Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

OKR-malli korkeakoulun tavoitejohtamisen välineenä

Diakin uusi strategia otettiin käyttöön vuoden 2021 alussa. Strategiamme suuntaa pitkälle tulevaisuuteen aina vuoteen 2030 asti. Toisaalta sen aikaperspektiivi on myös lyhyt, sillä strategian tulee elää myös joustavasti suhteessa ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Olipa aikajänne lyhyt tai pitkä, tai niitä molempia, tärkeää on, että on sovittu, miten strategiaa johdetaan, ohjataan, toteutetaan ja arvioidaan.

Olemme ottamassa Diakissa käyttöön uudenlaista johtamismallia, jolla jo itsessään on korkeat tavoitteet. Mallilla pyrimme luomaan toimintaamme selkeyttä ja fokusta, samansuuntaistamaan toimintaamme, vahvistamaan omaa oppimistamme, lisäämään läpinäkyvyyttä, saavuttamaan tulokset nopeammin sekä hahmottamaan organisaatiomme tilannekuvan ajantasaisesti. Keskeistä on, että jokainen voi kokea oman ja tiimin työn merkitykselliseksi, kun näkee ja kokee, miten työ kytkeytyy isoon kokonaisuuteen.

Uusi johtamismallimme on nimeltään OKR-malli. Se koostuu kahdesta osasta, jotka ovat:

  • objectives eli tavoitteet: ne kertovat, mitä kohti mennään
  • key results eli avaintulokset: ne kertovat, etenevätkö tavoitteet toivotulla tavalla.

Näin OKR-malli toimii

Tavoitteet eivät ole yksilötavoitteita, vaan ne ovat tiimikohtaisia.

Tavoitteet tulevat strategiastamme. Asetamme kullekin vuodelle niin sanotut pitkän aikavälin tavoitteet. Vuoden jaamme lyhyisiin aikaväleihin eli kolmanneksiin, tertiileihin. Kullekin tertiilille asetamme korkeintaan viisi tavoitetta. Tavoitteet ilmaistaan aina laadullisesti ja ne vastaavat kysymykseen, kuten esimerkiksi: miltä valmis näyttää? Tavoitteet eivät ole yksilötavoitteita, vaan ne ovat tiimikohtaisia.

Kullekin tavoitteelle asetamme avaintuloksia, jotka kertovat miten etenemme kohti tavoitteita. Avaintulokset ilmaistaan määrällisinä ja niitä voi olla yhtä tavoitetta kohti korkeintaan viisi. Avaintulokset asetetaan aina tertiilin mittaiselle ajanjaksolle.

Avoimuus keskiössä

Johto ei määritä, mitä meillä tehdään vaan OKR-mallin ytimessä on tiimien oma toiminta.

Tavoitteita toteutamme erilaisten tehtävien ja projektien kautta, joita seuraamme säännöllisesti. Viikkotason seuranta tuo malliin ryhdin ja systemaattisuuden. Kaikki tavoitteet ja tulokset tulevat olemaan jokaisen Diakin henkilöstön jäsenen nähtävillä. Tulemme valitsemaan sopivan alustan ja työkalun, joka mahdollistaa yhteisen tavoiteseurannan. Näin voimme seurata, mitä meillä tapahtuu ja ketkä vievät erilaisia tavoitteita eteenpäin.

Johto ei määritä, mitä meillä tehdään vaan OKR-mallin ytimessä on tiimien oma toiminta. Ne ovat vahvasti jäsentämässä tavoitteita ja avaintuloksia, koska ne itse tietävät parhaiten, miten tuloksiin päästään.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121060056