Siirry sisältöön
Juttutyyppi  Blogi

Sote-alan työvoimapulaa helpotetaan kestävällä rahoituksella ja yhteistyöllä

Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt poikkihallinnollisen ohjelman sosiaali- ja terveysalan henkilöstön riittävyyden ja saatavuuden turvaamiseksi. Ohjelma on tervetullut aloite vauhdittamaan toimenpiteitä työvoimapulan helpottamiseksi. Sote-alan henkilöstön riittävyyteen löytyy ratkaisuja, joilla voidaan helpottaa työvoimapulaa nopeallakin aikavälillä.

Kasvavaan työvoimatarpeeseen tarvitaan pitkäjänteisesti lisää koulutuspaikkoja. Nyt lisäpaikkoja on myönnetty tipoittain vuosi kerrallaan ja viime tingassa. Myös koulutuksen rahoitukseen tarvitaan pysyvyyttä. Sotealan koulutus kuuluu ammattikorkeakoulujen rahoitusmallissa halvimpaan tutkintojen rahoituskoriin. Erityisesti terveysalan koulutuksesta suuri osa toteutuu pienryhmissä, edellyttää erityistiloja ja kallista laitteistoa, mutta silti sen rahoitus on vain kolmasosa esimerkiksi tiettyjen teknisten alojen tutkintoihin verrattuna. Jos halutaan laadukasta koulutusta, tulisi rahoitusta nostaa pysyvästi.

Sote-alan työvoimapulan korjaamiseen tarvitaan osaajia myös maamme rajojen ulkopuolelta.

Myös harjoitteluiden kustannukset kuormittavat sote-alan kouluttajia. Ammattikorkeakoulut maksavat tällä hetkellä harjoittelujen ohjauksista koituvat kustannukset itse. Sote-alalla ammattikorkeakoulut ovat ainoa koulutustaso, jossa näitä korvauksia maksetaan ja ne muodostavat ison lisäkustannuksen vuosittain erityisesti suurille alan kouluttajille. Sote-uudistuksen yhteydessä tähän tulisi löytää kestävä ratkaisu.

Sote-alan työvoimapulan korjaamiseen tarvitaan osaajia myös maamme rajojen ulkopuolelta. Tätä varten tarvitaan joustavia väyliä työllistyä Suomeen. Opiskelumuuttoa tulisi myös helpottaa. On toivottavaa, että ministeriöiden välistä yhteistyötä sujuvoitetaan, jotta esimerkiksi maahantuloa koskevat säädökset eivät hankaloita opiskelun tai työn edellytyksiä.

Soteala tarjoaa runsaasti osaamisen laajentamisen ja uralla etenemisen mahdollisuuksia.

Sosiaali- ja terveysalan vetovoima on viime vuosina laskenut. Työ vaatii laajaa osaamista ja vastuuta, mutta palkkauksessa tai työolosuhteissa tämä ei riittävästi näy. Alan imagoa on kohennettava koulutus- ja työelämätoimijoiden yhteisvoimin. Negatiivisen julkisuuden vastapainoksi tarvitaan myönteistä uutisointia työn merkityksestä ja mahdollisuuksista. Esimerkiksi sosionomin tutkinnolla voi työllistyä monipuolisesti eri tehtäviin, mutta tutkinnon laaja-alaisuutta ei juuri tunneta. Myös sairaanhoitaja voi työskennellä monenlaisissa hoitotyön ympäristöissä. Soteala tarjoaa runsaasti osaamisen laajentamisen ja uralla etenemisen mahdollisuuksia.

Tulijoiden harjoittelu- ja työllistymisväylät ja integroituminen alueelle on rakennettava yhdessä.

Alan vetovoimaa voidaan vahvistaa koulutus- ja työelämäorganisaatioiden alueellisella yhteistyöllä. Itä-Suomessa Diakin tulevan Pieksämäen DiakHub-yksikön tavoitteena on uudenlainen korkeakoulun toimintamalli, joka perustuu entistä vahvemmin kumppanuuksiin ja alueellisiin tarpeisiin. Käytännössä tarkoituksena on tuottaa räätälöityjä koulutuspalveluita alueen tarpeiden mukaan. Tämä sisältää myös mahdollisuuden yhteistyössä hyödyntää tilauskoulutuksia ulkomaisten sote-alan opiskelijoiden ja työntekijöiden saamiseksi alueelle. Tulijoiden harjoittelu- ja työllistymisväylät ja integroituminen alueelle on rakennettava yhdessä.

Kutsumme kaikkia toimijoita mukaan yhteistyöhön alan vetovoiman vahvistamiseksi!

Teksti on ilmestynyt aiemmin ISOblogissa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021121060057