Siirry sisältöön
Piirroskuva, jossa ihmishahmo istuu avatun läppärin edessä. Taustalla muotoja, jotka muistuttavat bakteereja ja viruksia.
Juttutyyppi  Blogi

Digitalisaatiosta ratkaisu sisäilmasta sairastuneiden opiskelu- ja työuriin?

Ympäristön epäpuhtaudet aiheuttavat vakavia sairastumisia. Sisäilmasta sairastuneet pystyvät usein opiskelemaan tai työskentelemään ainoastaan sisäilmaltaan esteettömissä olosuhteissa. He tarvitsevatkin uusia digitaalisia ratkaisuja opiskelun ja työnteon tueksi.

Sisäilmassa voi olla erilaisia terveyshaittoja, jotka rajoittavat niistä sairastuneen toimintakykyä. Paikoissa, jotka eivät ole sisäilman suhteen esteettömiä, saavat sairastuneet vakavia oireita. Tämä sulkee suuren ihmisryhmän yhteiskunnan ulkopuolelle.

Perinteinen esteettömyys ei huomioi sisäilmaa. Sisäilman suhteen esteetön rakennus on paikka, joka on esteetön sisäilmasta sairastuneelle. Tällaisessa ympäristössä ei ole esimerkiksi mikrobeja, hajusteita tai muita allergeeneja.

Täysin sisäilmaesteettömiä opiskelu- tai työpaikkoja on tarjolla niukasti, minkä vuoksi tulee kehittää digitaalisia ratkaisuja sairastuneiden työ- ja opiskelu-urien tukemiseksi.

Koulutusta verkon välityksellä

Sisäilmasta sairastuneille peruskouluikäisille tulee mahdollistaa osallistuminen opetukseen ja oppimistilanteisiin tarvittaessa verkon kautta. Suomessa on ollut erilaisia hankkeita, joissa peruskoulua on käyty verkossa.

Opetusta tulisi pyrkiä järjestämään etäyhteydellä omaan tuttuun ryhmään, jos esteetöntä tilaa ei ole käytettävissä.

Sisäilmasta sairastuneiden lasten tilanteet ovat usein kuitenkin monimuotoisia ja haastavia, ja tällä hetkellä valtakunnalliset työkalut ja toimintamallit puuttuvat kokonaan. Opetusta tulisi pyrkiä järjestämään etäyhteydellä omaan tuttuun ryhmään, jos esteetöntä tilaa ei ole käytettävissä.

Tietoliikenneyhteyksien ja -välineiden avulla pystytään yhä useammin luomaan myös vastavuoroisia oppimistilanteita sairastuneelle, jolloin hän pystyy olemaan osa luokkayhteisöä eli fyysisesti paikalla olevaa ryhmää. Kuvayhteys luokan ja kodin välillä lisää osallisuuden tunnetta. Tulevaisuudessa myös peruskoululaisille tuleekin tarjota enemmän ohjausta verkon kautta.

Peruskoulun jälkeisistä opinnoista lukio-opinnot on mahdollista opiskella verkossa, mutta verkossa annettavaa toisen asteen ammatillista koulutusta tulee jatkossa kehittää. Tällä hetkellä ammatillisia tutkintoja pystyy suorittamaan verkossa rajatusti. Tutkinnot, jotka ovat toteutettavissa etänä, tulisi mahdollistaa sisäilmasta sairastuneille.

Sisäilmasta sairastunut tarvitsee myös työssä oppimiseen sisäilmaesteettömän paikan. Digitalisaation edistymisen myötä toivottavasti myös työssä oppiminen tulee helpommin mahdolliseksi verkon kautta ainakin tietyissä koulutusohjelmissa, sisäilman suhteen esteettömien fyysisten työpaikkojen lisäämisen ohessa.

Korkeakouluopintoja pystyy suorittamaan verkossa jo nyt, mutta mikäli oppilaitos ei ole sisäilmaesteetön, tulee ottaa yhä tarkemmin huomioon opiskelijoiden yksilölliset tilanteet. Myös opintojen ohjaus onnistuu hyvin verkon kautta.

Etätyön mahdollisuudet

Ihmiset joiden toimintakyky on alentunut sisäilman vuoksi tai jotka saavat siitä vakavia oireita, pystyvät työskentelemään usein ulkona tai sisäilmaltaan esteettömissä paikoissa. Etätyö on monelle ainut mahdollisuus jatkaa työskentelyä. Digitalisaation ansiosta he voivat pysyä työelämässä ja osana yhteiskuntaa.

Yhteisöllinen toiminta onnistuu hyvin etäyhteydellä, kuten myös asiakaspalvelu.

Etätyömahdollisuuksia tulee kehittää. Yhteisöllinen toiminta onnistuu hyvin etäyhteydellä, kuten myös asiakaspalvelu, joka yhä useammin tapahtuukin verkossa. Sisäilmasta sairastuneiden työelämässä pysymisen tulee olla koko maan yhteinen tahtotila. Monenlaisia ratkaisuja täytyy tuottaa ja kokeilla sekä kannustaa niihin.

Hyvien käytäntöjen jakaminen ja kokeilukulttuuri keskiöön

Sisäilmasta sairastuneen tilanne on aina yksilöllinen, minkä vuoksi valmista toimintamallia tai ratkaisua ei löydy helposti.

Huoli lapsen terveydestä on suuri, eikä huolta helpota käytäntöjen ja prosessien toimimattomuus. Peruskoululaisen perhe joutuu melkoiseen puristukseen, kun eri tahot vaativat todistuksia, jotta opinnot järjestyvät verkon kautta edes väliaikaisesti.

Tarvitaan hyvien kokemusten jakamista, minkä kautta luodaan toimivia malleja vastaamaan joustavasti yksilöllisiin tarpeisiin ja erilaisiin tilanteisiin. Tarvitaan valtakunnallisesti toteutettava verkkoperuskoulu, johon kriisitilanteessa olisi helppo päästä oppilaaksi ja joka palvelisi myös muulla tavalla sairastuneita lapsia ja nuoria.

Kaikki peruskoulun päättävät eivät halua opiskella lukiossa tai siihen ei ole mahdollisuutta. Pahimmillaan fyysiset olosuhteet rajaavat opiskelumahdollisuuksia tai sulkevat kokonaan niiden ulkopuolelle. Toisen asteen etäopiskelu on suunnattu lähinnä aikuisille, joten nuori peruskoulun päättävä saattaa jäädä vaille vaihtoehtoja. Tarvitaan pilottihankkeita, joilla aletaan kehittää koulutusmahdollisuuksia näille nuorille esimerkiksi oppilaitosten yhteistyönä.

Sisäilmasta sairastuminen vie joskus kaiken – terveyden, kodin ja työn.

Työ on yksi ihmisen perusoikeuksista, mutta sisäilmasta sairastuminen vie joskus kaiken – terveyden, kodin ja työn. Erilaisten digitaalisten ratkaisujen kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää, fyysisten sisäilmaesteettömien työpaikkojen ohessa. Etätyö tuleekin nähdä mahdollisuutena, ei riskinä.

Tarvitaan moniammatillinen verkosto, joka lähtee luomaan digitaalisia ratkaisuja sisäilmasta sairastuneille.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019080123378