Siirry sisältöön
Käsi kirjoittaa kirjaan, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Pääkirjoitus

Mielenterveys työpaikan asialistalle

Työelämän hyvinvointia luodaan työpaikkojen arjessa. Siksi siihen on syytä panostaa.

Työllä on monia mielenterveydelle myönteisiä vaikutuksia. Se rytmittää arkea, tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ja kuulua yhteisöön. Vaatimustasoltaan sopivat työtehtävät mahdollistavat onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemisen. Työstä saatu toimeentulo luo myös turvaa.

Mielenterveyden edistämisellä tarkoitetaan kaikkia niitä toimia, joilla vahvistetaan mielenterveyden voimavaroja ja suojataan mieltä työn kuormitustekijöiden kielteisiltä vaikutuksilta. Hyvinvoivat työntekijät käyttävät työaikansa tehokkaammin. He ovat luovempia, sitoutuneempia ja parempia ratkaisemaan ongelmia. Hyvinvoivalla työyhteisöllä on myös enemmän resilienssiä, joka auttaa sopeutumaan, joustamaan sekä palautumaan muutoksista ja vastoinkäymisistä.

Monet muutokset työssä ja organisaatiossa saattavat aiheuttaa turvattomuutta, joka murentaa kokemusta mielenterveydestä. Työyhteisössä muutos vaikuttaa koko työyhteisöön. Työyhteisö on systeeminen ja enemmän kuin osiensa summa. Muutosten aikana tulisi panostaa mielen hyvinvointia tukeviin arkikäytäntöihin työn voimavaroja vahvistamalla sekä yhteisöllisyyden edistämiseen.

Organisaation strategia tuo parhaimmillaan työlle merkitystä ja merkitys rakentaa mielenterveyttä. Merkityksellisyydellä tarkoitetaan sitä, että työssä on läsnä jotakin itsessään arvokasta. Hyvää tuottava päämäärä on Diakin olemassaolon tarkoituksessa kuvattu seuraavasti ”Vasta kun maailma on kaikille hyvä, Diakia ei enää tarvita”.

Diakin arvot kuvaavat työntekijän mahdollisuutta toteuttaa itseään: rohkeasti rakentaen haastamme yhteiskunnan lisäksi myös jokaista työntekijää muutokseen. Vastavirtaan uiminen ja toisin tekeminen edellyttää rohkeita ihmisiä ajattelemaan ja tekemään myös toisin.

Kohtaaminen ja kokemus kohdatuksi tulemisesta on merkityksellistä työssä ja mielenterveyden edistämisessä.

Arvo hyvän maailman puolustamisesta on tavoite kohti inhimillisempää ja kestävämpää maailmaa. Kohtaaminen ja kokemus kohdatuksi tulemisesta on merkityksellistä työssä ja mielenterveyden edistämisessä. Organisaation ovesta sisään astuessa voi aistia mielenterveyttä edistävää työkulttuuria, johon kuuluu tervehtiminen, silmiin katsominen ja henkilön tunnistaminen.

Työelämän hyvinvointia luodaan joka päivä arjessa. Sitä rakennetaan työpaikan kaikilla tasoilla: toimivalla työnjaolla ja johtamisella, työpaikan ohjeilla ja normeilla sekä arjen käytännöillä. Myös jokainen työntekijä omalla toiminnallaan ja käyttäytymisellään rakentaa työhyvinvointia. Mielenterveyden edistäminen kannattaa, koska siten vaikutetaan organisaatioiden menestykseen. Se on myös taloudellisesti järkevää, koska pahoinvointi ja mahdolliset sairauspoissaolot vähenevät. Mielenterveyteen satsaaminen on myös tärkeä kilpailutekijä työyhteisöissä, organisaatioissa ja valtion tasolla.

Tässä Dialogin teemanumerossa käsitellään monesta eri näkökulmasta mielenterveyden ja hyvinvoinnin edistämistä. Kirjoittajat ovat paneutuneet eri ikäisten mielenterveyden kysymyksiin sekä mielenterveyden palveluiden kehittämiseen. Tuomme myös esille, miten Diakissa vahvistetaan mielenterveyttä.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023041236114