Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Työn merkityksellisyyden lähteet

Työn merkityksellisyydestä keskustellaan paljon, mutta mistä työn merkityksellisyyden kokemus syntyy?

Työn merkityksellisyyden kokemuksesta keskustellaan tänä päivänä paljon. Teema nousee esille niin työelämän käytänteiden kehittämisessä kuin myös akateemisen tutkimuksen kentällä. Kiinnostus työn merkityksellisyyttä kohtaan nousee muun muassa siitä, että työhön osallistumisen ja vaikuttamisen muodot ovat muuttumassa ja työn sisällöt sekä olosuhteet ovat voimakkaassa murroksessa.

Tutkimuksissa ei ole löydetty yksimielistä konsensusta työn merkityksellisyyden määrittelyihin.6

Keskustelu työn merkityksellisyydestä on tärkeää, koska isossa kuvassa sillä voi olla vaikutusta niihin tekijöihin, jotka vahvistavat ihmisen kokemusta mielekkäästä ja arvokkaasta työstä ja elämästä.

Mitä työn merkityksellisyys on? Tutkimuksissa ei ole löydetty yksimielistä konsensusta työn merkityksellisyyden määrittelyihin. Kyse on moniulotteisesta ilmiöstä ja ihmisille työn merkityksellisyyden lähteet ovat moninaiset.

Merkityksellisyyden eri ulottuvuudet

Yksi mielenkiintoinen malli työn merkityksellisyydestä on Lips-Wiersmanin & Morrisin (2009; 2012) jäsennys työn merkityksellisyyden lähteistä. He ovat kehitelleet mallia lähes kahdenkymmen vuoden ajan ja keränneet tutkimuksensa aineistoja eri puolilta maailmaa.

Lips-Wiersmanin & Morrisin malli rakentuu neljästä rinnakkaisesta merkityksellisyyden lähteestä, jotka ovat:

Työn merkityksellisyyden etsiminen on jatkuvaa, sillä se mikä on ihmiselle tärkeää, vaihtelee elämänvaiheiden ja -tilanteiden mukaan.

  • itsensä kehittäminen ja kasvu
  • oman potentiaalin osoittaminen
  • yhteisyys muiden ihmisten kanssa
  • toisten auttaminen ja maailman parantaminen.

Työn merkityksellisyyden etsiminen on jatkuvaa, sillä se mikä on ihmiselle tärkeää, vaihtelee elämänvaiheiden ja -tilanteiden mukaan. Ihminen joutuu eri kohdissa perustelemaan itselleen sen, mikä on hänen työnsä ja elämänsä kannalta mielekästä ja arvokasta.

Lähteet

Lips-Wiersma, M.& Morris, L. (2009). Discriminating Between Meaningful Work and the Management of Meaning. Journal of Business Ethics, 88, 491–51.

Lips-Wiersma M. & Wright S. (2012). Measuring the Meaning of Meaningful Work. Development and Validation of the Comprehensive Meaningful Work Scale (CMWS). Group & Organization Management, 37(5): 655–685.

Teksti on ilmestynyt aiemmin myös Duunata.fi-blogissa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021082544180

Lisätietoja

Lisätietoja ja käytännön kehittämisen ideoita työn merkityksellisyyteen löytyy seuraavalta sivuilta: