Siirry sisältöön
Piirroskuvassa mies kuuntelee kahta tulkkihenkilöä.
Juttutyyppi  Blogi

Oikeustulkkien koulutus tukee vähemmistöjen kielellisiä oikeuksia

Jokaisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus käyttää viranomaisten kanssa asioidessaan kieltä, jota ymmärtää hyvin. Erityisen tärkeää kielellisen oikeuden toteutuminen on oikeusistunnoissa. Diak pyrkii osaltaan edistämään vähemmistöjen kielellisiä oikeuksia ja järjestää nyt ensimmäistä kertaa itsenäisesti oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen. Oikeustulkin avulla varmistetaan oikeusistunnoissa vähemmistökieltä puhuvan oikeusturva.

Suomen liityttyä Euroopan unioniin vuonna 1995 maahanmuuttajien määrä on kasvanut merkittävästi, ja Suomi on sitoutunut noudattamaan jäsenyytensä myötä Euroopan unionin tasoisia sekä kansainvälisiä sopimuksia. Osa näistä sopimuksista koskee turvapaikanhakijoiden vastaanottamista, joten yhteiskunnassamme on oltava rakenteet turvapaikanhakijoiden kotouttamiselle.

Vähemmistöjen osallisuus ja tulkkauksen tarve

Maahanmuuttajille on taattava heidän oikeutensa suomalaisiin sosiaali- ja terveyspalveluihin. Tulkkauksen tarve nousee esiin vahvasti esimerkiksi silloin, jos maahanmuuttaja ei pysty asioimaan virallisilla kielillä suomeksi tai ruotsiksi, tai yleisesti käytössä olevalla englannin kielellä. Myös oikeusjärjestelmässämme kielelliset oikeudet on taattu jokaiselle, ja EU:n oikeustulkkausdirektiivi (2010/64/EU) takaa epäillylle tai syytetylle oikeuden tulkkaukseen rikosoikeudellisissa menettelyissä.

Tulkkauksen tarve nousee esiin vahvasti esimerkiksi silloin, jos maahanmuuttaja ei pysty asioimaan virallisilla kielillä suomeksi tai ruotsiksi, tai yleisesti käytössä olevalla englannin kielellä.

Toinen vähemmistöryhmä, jossa kielelliset oikeudet nousevat esille, ovat viittomakieliset. Suomalaisten viranomaisten on edistettävä viittomakieltä käyttävän mahdollisuuksia käyttää omaa kieltään (Viittomakielilaki 359/2015). Viittomakielen tulkkausta tarvitaan, jotta suomalaisille viittomakielisille voidaan taata heidän kielelliset oikeutensa ja siten myös perustuslailliset oikeudet.

Edelläkävijänä tulkkauksen alalla

Diak on edelläkävijä, joka on seurannut kehitystä tiiviisti, kouluttamalla jo pitkään viittomakielen tulkkeja (AMK), ja vuodesta 2011 myös asioimistulkkeja (AMK) maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden viranomaisasiointia varten.

Koulutusvalikoimaa on kuitenkin vielä sen jälkeen laajennettu. Nykyään Diak tarjoaa myös koulutusta tulkkaustoiminnan kehittämiseen, jossa tähdätään ylemmän ammattikorkeakoulutasoiseen (YAMK) tutkintoon, joka käynnistyi vuonna 2009. Viimeisimpänä lisänä mukaan on tullut oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus, jonka Diak käynnisti keväällä 2018 yhteistyössä Helsingin yliopiston, Tampereen yliopiston ja Humanistisen ammattikorkeakoulun (Humak) kanssa. Tällöin Diak toimi koulutuksen koordinaattorina. Vastaavaa koulutusta ammattikorkeakoulutasolla ei siihen mennessä maastamme löytynyt.

Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa (TAKK) on koulutettu muutaman vuoden ajan myös oikeustulkkeja, mutta kyseessä on lähinnä ammatillisiin näyttöihin perustuva erikoisammattitutkinto. Lisäksi Helsingin yliopistossa voi opiskella oikeustulkkausta kääntämisen ja tulkkauksen maisteriohjelmassa.

Suoritettujen opintojen jälkeen opiskelijoilla on oikeus hakea Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin.

