Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Uuden äärellä simulaatio-opetuksessa

Miten moniammatilliset simulaatiot toteutuvat yhdessä sosiaali- ja terveysalan sekä viittomakielen tulkkauksen opiskelijoiden kesken? DVINE-hankkeessa myös lehtorit pääsivät toteuttamaan moniammatillista ja pedagogisesti innostavaa opetusta.  

Osana DVINE-hanketta järjestetty, etäyhteyksien avulla toteutettu monikampussimulaatio toteutettiin ensin suomeksi ja seuraavana päivänä englanniksi helmikuussa 2021. Yhteistyö jatkuu joulukuussa 2021.  

Simulaatiot mahdollistavat turvallisessa  aidontuntuisessaympäristössä eri alojen ammattilaisten yhteistyön oppimista. 

Terveysalalla simulaatioilla on pitkät perinteet ja Diakissa on jo aiemmin toteutettu yhteisiä simulaatioita terveys- ja tulkkausaloilla. Simulaatiot mahdollistavat turvallisessa  aidontuntuisessaympäristössä eri alojen ammattilaisten yhteistyön oppimista. Hankkeemme on ainutkertainen, sillä emme ole löytäneet vastaavista hankkeista kansainvälisiä malleja.  

Monialainen simulaatio tukee oppimista ja työelämätaitoja

Työelämän arjessa vuorovaikutustaidot eri alan ammattilaisten välillä tulevat haastetuiksi.

Yksi opettajan keskeisistä rooleista on tukea opiskelijan oppimista ja kasvua opintopolun varrella. Digitaaliset ratkaisut mahdollistavat, mutta myös haastavat opettajat uuden oppimisen äärelle. Diakin monikampusmalli antaa tähän oppimismalliin erinomaiset lähtökohdat, jossa eri asiantuntijoiden osaamista voidaan hyödyntää mahdollisimman laajasti ja opiskelijoille voidaan taata tasalaatuinen oppiminen kampuksesta riippumatta.   

Työelämän arjessa vuorovaikutustaidot eri alan ammattilaisten välillä tulevat haastetuiksi. Olemme luomassa edistyksellistä toimintakulttuuria simulaatioissamme, joissa vuorovaikutus asiakkaan ja sosiaali- ja terveysalan työn välillä mahdollistuu viittomakielen tulkkauksen kautta. Näin asiakkaan ja hänen läheistensä osallisuus ja hyvinvointi lisääntyvät.  

Opiskelijoiden kokemuksia ja palautetta 

Sosiaalialan opiskelijat  kokivat monialaisen simulaation uudeksi erinomaiseksi tavaksi hahmottaa omaa tulevaa työtään mosaiikkimaisissa verkostoissa. Opiskelijat kokivat oppivansa uutta. Tässä muutamia palautteita:  

 • opiskelijat oppivat kunnioittaman yhteistyökumppaneiden kieltä ja lähestymistapoja  
 • sosionomiopiskelijoille sosiaalialan työn roolin konkreettinen paikka sairaalaympäristössä kirkastui  
 • opiskelijoille oli tärkeää tunnistaa oman alan autonomia monialaisessa yhteistyössä  
 • viittomakielen tulkkaus avasi uusia perspektiivejä   
 • tulkkaustilanteissa tulisi aina olla osapuolilla katsekontaktin mahdollisuus  
 • merkittävä osa sosionomiopiskelijoista kokit jääneensä simulaatiossa passiiviseen tarkkailijan rooliin. Osa opiskelijoista koki tilanteen hyvänä oppimismahdollisuutena ja osaa tarkkailijana olo turhautti.  

Terveysalan opiskelijat oppivat simulaatiossa hoitotyön taitoja, potilaan kohtaamista, potilasohjausta ja potilaan kuulemista. Simulaatiokoettiin autenttisena tilanteena, jossa oppiminen oli turvallista. Monialaisesta työskentelystä opiskelijat oppivat:   

 • eri ammattiryhmien välistä toimintaa ja työskentelyä 
 • eri ammattilaisten välisen toiminnan organisointia 
 • oman ja muiden toiminnan reflektointi lisäsi oppimista 
 • monialaisia simulaatioita toivottiin olevan enemmän ja säännöllisesti 
 • puhelintulkkauksissa videoyhteys tukisi kaikkien osapuolien ymmärrystä tilanteesta, on tärkeää nähdä asiakas ja ammattilainen 

Tulkkauksen opiskelijat olivat tyytyväisiä simulaatioon ja oppivat muiden työstä paljon. Uutta sanastoa ja murretta opittiin, kun opiskelijoita oli eri kampuksilta ja terveydenhuollon ja sosiaalialan sanastossa oli uusia käsitteitä. Tilanteen hallinnassa opittiin vuorottelua, paineen sietoa ja soveltamista. Monialaisuudesta opittiin:  

 • muiden työnkuvat, yhteistyö, rohkeus, eri näkökulmia ja rooleja 
 • nähtiin muut omassa työssään 
 • aito tilannekuvaus ja tulkin työn esittely muille opiskelijoille 
 • kokemusasiantuntijoiden osallistuminen koettiin tärkeäksi 

​ Oppimiskokemuksia 

Monialainen ammatillisuus ja monialainen oppiminen ovat väylä laadukkaaseen ammatilliseen oppimiseen ja työn kehittämiseen.

​ Tärkeä palaute meille lehtoreille oli se, että opiskelijat ilmasivat, että toteutuksessa ei ollut tarpeeksi aikaa ja tilaa kriittiselle palautteelle. 

Olemme uuden äärellä ja matka on vasta alkanut. Monialainen ammatillisuus ja monialainen oppiminen ovat väylä laadukkaaseen ammatilliseen oppimiseen ja työn kehittämiseen. Kehotamme panostamaan suunnitteluun sekä sisällöllisesti että ajan käytön suhteen. Myös tekniseen tukeen tarvitaan yksi henkilö, nyt siitä vastasi tulkkauksen lehtori muiden tehtäviensä ohella.  Olemme löytäneet ponnahduslaudan ammattikorkeakoulupedagogiikan olennaisen olemuksen oivaltamiseen.  

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021112256387