Siirry sisältöön
Kädet pitävät lamppuja, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

OKR-soihdunkantajan matkakertomus

Diakissa otettiin käyttöön OKR-organisaatiomalli strategian jalkauttamiseksi käytännön työhön. OKR-soihdunkantajien tehtävänä on tukea tiimejä mallin käyttöön ottamisessa ja soveltamisessa. Miltä OKR-soihdunkantajan matka OKR-maailmaan näyttää?

Soihdunkantajat ovat OKR-tiimien tukena tavoitteiden asetannassa ja he toimivat myös mallin soveltamisen asiantuntijoina.

Matkan alku

Ilmoittauduin vapaaehtoiseksi OKR-soihdunkantajaksi, sillä ajattelin tehtävän tuovan mahdollisuuksia vaikuttaa organisaation toimintaan. Lisäksi olin juuri hakeutunut suorittamaan ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Kajaanin ammattikorkeakouluun, joten ajattelin näiden tehtävien täydentävän toisiaan osaamiseni kartuttamisessa.

Soihdunkantajaksi kasvaminen

Soihdunkantajan tehtävään tutustuminen alkoi syksyllä koulutuksella, jossa käytiin läpi OKR-tavoitejohtamisen mallia, peruselementtejä sekä OKR-harjoituksia. Koulutusta ennen jokaisen tehtävään valitun soihdunkantajan tuli perehtyä teoriaosuuteen Strategia arkeen OKR-mallilla -kirjan avulla (Hämäläinen & Sora, 2020). OKR-mallin työskentelyn periaatteet olivat selkeitä, koska olin jo aiemmin perehtynyt strategisen johtamisen saloihin tradenomin AMK-koulutukseni kautta. Lisävarmuutta sain YAMK-tutkintoon liittyvästä strategisen johtamisen opintojaksosta, joka sisälsi muun muassa strategian mittaamisen ja mittareiden arvioinnin sekä strategian seurannan, arvioinnin ja päivityksen. Koin, että opinnoistani saisin hyvä synergiaetua tulevaan pestiin. Ensimmäinen vuosi sujuikin harjoitellen mallin toimivuutta sekä tavoitteiden asettelua.

Kokemus karttuu

Toisen OKR-vuoden alkaessa aloitin soihdunkantajana kolmessa eri OKR-tiimissä. Uusien tiimien myötä osaaminen soihdunkantajana joutui testaukseen, koska tässä vaiheessa tiimin sisällä ei ollut mukana toista soihdunkantajaa tukemassa. Tavoitteiden asettamiseen sekä tiimin tehtävän ja tarkoituksen määrittelyyn käytettiin aikaa runsaasti, jotta kaikilla jäsenillä olisi yhteinen ymmärrys siitä, mitä kyseisessä OKR-tiimissä tulisi kehittää ja miten sitä viedään eteenpäin.

OKR-soihdunkantajan tehtävässä tärkeintä ja haastavinta on tavoitteiden sekä avaintulosten asettaminen.

Oppeja matkalta

OKR-soihdunkantajan tehtävässä tärkeintä ja haastavinta on tavoitteiden sekä avaintulosten asettaminen. OKR-mallissa työntekemistä havainnoidaan tertiileittäin. Tavoitteiden ja avaintulosten asetantaan tulisikin kiinnittää erityistä huomiota ja käyttää siihen aikaa tertiilin alussa. Se ohjaa jäsenten toimintaa seuraavien kuukausien tavoitteiden eteenpäin viemiseksi.

Tärkeintä tavoitteenasetannassa ja mittaamisessa on sana SMART, joka kannattaa painaa mieleen. Tämä lyhenne tulee sanoista:

S  = Selkeästi määritelty

M = Mitattavissa oleva

 = Aikaan sidottu

R  = Realistinen, saavutettavissa oleva

T  = Tarpeellinen liiketoiminnan tavoitteiden näkökulmasta

Selkeästi määritelty tavoite on sellainen, että kaikki OKR-tiimin jäsenet ymmärtävät, mitä tavoitellaan. Sen tulee olla myös mitattavissa, jotta tiedetään, millä tavoin ja miten tavoitteessa edetään. OKR-mallissa edistymistä seurataan avaintulosten avulla sekä niille prosenttiosuuksin määritellyillä edistymisen mittareilla. Prosenttiosuuksien painotusta olisi hyvä suunnitella esimerkiksi työmäärän mukaan, koska tavoitteet ovat yleensä laadullisia. Diakissa johto seuraa OKR- tavoitteiden etenemistä tertiileittäin, ja OKR-tiimi puolestaan seuraa oman tavoitteen etenemistä kahden viikon välein. Tämän vuoksi tavoitteet sidotaan yleensä tertiilitasolle.

Lisäksi tavoitteiden tulisi olla realistisia ja saavutettavissa olevia, mutta myös kurkotustavoitteita olisi hyvä olla. Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä tulee tavoitteen tarpeellisuus liiketoiminnan näkökulmasta. Jokainen voi tietysti toimia mallin mukaisesti ja johtaa sen avulla omaa toimintaansa, mutta pääsääntöisesti OKR-tiimin tavoitteet liittyvät organisaation strategian eteenpäin viemiseen (Lovidea n.d., Hämäläinen & Sora, 2020, 38.)

Lähteet

Hämäläinen, J. & Sora, H. (2020). Strategia arkeen OKR-mallilla. Helsingin seudun kauppakamari.

Lovidea (N.d.) Mikä on SMART-tavoite? Saatavilla 4.9.2023 https://lovidea.com/markkinoinnin-tavoitteiden-asettaminen-smart-kriteerien-avulla/

Tekstiä on ollut työstämässä myös Diakin lehtori Hanna Hovila.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2023073192592