Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Webinaarit uusia yhteyksiä rakentamassa

Webinaareja on etätyön ja korona-ajan myötä tullut tarjolle paljon. Kirkon alalla niiden järjestäminen on kuitenkin vielä melko uutta. Vaikka moni tapahtuma onkin siirretty verkkoon, on alusta asti etänä toteutettavaksi suunniteltu kirkon alan webinaari Diakissakin vielä melko uusi työtapa.

Diakin kirkon alan toimijat ovat pitkään tehneet yhteistyötä myös kirkon alalla toimivan norjalaisen VID-organisaation kanssa. Koska olemme rakentamassa vankempaa yhteistyötä VID:in kanssa, kutsuimme heitä toteuttamaan yhdessä webinaarin. Tavoitteena oli tapahtuma, jossa yhdistyisi tutkimus ja käytännön uudet diakoniatyön mallit Suomessa ja Norjassa. Webinaari New Practices in Diaconia toteutuikin 1.10. ja palautteen innostamana olemme järjestämässä vastaavaa kevääksi 2022.

Webinaarin valmistelua moniammatillisesti

Valmistelussamme oli mukana kolme lehtoria kirkon alalta Diakista (heistä yksi oli verkkomentori, yksi tiimin kansainvälisistä asioista vastaava)  ja koulutuspäällikkö VID:stä. Työelämäkumppanina oli Kirkkohallituksesta diakonian kehittämisestä vastaava työntekijä. Apunamme oli kansainvälisten palveluiden ja verkkolehtorin osaaminen Diakista. Lisäksi mainonnasta vastasi Diakin viestintä. Moniammatillisuus oli jälleen kerran valttia.

Luontevaa vuorovaikutusta

Jatkossa toivomme lisää työelämäkumppaneita mukaan myös Norjasta suunnitteluun ja toteutukseen. Lisäksi opiskelijoiden ääni voisi olla vahvemmin mukana jo valmistelussa. Toisaalta riittävän pieni työryhmä pitää webinaarin suunnittelun dynaamisena.

Kokouksia oli kohtuullinen määrä ja ne kestivät 1–1,5 tuntia kerrallaan. Kukin yhteistyökumppani hoiti sovitut vastuut eteenpäin eikä kenellekään tullut liian työläs rooli webinaarin valmistelussa. Työtä aidosti jaettiin ja annoimme toisillemme palautetta matkan varrella.

Työtä aidosti jaettiin ja annoimme toisillemme palautetta matkan varrella.

Ilmapiiri työryhmässä oli avoin ja toisia kunnioittava, vaikka emme olleet toisiamme kaikki koskaan kasvotusten tavanneet. Itselleni olikin yksi tärkeä oppimiskokemus, että kansainvälisissä yhteyksissä voi syntyä luottamusta ja luontevaa vuorovaikutusta myös etäyhteyksin. Samaa olen kokenut kansainvälisissä webinaareissa ja niiden pienemmissä keskusteluryhmissä, joihin olen osana työtäni saanut osallistua.

Etäyhteyksistä uusia mahdollisuuksia

Iloitsen diakonian ammattilaisista, jotka ottivat haasteen vastaan ja kertoivat työstään englanniksi webinaarissa. Mukana oli myös pari Diakin alumnia. Webinaarit voivat siis olla myös yksi alumnitoiminnan muoto jatkossa.

Diakonian kentässä pohjoismaiden välillä voisi olla enemmänkin opittavaa ja jaettavaa. Matkustaminen on kallista, vie aikaa eikä ole ympäristön kannaltakaan suotavaa. Siksi etäyhteydet tarjoavat uusia mahdollisuuksia verkostoitua.

Diakonian kentässä pohjoismaiden välillä voisi olla enemmänkin opittavaa ja jaettavaa.

Voimme yhdessä oivaltaa uusia tapoja löytää, auttaa ja kutsua mukaan.  Iloitsin myös opiskelijoista, joita osallistui webinaariin. Webinaarin seuraaminen oli liitetty osaksi diakoniatyön harjoittelujaksoja sekä diakoniatyön menetelmät -opintojaksoja. Opiskelijoilta tuli palautetta, että kieli oli ymmärrettävää ja webinaarin sisältö mielenkiintoinen. Englannin kielen liian vaikeaksi kokeville opiskelijoille tarjolla oli vaihtoehtoinen suoritustapa tehtävän osalta. Tällainen etätapahtuma voi kuitenkin osaltaan myös rohkaista opiskelijoita ja muitakin vieraan kielen käyttämiseen ja vahvistaa myös ammattisanaston omaksumista.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021082544200