Suoritettujen opintojen jälkeen opiskelijoilla on oikeus hakea Opetushallituksen ylläpitämään oikeustulkkirekisteriin, joka perustettiin vuonna 2016. Rekisterin avulla viranomaiset ja yksityishenkilöt löytävät oikeustulkin, jolla on riittävä pätevyys toimimaan tulkkina esim. tuomioistuimissa, poliisin suorittamassa esitutkinnassa ja maahanmuuttovirastossa.

Myös Diakissa suoritettavan ammattikorkeakoulutasoisen tutkinnon (AMK) perusteella voi hakea oikeustulkkirekisteriin. Tällä hetkellä rekisterissä on noin 100 rekisteröityä oikeustulkkia (ROT). Diakin kouluttamilla oikeustulkeilla on aikaisempi tutkinto tulkkausalalta ja/tai riittävä määrä työkokemusta osaamisen pohjana.

Diak turvaamassa vähemmistöjen kielellisiä oikeuksia

Syyskuussa 2021 käynnistyi järjestyksessään toinen oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutus Diakissa, ja koulutus jatkuu toukokuuhun 2022 asti. Tällä kertaa Diak toteuttaa koulutuksen ilman muita yhteistyökumppaneita. Yhteisenä kielenä kaikilla opiskelijoilla on suomi, ja toisena työkielenä suomen viittomakieli, venäjä, ruotsi, arabia ja persia.

Koulutuksen aikana hyödynnämme laajasti eri viranomaisten asiantuntijuutta ja meillä käyvät luennoimassa mm. Tuomioistuinvirasto, Maahanmuuttovirasto (Migri), Poliisi, Tulli sekä Rajavartiolaitos. Näin varmistamme, että opiskelijat saavat vankan substanssiosaamisen. Myös tulkkauksen teoriaan ja tutkimukseen perehdytään korkeakoulutasoisen koulutuksen edellyttämällä tavalla.

Lisäksi koulutukseen kuuluu käytännön tulkkausharjoituksia, joissa aiheet vaihtelevat turvapaikanhakijan puhutteluista poliisin esitutkintaan sekä rikosoikeudenkäynteihin ja siviilioikeiden riita-asioihin. Koulutuksen lopuksi opiskelijat suorittavat suullisen loppukokeen, jolla opiskelijat osoittavat oikeustulkilta vaadittavaa osaamista, ja johon kuuluu muun muassa sekä puhuttujen kielten että viittomakielen osalta simultaani- eli samanaikaistulkkausta.

Koulutuksen myötä pyrimme vastaamaan tarpeeseen, joka juontuu EU:n oikeustulkkausdirektiivistä ja Suomessa tiedostetusta puutteesta koulutetuista oikeustulkeista. Näin ollen varmistamme, että vähemmistökielten edustajien sekä viittomakielisten oikeusturva säilyy, sillä jokaisella osapuolella on oikeus ymmärtää, mitä oikeusistunnossa ja viranomaisten kanssa asioidessa tapahtuu, kun heitä koskevia päätöksiä ja ratkaisuja tehdään, ja lisäksi turvataan myös ihmisoikeudet ja saavutettavuus. Näin ollen olemme mukana edistämässä kielellistä osallisuutta yhteiskunnassa.

Oikeustulkkikoulutus on esimerkki siitä, miten toiminnassa voidaan toteuttaa organisaation arvoja käytännössä. Oikeustulkkikoulutuksen avulla rakennamme rohkeasti puitteita sille, että vähemmistöryhmien osallisuus voidaan taata suomalaisessa yhteiskunnassa. Olemme hyvän maailman puolustaja, sillä pyrimme varmistamaan, että nämä ryhmät saavat äänensä kuulluksi. Reilu kohtaaminen puolestaan toteutuu päivittäisessä opetuksessa, jossa viemme oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen myötä viestiämme opiskelijoiden välityksellä eteenpäin työelämään.

Asioimistulkkauksen koulutuksen kymmenvuotiasta taivalta Diakissa juhlistetaan 10-vuotisseminaarilla 16.12.2021, jossa luodaan historiallinen katsaus asioimistulkkauksen kehitykseen Diakissa sekä kuullaan alumnien kokemuksia koulutuksesta ja sen jälkeisistä mahdollisuuksista työllistymiseen. Lisätietoja tapahtumasta saat seuraamalla Diakin verkkosivujen tapahtumakalenteria.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021082544187

Lisätietoa