa suorittavia opiskelijoita
 • tavoitteena sujuvoittaa loppuvaiheen opintoja ja työllistymistä
 • hankekumppaneina Suomen Diakoniaopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu
 • tutustu hankkeen verkkosivuun ja Facebookissa

Maahanmuuttajat korkeakoulutukseen ja työelämään -hanke (2017–2019)

 • tukee maahanmuuttajataustaisten henkilöiden hakeutumista sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakouluopintoihin
 • hankekumppaneina Suomen Diakoniaopisto ja Stadin osaamiskeskus
 • tutustu hankkeen verkkosivuun.