Siirry sisältöön
Paperilennokkejja lentämässä samaan suuntaan, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus suuntaa seuraavaan vaiheeseen

Diak on yksi kuudesta Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen perustajajäsenestä. Osaamiskeskus on onnistunut edistämään yhteiskunnallisten yritysten toimintaympäristön kehitystä laaja-alaisesti. Diakin rooli on ollut erityisesti tutkimuksen, opetuksen ja tiedonkeruun vahvistaminen sekä Suomen luotsaaminen yhteiskunnallisen yrittäjyyden kansainvälisiin verkostoihin.

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus perustettiin vuonna 2021, jotta se toisi yhteen alan asiantuntijat, kehittäjät ja päättäjät sekä ennen kaikkea mahdollistaisi parempien palveluiden ja näkyvyyden tarjoamisen yhteiskunnallisille yrittäjille ja sellaisiksi aikoville. Osaamiskeskus käynnistyi edellisen hallituksen Työkykyohjelman tuella, ja tällä hetkellä toiminta on turvattu vuoden 2027 loppuun ulottuvalla hankerahoituksella.

Verkostoyhteistyöhön perustuvasta suomalaisesta osaamiskeskusmallista voidaan olla ylpeitä myös kansainvälisesti. Diak on edistänyt osaamiskeskuksessa erityisesti tutkimusta ja opetusta, jotta tutkittua tietoa yhteiskunnallisista yrityksistä olisi tarjolla myös suomeksi, ja toisaalta yhteiskunnalliset yritykset löytäisivät helposti osaavaa työvoimaa.

Diakin rooli yhteiskunnallisen yrittäjyyden osaamiskeskittymänä on vahvistunut yhteistyön aikana. Yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistäminen on nykyään yksi Diakin TKI-toiminnan strategisista painopisteistä. Hankkeen aikana luoduista verkostoista on syntynyt kumppanuuksia, joiden kanssa Diak tekee monipuolista yhteistyötä esimerkiksi lukuisissa muissa hankkeissa kotimaassa ja kansainvälisesti.

Tutkittua tietoa päätöksenteon ja koulutuksen tueksi

Diak on ollut keskeinen toimija osaamiskeskuksen tavoitteissa, jotka ovat koskeneet tutkimusta, uusien osaajien kouluttamista ja tiedonhankintaa suomalaisista yhteiskunnallisista yrityksistä sekä aihepiirin tutkimustilanteesta, opetuksesta ja yleisestä tunnettavuudesta.

Yhteiskunnallisen yritystoiminnan tutkimuksen tiekartta julkaistiin keväällä 2022. Se ohjaa tutkimusta ja opetusta yhteiskunnallisista yrityksistä aina uudelle vuosikymmenelle saakka. Tutkimustyötä vahvistamaan FinSERN-tutkimusverkoston toiminta lanseerattiin uudelleen vuoden 2023 lopussa.

Keskeisinä tavoitteina tiekartassa on muun muassa yhteiskunnallisen yrittäjyyden YAMK-tutkinnon aloittaminen ja aihepiirin tutkimuksen ja opetuksen vahvistaminen yliopistoissa perustamalla yhteiskunnallisen yrittäjyyden korkeakouluprofessuuri ja määräaikainen työelämäprofessuuri. Vuoden 2023 lopussa YAMK-tutkinnon opetussuunnitelma on valmistunut usean ammattikorkeakoulun yhteistyönä.

Merkittävä virstanpylväs on myös ensimmäisen suomenkielisen oppikirjan julkaiseminen yhteiskunnallisista yrityksistä. Yhteiskunnallinen yritys -teos on saatavilla sekä painettuna kirjana että e-kirjana. Lisäksi se löytyy kaikkien suomalaisten korkeakoulujen kirjastoista.

Aikaisemmin yhteiskunnallisten yritysten määrästä tai yhtiömuodoista ei ollut kattavaa tietoa. Näihin kysymyksiin pystytään nyt vastaamaan kohtalaisen tarkasti, sillä osaamiskeskuksen datasivustolle on kerätty noin 3 000 toimivaa yhteiskunnallista yritystä eri rekistereistä. Yhteiskunnallisten yritysten tunnistaminen helpottaa paremmin kohdennettujen palveluiden suunnittelua ja tuen tarpeiden kartoittamista. Lisäksi datasivusto toimii tutkimusaineistona.

