Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Pohjoisten kumppanuuksien monet muodot

Yhteistyöverkostot muodostuvat luontevasti paikallisten toimijoiden välille. Minkälaisia kumppanuuksia Oulun seudulle on Diakille rakentunut?

Pohjoisessa Diak on merkittävä toimija ja aktiivinen yhteistyön rakentaja erilaisissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa. Oulun-kampuksen tutkimus-, kehitys- ja innovaatio (TKI) -toiminnassa painottuvat muun muassa kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin, mielenterveyteen, osallisuuteen, yhteiskehittämiseen, digitaalisiin taitoihin, opiskelu- ja työkykyisyyteen sekä korkeakoulutuksessa aliedustettujen ihmisryhmien koulutuspolkujen sujuvoittamiseen tähtäävät hankkeet.  

Erityisesti nuorten ja työikäisen väestön hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämiseksi sekä palvelujen parantamiseksi on kehitetty uudenlaisia työmenetelmiä. Saman korttelin (ns. D-korttelin) toimijoita (Oulun Diakonissalaitoksen säätiö ODL, Suomen Diakoniaopisto SDO ja Diak) yhdistää arvopohjan samankaltaisuus ja pyrkimys erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ja ihmisryhmien hyvinvoinnin edistämiseen. Vastikään solmittiin myös yhteistyösopimus Hoivatien kanssa.  

Diak ei luokittele ihmisiä tai erottele ryhmiä ja kulttuureita, vaan haluaa tehdä maailmasta hyvän kaikille.  

Diakin koulutus- ja TKI-toiminnan tavoitteena on hyvän, inhimillisemmän, tasa-arvoisemman ja kestävämmän maailman rakentaminen. Diak ei luokittele ihmisiä tai erottele ryhmiä ja kulttuureita, vaan haluaa tehdä maailmasta hyvän kaikille.  

Monipuolista yhteistyötä 

Ketteränä, innovatiivisena, monipuolisena ja vahvuusalueensa tunnistavana hankeosaajana Diak on pohjoisessa haluttu kumppani. Yhteistyö korkeakoulujen, toisen asteen oppilaitosten, järjestöjen, yhdistysten, kuntien, seurakuntien, säätiöiden sekä sosiaali- ja terveysalan työelämäkumppanien kanssa on monipuolista. Hyvät ja toimivat yhteistyösuhteet ovat pitkäaikaisen työn tulos, ja henkilöstön toiminta erilaisissa alueellisissa verkostoissa on aktiivista. 

Diakilla on kirkon alan kouluttajana luontevat yhteistyösuhteet erityisesti Oulun hiippakuntaan, rovastikuntiin ja seurakuntiin. Keskinäinen kunnioitus ja arvostus, luottamus, hyvä vuorovaikutus, positiivinen innostava orientaatio, vastuullisuus ja innovatiivisuus ovat kaikissa yhteistyösuhteissa keskeisiä kantavia voimia.

Hanketoimintaan volyymia 

OSKE-toiminnan kautta opiskelijat saavat työelämäkontakteja sekä harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia.

Hanketoiminnan volyymi on kasvanut merkittävästi kolmen viimeisen vuoden aikana, lisäten TKI-henkilöstön määrää ja lehtoreiden panosta hanketyössä. Hanketyö antaa uutta sisältöä opetukseen ja osallistavan kehittämisen toiminta (OSKE) on tullut tutuksi monille alueen toimijoille. OSKE-toiminnan kautta opiskelijat saavat työelämäkontakteja sekä harjoittelu- ja opinnäytetyömahdollisuuksia. Näin voidaan muun muassa helpottaa sote-alan henkilöstöpulaa alueen yrityksissä ja kehittää työelämäkumppanien toimintaa opiskelijoiden kehittämistehtävien avulla.

Oulun kampuksen toiminta ulottuu Pohjois-Pohjanmaan lisäksi Kainuun ja Lapin maakuntien alueille.  Merkittävää koulutukseen liittyvää yhteistyötä tehdään UArcticin (University of Arctic) temaattisessa (Northern Nursing Education) verkostossa. Tavoitteena on koulutusyhteistyön ohella hankeyhteistyön lisääminen arktisella alueella ja laajemman kansainvälisen TKI-toiminnan kehittäminen. 

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022012510193