Siirry sisältöön
Näppäimistöllä sormet, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoitteluiden ohjauskorvausten käytännöt muuttuivat

Harjoitteluiden ohjauskorvausten käytäntö muuttui vuoden 2023 alusta lähtien. Tähän asti ammattikorkeakoulut ovat maksaneet sosiaali- ja terveysalan harjoittelupaikoille korvauksia harjoitteluiden ohjauksesta. Jatkossa ammattikorkeakoulujen sote-alan harjoittelujen ohjauskorvaukset maksaa valtio.

Aiempi harjoittelumaksukäytäntö on ollut epäoikeudenmukainen, sillä se on koskenut vain sote-alan ammattikorkeakouluja, ei toisen asteen oppilaitoksia tai yliopistoja.

Ammattikorkeakouluissakin sosiaali- ja terveysala on muodostanut poikkeuksen. Muilla aloilla ei ohjauskorvauksia pääsääntöisesti ole maksettu ja opiskelijat saavat usein myös palkkaa harjoitteluistaan. Ammattikorkeakoulut ovat pitkään ajaneet sitä, että sote-alan ohjauskorvaukset tulisivat valtion maksettaviksi samaan tapaan kuin esimerkiksi lääkärikoulutuksessa.

Nyt tämä uudistus on toteutunut, sillä loppuvuonna 2022 eduskunta hyväksyi lait terveydenhuoltolain, sosiaalihuoltolain ja sosiaalihuoltolain 52 §:n muuttamisesta. Näiden lakimuutosten myötä ammattikorkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden harjoittelut tulivat vuoden 2023 alusta valtion koulutuskorvauksen piiriin.

Jatkossakin siis maksetaan harjoittelupaikoille ohjauksesta korvausta, mutta korvaus ei tule ammattikorkeakouluilta vaan valtion varoista.

Keitä muutos koskee?

Koulutuskorvauksen saajien piiriin kuuluvat hyvinvointialueet, HUS-yhtymä, Helsingin kaupunki, kunnat ja kuntayhtymät, Ahvenanmaan maakuntahallitus, yksityiset sote-palveluita tuottavat yksiköt, valtion mielisairaala, Suomen evankelis-luterilainen kirkko, kirkon seurakunnat ja seurakuntayhtymät.

Ammattikorkeakoulut pyrkivät vaikuttamaan siihen, että korvauksen piiriin tulisivat yksiselitteisesti myös järjestöt ja yhdistykset.

Ammattikorkeakoulut pyrkivät vaikuttamaan siihen, että korvauksen piiriin tulisivat yksiselitteisesti myös järjestöt ja yhdistykset. Mikäli järjestö tai yhdistys ei tuota maksullisia sote-palveluita, se saattaa jäädä korvauksen ulkopuolelle. Eduskunta kuitenkin edellytti, että hallitus seuraa korvaukseen oikeutettujen organisaatioiden kattavuutta ja ryhtyy tarvittaessa toimenpiteisiin lainsäädännön kehittämiseksi.

Harjoittelupaikkojen sopimukset uusitaan

Käytännön muuttumisen vuoksi Diak irtisanoi muiden ammattikorkeakoulujen tavoin aiemmat harjoittelusopimukset päättymään vuoden 2022 lopussa. Uusia harjoittelusopimuksia on jo alettu tehdä eri organisaatioiden kanssa. Tähän mennessä sopimuksia on tehty kaiken kaikkiaan noin 320 kappaletta ja niitä tehdään koko ajan lisää. Sopimukset on jo tehty esimerkiksi kaikkien hyvinvointialueiden kanssa.

Uusiin sopimuksiin ohjauskorvauksia ei enää sisälly. Sopimuspohja on laadittu ammattikorkeakoulujen yhteistyönä, jotta päästään mahdollisimman yhdenmukaisiin sopimuskäytäntöihin.

Korvausten maksatus keskitetään

Koulutuskorvauksen maksatustehtävät keskitetään Lounais-Suomen aluehallintovirastolle. Keskittäminen turvaa sitä, että lain tulkinta säilyy mahdollisimman yhdenmukaisena. Korvaukset maksetaan puolivuosittain hakemusten perusteella eikä enää heti harjoittelun jälkeen, kuten aiemmin on ollut käytäntönä.

Harjoittelupaikkojen tulee hakea ensimmäisen puolen vuoden korvausta syyskuun loppuun ja loppuvuoden korvausta maaliskuun loppuun mennessä. Korvauksen perusteena ovat ammattikorkeakoulun kanssa tehty sopimus ja toteutuneet harjoitteluviikot.

Ohjauskorvauksen suuruus tulee olemaan kaikille sama. Korvauksen suuruus ja sen hakemiseen ja maksamiseen liittyvät menettelytavat tullaan määrittämään STM:n asetuksella. Siitä saamme tietoa kevään aikana.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202301021065