Tukea yrittäjyyden polulla yli 200 yritykselle

Yhteiskunnallisilla yrityksillä on erityispiirteitä- ja tarpeita, joita ei tunnisteta yleisissä yritys- ja työllisyyspalveluissa. Osaamiskeskus on neuvonut yhteiskunnallisia yrityksiä ja sellaisiksi aikovia esimerkiksi uusien yritysideoiden ja sosiaalisten innovaatioiden kehittämisessä, vaikuttavuuden mittaamisessa, rahoituksen pohtimisessa ja osatyökykyisten työllistämisessä.

Yhteiskunnallisilla yrityksillä on erityispiirteitä- ja tarpeita, joita ei tunnisteta yleisissä yritys- ja työllisyyspalveluissa.

Yritysten suoran neuvonnan lisäksi osaamiskeskuksen tavoitteet ovat liittyneet yrityspalveluiden osaamisen kehittämiseen. Diak oli kehittämässä Yhteiskunnallisten yritysten ohjauksen osaaja -koulutusta, johon osallistui yli 100 yritysneuvojaa ja kouluttajaa. Osallistujien mukaan yhteiskunnallisten yritysten ohjaamisen edellytykset ovat parantuneet.

Osaamiskeskuksella on merkittävä rooli osatyökykyisten henkilöiden työllistymisen edistämisessä. Se kokosi kahden vuoden aikana yli 100 Suomessa käytössä ollutta työllistymisen mallia ja arvioi niiden toimivuutta edistäviä elementtejä. Osatyökykyisten työllistymisen mallien levittäminen ja käyttöönotto vaatii pitkäjänteistä työtä, jossa on päästy hyvään alkuun.

Yhteistyöllä vaikuttavuutta ja näkyvyyttä

Osaamiskeskus rakennettiin kuuden organisaation muodostamaksi verkostoksi, jotta eri toimijoiden osaaminen ja olemassa olevat verkostot saataisiin mahdollisimman hyvin käyttöön. Onnistumisen kannalta keskeistä on ollut vahva yhteistyö ja sidosryhmien osallistaminen.

Osaamiskeskus on toiminut yli 100 sidosryhmän kanssa. Laajaan kumppaniverkostoon on kuulunut niin korkeakouluja, julkisen sektorin toimijoita, järjestöjä kuin yhteiskunnallisia yrityksiä. Yhdessä sidosryhmien kanssa järjestetyissä tapahtumissa on tavoitettu yli 10 000 henkilöä.

Diakin työ yhteiskunnallisen yrittäjyyden edistämiseksi jatkuu osaamiskeskuksen lisäksi kansainvälisissä Open Business Community Development ja European Social Innovation Campus -hankkeissa, joista jälkimmäistä Diakilla on kunnia johtaa seuraavat neljä vuotta. Kansainvälinen verkostoituminen on mahdollistanut laaja-alaisen yhteistyön, josta yhtenä esimerkkinä on Suomen osallistuminen ensi kertaa Euclid-verkoston European Social Enterprise Monitor -tutkimukseen.

Jatkossa Diak tulee edistämään osaamiskeskuksessa erityisesti arviointi- ja vaikuttavuusosaamisen lisäämistä ja kansainvälisten verkostojen rakentamista. Osaamiskeskuksen tarina on kuitenkin vasta alussa, ja Diak aikoo olla vahvana toimijana mukana viemässä yhteiskunnallista yrittäjyyttä eteenpäin Suomessa ja koko Euroopassa.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20231212153548

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskus

Yhteiskunnallisten yritysten osaamiskeskuksen toiminta oli osa Työkykyohjelmaa (2019–2023). Ohjelman tavoitteena oli purkaa osatyökykyisten työllistämisen esteitä ja kehittää osatyökykyisten työkyvyn tuen palveluita.

Vuosina 2023–2027 osaamiskeskus toimii ESR+-rahoitteisen Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen -koordinaatiohankkeen alla. Osaamiskeskuksen taustalla olevan konsortion muodostavat Silta-Valmennusyhdistys, Valo-Valmennusyhdistys, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Vates-säätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo, Live-säätiö, Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, ARVO ry sekä Kuntoutussäätiö.

Opi lisää yhteiskunnallisesta yritystoiminnasta:

Yhteiskunnallinen yritys -oppikirja >>

Materiaalia opettajille ja tutkijoille >>

Datasivusto yhteiskunnallisista yrityksistä >>

Yhteiskunnallisten yritysten ohjauksen osaaja -koulutus >>

Muutoksentekijän työkirja – työkaluja yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen >>