Siirry sisältöön
Piirroskuvassa englanninkielisiä sanoja leijuu ilmassa
Juttutyyppi  Blogi

Viesti onnistuneesti englannin kielellä

Vieraista kielistä on tapana sanoa, että tärkeintä on ymmärretyksi tuleminen. Tämä on usein totta, eikä englannin käyttämistä kannata arkailla virheiden pelossa. Muistamalla muutaman vinkin oman tekstin luettavuutta ja ymmärrettävyyttä voi kuitenkin parantaa huomattavasti sekä akateemisessa että vapaamuotoisemmassa kontekstissa.

Useat meistä käyttävät englantia työssä, opinnoissa tai vapaa-ajalla. Diakissa on jo lähes 15 vuoden ajan voinut suorittaa sosionomitutkinnon englanniksi, ja syksyllä 2020 alkaa ensimmäistä kertaa englanninkielinen sairaanhoitajakoulutus.

Myös moni Diakin henkilökunnasta julkaisee tieteellisissä ja ammattilehdissä englannin kielellä sekä viestii kansainvälisissä yhteyksissä englanniksi.

Muista artikkelit ja pilkut, tunnista yksikkö- ja monikkomuodot

Koska suomen kielessä ei ole artikkeleita, ne saattavat unohtua englantia kirjoittaessa. Artikkelit (a, an, the) ovat lyhyitä sanoja, mutta silti varsin tärkeitä ymmärrettävyyden kannalta. Onko asia uusi vai ennalta tuttu? Voi olla harhaanjohtavaa viitata samaan asiaan epämääräisellä artikkelilla tai ilman artikkelia, välillä taas määräisellä artikkelilla.

Pilkut tuottavat usein ongelmia suomalaiselle kirjoittajalle, joten käytännöt kannattaa kerrata kielioppikirjasta.

Suomalainen kirjoittaja pitää välimerkeistä: koulussa opitut pilkkusäännöt voivat tulla uniinkin. Suomen pilkkusääntöjä ei kuitenkaan voi suoraan soveltaa englantiin. Pilkkua ei tule ennen that-pronominilla alkavaa sivulausetta eikä samalla tavalla säännönmukaisesti pää- ja sivulauseen väliin kuin suomessa. Pilkut tuottavat usein ongelmia suomalaiselle kirjoittajalle, joten käytännöt kannattaa kerrata kielioppikirjasta.

Tekijää ja verbiä taivutetaan yhdenmukaisesti: jos tekijä on yksikkömuodossa, niin on useimmiten myös verbi. Tarkista siis, onko lauseen tekijä yksikössä tai voidaanko sen mieltää olevan yksiköllinen: USA ja Paramount Pictures sekä The Bold and The Beautiful ovat yksiköllisiä käsitteitä, vaikka ovatkin muodoltaan monikollisia tai koostuvat monesta osasta.

Kirjoita yksinkertaisesti mutta selkeästi

Ylipitkät virkkeet ja maalaileva ote tekevät tekstistä helposti vaikeaselkoisen. Panosta siis selkeään ilmaisuun ja suosi välimerkkejä, konjunktioita eli sidesanoja (and, for, as) sekä kytkentäilmauksia (however, still, furthermore). Kirjoittajan velvollisuus on paitsi osata asiansa myös helpottaa tekstin lukemista hahmottelemalla argumentointinsa etenemistä kytkentäilmauksin – ne ovat kirjoitetun kielen elekieltä.

Älä kuitenkaan yksinkertaista tekstiäsi liikaa! Kieliopin näkökulmasta virkkeessä tulee olla subjekti ja predikaattiverbi. Jos subjektin jättää pois, Wordin kielentarkastustyökalu kyllä huomaa tämän.

Vältä tekstin kääntämistä sanasta sanaan.

Englantia tarvitaan monesti myös käännöksissä. Vältä kuitenkin tekstin kääntämistä sanasta sanaan. Mieti sen sijaan, mikä on tekstisi keskeinen sanoma, jonka haluat välittää lukijalle. Lauseen voi tarvittaessa muotoilla kokonaan uudestaan.

Paremmaksi kirjoittajaksi digitaalisia apuvälineitä käyttämällä

Oman kielen parantamisessa voi hyödyntää tekstinkäsittelyohjelmistojen oikeinkirjoituksen tarkistusta sekä digitaalisia kirjoitustyökaluja, kuten Grammarly, White Smoke ja Pro Writing Aid.

Jotkin näistä toimivat huomaamattomasti myös Wordin päällä, ja parhaat antavat korjausehdotuksia reaaliajassa – perusteluineen. Käytännössä nämä työkalut toimivat varsin hyvin, ja kokeilemalla löytää itselleen sopivimman.

Hyvä digitaalinen kirjoitustyökalu on kuin moderni auton turvavaruste: kun siihen tottuu, on vaikea olla ilman.

Hyvä digitaalinen kirjoitustyökalu on kuin moderni auton turvavaruste: kun siihen tottuu, on vaikea olla ilman. Hyvä kirjoittaja voi kehittyä erinomaiseksi, kun algoritmi ehdottaa reaaliajassa aihekohtaisia synonyymeja ja antaa palautetta välimerkeistä sekä tekstin sidoksisuudesta ja luettavuudesta. Samalla mahdolliset kielioppivirheet korjautuvat taustalla itsekseen.

Työkaluihin ei kuitenkaan pidä luottaa sokeasti, sillä tekoälykään ei osaa kieltä täydellisesti. Tekoälypohjainenkaan kirjoitustyökalu ei voi tietää varmasti mitä kirjoittaja haluaa viestiä; se voi tehdä siitä vain tilastollisia ennustuksia, jotka useimmissa tilanteissa toimivat kyllä hyvin. Ironia, alluusiot, paradoksit ja yleensä luova kielenkäyttö ovat edelleen algoritmien ulottumattomissa. Kirjoitustyökalujen lisäksi netissä on paljon hyödyllisiä sanakirjoja. Esimerkiksi Ozdic-kollokaatiosanakirja kertoo, mitkä sanat tapaavat esiintyä yhdessä, kuten mitä verbiä käytetään yleensä tietyn substantiivin kanssa. Tämä tekee ilmaisusta idiomaattisempaa.

Syksyllä 2020 Diakissa aloittavan englanninkielisen sosionomiryhmän kanssa ryhdytään pilotoimaan tekoälypohjaisten kirjoitustyökalujen käyttöä kirjoittamisen tukena. Hyvä puoli kirjoitustyökalujen tehokkaassa hyödyntämisessä on, että arvioidessaan niiden käyttökelpoisuutta käyttäjän tulee tietää paljon siitä, mitä hyvä teksti on ja miten sitä tuotetaan.

Lue ja luetuta

Kirjoittajan paras ystävä on lukija. Ulkopuolinen huomaa helposti epäselvät ilmaukset, toiston, maneerit ja kapulakielisyyden. Omia tekstejä kannattaa siis luetuttaa muilla. Tämä kehittää molempien osapuolten kielitaitoa.

Lopuksi todettakoon, että englannin kielen kirjallinen taito kehittyy lukemalla englanniksi! Lukea voi kirjoittamatta mutta lukematta paljon ei voi kirjoittaa hyvin.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2020042722616