Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Innostava ja kohtaava kirkon kasvatus

Kirkon kasvatustyö tavoittaa merkittävän määrän suomalaisia lapsiperheitä vuosittain. Tuore Kirkon kasvatuksen barometri osoittaa, että kirkon kasvatustyötä tekevät työhönsä sitoutuneet ja siitä innostuneet ammattilaiset.

Kirkon kasvatustyö tavoittaa Suomessa vuosittain kymmeniä tuhansia lapsia, nuoria ja perheitä. Sen toteuttajina ovat koulutetut ammattilaiset – varhaiskasvatuksen työntekijät, nuorisotyönohjaajat ja teologit, joilla on monialaista osaamista ja asiantuntijuutta.

Ihmisten kohtaamisen ammattilaisia

Yli 93 prosenttia kirkon kasvatuksen työntekijöistä ajattelee, että työssä merkityksellisintä on ihmisten kohtaaminen ja auttaminen. Heidän mielestään tärkeimmät seurakuntatyön osa-alueet liittyvät lasten, nuorten ja perheiden innostamiseen ja ohjaamiseen sekä ekososiaaliseen kasvatukseen.

Yli 93 prosenttia kirkon kasvatuksen työntekijöistä ajattelee, että työssä merkityksellisintä on ihmisten kohtaaminen ja auttaminen.

Leireille kasvatuksen työntekijät lähtevät yleensä mielellään, sillä yli puolet heistä pitää leirityötä kirkon kasvatustoiminnan tärkeimpänä työmuotona.  Kasvatustyön johtamiseen työntekijät ovat myös enimmäkseen tyytyväisiä: keskimääräiseksi kouluarvosanaksi esimiehet saavat kahdeksan.

Tiedot löytyvät äskettäin julkaistusta Kirkon kasvatuksen barometri 2020 -tutkimuksesta, joka perustuu keväällä 2020 seurakunnissa toteutettuun kyselyyn. Kyselyyn vastasivat seurakuntien varhaiskasvatuksen työntekijät, nuorisotyönohjaajat ja kasvatuksen papit. Innostava ja kohtaava kasvatus, kirkon kasvatuksen barometri -julkaisu on ladattavissa Kirkon tutkimuskeskuksen sivuilta.

Kehittämistä vaikutusmahdollisuuksissa

Barometritutkimuksen keskeinen viesti on, että kirkon kasvatuksen työntekijät kokevat työnsä sisällön mielekkääksi. Siihen halutaan sitoutua ja sitä halutaan kehittää. Seurakuntalaiset ja yhteistyökumppanit arvostavat kasvatuksen työntekijöiden tekemää työtä.

Barometritutkimuksen keskeinen viesti on, että kirkon kasvatuksen työntekijät kokevat työnsä sisällön mielekkääksi.

Kuitenkin erityisesti nuorisotyön ja varhaiskasvatuksen työntekijät kokevat, että heillä on seurakunnissa vain vähän valtaa vaikuttaa heidän työtään koskeviin asioihin. Yhteistyö seurakuntien luottamushenkilöiden kanssa on hyvin vähäistä.

Barometri nosti yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohdaksi myös lasten, nuorten ja perheiden osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuudet. Tutkimuksen mukaan  nämä seurakuntalaiset jäävät usein palveluiden kuluttajiksi ilman, että heillä on mahdollisuuksia tuoda omia kehittämisideoitaan esille tai vaikuttaa koko seurakunnan linjauksiin.

Kirkon kasvatustyön tulevaisuus

Kirkon kasvatuksen vahvuutena ovat sen monialaiset, ammattitaitoiset ja osaavat työntekijät, jotka ovat työstään innostuneita ja asettavat ihmisten kohtaamisen työnsä keskiöön. Kasvatustyöhön panostaminen on panostamista lasten ja nuorten tulevaisuuteen. Kirkon tulevaisuus on heidän käsissään.

Ihmisten etääntyminen kirkosta ja ylipäätään uskonnollisuudesta tarkoittaa, että kirkon kasvatustoimintaan osallistuminen on yhä enemmän yksilöllinen valinta. Kirkon kasvatustyön täytyy jatkuvasti etsiä uusia väyliä ja keinoja puhutella tämän ajan nuoria, tukea perheiden hyvinvointia sekä lasten elämää ja kasvua.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101222362

Innostava ja kohtaava kasvatus – kirkon kasvatuksen barometri

  • Tutkimus toteutettiin nyt ensimmäisen kerran.
  • Barometritutkijoina toimivat Diakin YAMK-tutkinnossa opiskelleet Mia Kuronen, Mikko Matkoski, Mia Mod ja Jenni Surakka. Barometritutkimus oli heidän opinnäytetyönsä.
  • Suunnitelmissa on myös jatkaa tutkimustyötä: Seuraava barometritutkimus lähtee liikkeelle syksyllä 2021, kun Diakissa käynnistyy uusi YAMK-tutkintoon johtava Arvo- ja yhteisölähtöisen työn kehittäminen -koulutus.
  • Tutkimusta koskevat ideat sekä koulutusta koskevat kysymykset ovat lämpimästi tervetulleita!

Tutustu myös: