Siirry sisältöön
Kolme ihmistä keskustelemassa fläppitaulun edessä, piirroskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Uralla eteenpäin

YAMK-opintoihin voi hakeutua erilaisista taustoista ja eri motivaatioin. Monialainen ja yhteensovittava johtaminen -tutkinto mahdollistaa asiantuntijuuden kehittymisen monella tavalla. Myös opiskelija tuo mukanaan taustansa, työhistoriansa ja osaamisensa.

Kuvaamme seuraavassa viisi erilaista opiskelijan polkua YAMK-opintoihin.  Kaikkia niitä yhdistää halu kehittyä ja edetä työelämässä ja omalla uralla. Suoritettu YAMK-tutkinto tuo lisää mahdollisuuksia hakea ja saada mielenkiintoisia, haastavampia työtehtäviä.

Monialaista ja yhteensovittavaa työotetta

YAMK-tutkinto toi esimerkiksi monialaista otetta uuteen työtehtävään.

Moninaisissa työtehtävissä varhaiskasvatuksen kentällä 10 vuotta vietettyäni idea osaamisen kehittämisestä virisi mieleen. Nyt toisissa työtehtävissä työllistymistä edistävissä palveluissa huomasin tarvetta monialaisemmalle, yhteensovittavalle työotteelle, jossa tähdätään työllistymisen lisäksi työ- ja toimintakyvyn pidempiaikaiseen kannatteluun – päätös lisäkoulutuksesta konkretisoitui.

Lähdin tähän koulutusohjelmaan etsimään perusteluja sille suunnalle, jota omalla työotteellani halusin toteuttaa enemmän. YAMK:sta sain itsevarmuutta tehdä työtä verkostomaisemmin ja yhteiskehittämiseen panostaen. Opinnäytetyön aiheen valinta oli parini kanssa vuoden prosessi – vihdoin aihe täsmätyökykyyn liittyen löytyi ja loppusuora häämöttää. Meille oli tärkeää löytää teema, joka aidosti lisää ammattitaitoa ja avaa uramahdollisuuksia. En usko, että osaamisen kehittäminen jää kuitenkaan tähän.

(Anna, 35 v., sosionomi + lastentarhanopettaja -kelpoisuus)

Vastuuta moniammatillisen työn kehittämisestä ja johtamisesta terveydenhuollossa

Johtaminen terveydenhuollossa on paitsi henkilöjohtamista, myös vastuun ottamista hoidon laadusta ja potilasturvallisuudesta sekä hoitotyön kehittämisestä moniammatillisessa työyhteisössä.

Olen valmistunut kätilöksi pian 20 vuotta sitten. Työuran aikana on kertynyt monenlaista ja laaja-alaista työkokemusta, ja vähitellen on omalla kohdalla syttynyt halu ottaa enemmän vastuuta työn suunnittelusta, kehittämisestä ja johtamisesta. Omassa työyksikössäni päivystyspoliklinikalla ovat myös vastuualueeni laatu- ja potilasturvallisuuden ja työn kehittämisen parissa ohjanneet kohti YAMK-opiskelua.

YAMK-opinnot ovat tuoneet työkaluja kehittämiseen ja johtamiseen. Opiskelu on avannut silmiä moniammatillisuudelle sekä yhteensovittavan johtamisen tarpeellisuudelle. YAMK-opinnot ovat tuoneet valmiutta ja eväitä seuraaville askeleille uralla.

(Veera, 43 v., Kätilö AMK)

Lisää mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan hoitotyön kehittämiseen

Hoitotyö vaatii jatkuvaa kehittämistä ja toimintatapojen tarkastelua tutkittuun tietoon perustuen. YAMK opinnot tuovat lisää mahdollisuuksia päästä vaikuttamaan hoitotyön kehittämiseen ja myös taitoja tutkimustiedon hyödyntämiseen.

Hoitotyö vaatii jatkuvaa kehittämistä ja toimintatapojen tarkastelua tutkittuun tietoon perustuen.

Valmistuin sairaanhoitajaksi yli 20 vuotta sitten sairaanhoito-opistosta ja olen työskennellyt siitä lähtien anestesiasairaanhoitajana. Kiinnostuin YAMK-opinnoista, kun ne mahdollistuivat opistotasoisillekin sairaanhoitajille. Olen aina ollut innokas, aktiivinen ja motivoitunut kehittämään hoitotyötä.  Opinnot tuovat minulle mahdollisuuksia edetä uralla ja sitä kautta lisää mahdollisuuksia päästä paremmin vaikuttamaan hoitotyön kehittämiseen. Opinnot ovat olleet antoisat ja antaneet runsaasti näkemyksiä hoitotyön kehittämiseen, esihenkilötyöhön sekä johtamiseen.

(Annika, 46 v., Sairaanhoitaja, leikkaus- ja anestesia)

Uralla eteneminen – lähihoitajasta YAMK-sairaanhoitajaksi

Päihdetyössä muutokset ovat arkipäivää. YAMK- opinnot ovatkin yksi keino pysyä muutoksessa mukana ja vahvistaa omaa asiantuntijuutta.

Sosiaali- ja terveysalalla olen työskennellyt noin 10-vuoden ajan. Ensin lähihoitajana ja keväästä 2019 alkaen sairaanhoitajana. Pääsääntöisesti työtä olen tehnyt päihderiippuvaisten parissa. Uralla etenemistä ja itsensä jatkuvaa kehittämistä olen pitänyt aina tärkeänä. Kaksi vuotta sairaanhoitajaksi valmistumisen jälkeen avautuikin mahdollisuus hakea opiskelemaan YAMK- tutkintoa. Tutkinto tuntuikin luonnolliselta jatkumolta urakehitykseni kannalta.

YAMK- opinnot olen kokenut urani kannalta hyödylliseksi. Opintojen aikana olen oppinut uutta ja syventänyt jo olemassa olevaa tietoa johtamisesta ja kehittämisestä. Koulutuksen ansiosta koen, että minulla on valmiudet hakeutua uusiin työtehtäviin ja päästä etenemään urallani.

(Krista, 37 v., Sairaanhoitaja AMK)

Pitkän työkokemuksen myötä on kasvanut motivaatio johtamistyöhön, ja etäopinnot antoivat mahdollisuuden jatkaa osaamisen kehittämistä.

Olen työskennellyt 16 vuoden ajan sosiaali- ja terveysalalla. Koulutukseni on kehittynyt tasaisesti eteenpäin, ensin lähihoitajasta sairaanhoitajaksi. Työvuosien ja -tehtävien kertyessä mielenkiintoni on hiljalleen suuntautunut johtamiseen sekä omien kokemusteni että muiden kokemusten perusteella. Kun suurperheen äidille sopiva, täysin etänä toteutettava YAMK-tutkinto löytyi, koin että nyt jos koskaan on haettava.

YAMK-opintojen näen antavan minulle mahdollisuuden laajentaa työkenttääni. Nautin täysin sydämin hoitotyöstä, mutta näin minulla on halutessani pätevyys hakeutua esimiestyöhön. Ajattelen asiaa kuitenkin niin, että vaikka jäisinkin puhtaasti hoitotyötä tekemään, olen saanut YAMK-tutkinnon myötä laajempaa ymmärrystä työn ulottuvuuksiin.

(Camilla, 34 v., Sairaanhoitaja AMK)

YAMK-tutkinto on tarjonnut uusia näkökulmia siihen, miten kehittää monialaisia palveluita, kuinka perustella palveluiden tarvetta esimerkiksi vaikuttavuusketjuanalyysilla ja millä tavoin jalkauttaa uusia toimintamalleja sosiaali- ja terveysalalla.

Opiskelu on ollut panostus itseen, koska osaamisen kehittämisen myötä ammatilliset verkostot ovat kasvaneet, itsevarmuus on vahvistunut ja on löytynyt uusia aiheita, joihin kohdistaa uteliaisuutta sekä oppimisen iloa. Opiskelu on avannut näköaloja oman työn kehittämiseen ja yhteensovittavaan johtamiseen monialaisella sote-kentällä. Kehitys on jatkuvaa ja kiinteä osa työelämää. Opiskelu avartaa ja antaa rohkeutta kohdata uutta ja myös keinoja hallita muutosta työelämässä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2022101862431