Siirry sisältöön
Lamppuja pitävät kädet, tumma turkoosi tausta, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Hyvällä ohjauksella onnistumisen kokemuksiin

Sosiaali-, terveys- ja kirkon alalla kipuillaan työvoimapulan ja alan vetovoiman kanssa. Opiskelijoiden harjoittelujaksolla saaduilla kokemuksilla on merkitystä tuleville uravalinnoille. Hyvä ohjaus on onnistuneen harjoittelun kulmakiviä.

Motivoiva ja kannustava ohjaaja on mittaamattoman arvokas korkeakouluopiskelijan harjoittelun onnistumisen kannalta. Hyvässä ohjauksessa on läsnä kunnioittava ja arvostava ilmapiiri, lämpö ja ilo ohjauksesta.

Ohjaajalla on koko ohjauksen ajan vastuu harjoittelijasta, ja työnantajan velvollisuudet, oikeudet, ohjelmien käyttöoikeudet, vakuutukset ja muut käytännön järjestelyt on syytä hoitaa kuntoon ajoissa.

Hyvässä ohjauksessa harjoittelijalle annetaan riittävät ja konkreettiset ohjeet. Harjoittelija saa kokeilla ja kantaa yhä suurempaa vastuuta toimia itsenäisesti asiakasvastaanotolla, asiakasohjelman ja muiden työpaikalla käytettävien tietokoneohjelmien käyttäjänä, ryhmien organisoijana, toteuttajana sekä työyhteisön jäsenenä.

Annettu vastuu motivoi

Ohjaajan tehtävä on toisaalta kannatella ja rohkaista harjoittelijaa ja toisaalta kannustaa tekemään asioita itsenäisesti, esimerkiksi ottamaan itsenäisesti asiakkaita vastaan tai viemällä asiakaskeskustelua tavoitteellisesti ja ratkaisukeskeisesti eteenpäin. Ohjattavaa motivoi saatu vastuu ja riittävän suuret tehtäväkokonaisuudet.

Harjoittelu ilman vastuullisia työtehtäviä ei motivoi. Samaan aikaan opiskelija tarvitsee kannustusta, sillä hän on usein epävarmana ja haavoittuvanakin uudessa tilanteessa.  Ohjaajan antama rehellinen kannustus ja rohkaisu on tärkeää.

Mahdolliset takaiskut antavat hyvän mahdollisuuden yhteiseen oppimiskokemukseen. Virheiden tekeminenkin on tärkeää, vaikka se tuntuisikin joka kerta yhtä epämukavalta. Näissä tilanteissa kuitenkin oppii ja kehittyy.

Yhteiset oivallukset tuottavat iloa

Hyvä ohjaaja kääntää epäonnistumiset oppimistilanteeksi, jossa tilannetta tarkastellaan lempeän rakentavasti yhteisenä kokemuksena. Ohjaaja ei koskaan saa häpäistä eikä nolata harjoittelijaa, vaan harjoittelijalle tulee välittää kokemus ohjaajan olemisesta samalla puolella hänen kanssaan.

Hyvä ohjaus on vastavuoroista, kuuntelevaa ja kannustavaa.

Hyvä ohjaus on vastavuoroista, kuuntelevaa ja kannustavaa. Ohjaajan on tärkeää päivittäin kannustaa ja antaa harjoittelijalle paljon myönteistä palautetta kaikesta hyvästä, missä ohjaaja havaitsee harjoittelijalla olevan taitoja, osaamista ja oppimista.

Työtilanteissa tapahtuu paljon ja niistä nousee päivittäin erilaisia tunteita ja teemoja. Näitä ilmiöitä harjoittelija voi tarkastella kirjoittamalla ne vihkoon mind map -tekniikalla. Ohjaaja voi antaa aiheeksi jonkun asiakastilanteessa havaitun teeman, kuten pettymys, rajat, väsymys tai kiittämättömyys.

Näistä harjoittelija voi kirjoittaa omia tunteitaan ja ajatuksiaan SWOT-analyysin periaatteella eli etsiä vahvuudet, heikkoudet, uhat ja mahdollisuudet. Ajatuksiin on hyvä palata seuraavana päivänä ja pohtia niitä yhdessä. Yhteiset oivallukset ja oppiminen tuottavat iloa ja oivalluksia molemmille.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862427

Vinkit ohjaajalle

  • Harjoittelun ohjaus synnyttää monia kysymyksiä, joihin löydät vastauksia täältä: Ohjeita ja tietoa harjoittelun ohjaajalle – Diakonia-ammattikorkeakoulu
  • Ennen harjoittelua järjestetään harjoitteluohjaajien ja oppilaitoksen yhteinen palaveri sekä harjoittelun loppupuolella arviointipalaveri. Näiden lisäksi on mahdollista ja suositeltavaakin olla yhteydessä harjoittelua ohjaaviin opettajiin matalalla kynnyksellä.
  • Jos haluat syventää harjoitteluohjaajataitojasi, on Diakin avoimessa ammattikorkeakoulussa tarjolla Harjoittelunohjaajien valmennus -opintojakso (1 op).