Siirry sisältöön
Kaksi kättä ja kahvikupit, vieressä pöydällä kukkia, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

”Toiset sanoo, että en mörjötä niin paljon” – KotiKummit-toiminta ehkäisee ikääntyneiden yksinäisyyttä

Ikääntyneet kokevat, että tapaamiset KotiKummi-ystävän kanssa lievittävät yksinäisyyden kokemusta. Tapaamiset tuovat piristystä elämään, mutta niillä on positiivinen vaikutus myös laajemmin hyvinvointiin.

KotiKummit-toiminnan keskeisenä tavoitteena on oululaisten kotihoidon ikääntyneiden asiakkaiden yksinäisyyden lievittäminen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen. Hankkeessa etsitään yksinäisille ikääntyneille vapaaehtoisia ystäviä, KotiKummeja. Vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten seurana vaikkapa ulkoilun tai kahvittelun merkeissä.

Olemme keränneet toiminnassa vähintään puoli vuotta mukana olleilta ikääntyneiltä kokemuksia siitä, miten tapaamiset KotiKummi-ystävän kanssa ovat vaikuttaneet heidän yksinäisyyden kokemukseensa sekä hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Seuraavassa esitellään alustavia havaintoja toiminnan vaikutuksista perustuen 22 ikääntyneen haastatteluun. Väliotsikoissa on lainauksia ikääntyneiden haastatteluista.

”Ystävä on reipas, luotettava, soitellaan ja laulellaan…”

Yhtä lukuun ottamatta ikääntyneen kokivat, että tapaamiset KotiKummi-ystävän kanssa ovat vaikuttaneet myönteisesti yksinäisyyden kokemukseen. Yksi, joka kertoi, ettei tapaamisilla ole ollut vaikutusta yksinäisyyden kokemukseen, sanoi, ettei ole kokenut yksinäisyyden tunteita aiemminkaan.

Osa totesi yksinkertaisesti yksinäisyyden helpottaneen. Mikäli vaikutusta kuvailtiin enemmän, todettiin tapaamisten useimmin piristäneen tai tuoneen hyvää mieltä ja oloa. Edellä mainittujen lisäksi erityisesti juttelu KotiKummi-ystävän kanssa on lievittänyt yksinäisyyden tunnetta, samoin se, että voidaan tehdä yhdessä asioita, esimerkiksi pelata sekä käydä eri paikoissa ja ulkoilla.

Lähes poikkeuksetta ikääntyneet kokivat tapaamisten vaikuttaneen positiivisesti omaan hyvinvointiinsa ja toimintakykyynsä.

Sen kummemmin erittelemättä muutamat totesivat, että seura tekee hyvää, että yhdessä on mukavaa ja että on saanut kaverin. Eräs kertoi myös saaneensa KotiKummi-ystävän myötä uusia ajatuksia elämäänsä.

”Mieli virkustuu, en minä muuta osaa sanoa”

Lähes poikkeuksetta ikääntyneet kokivat tapaamisten vaikuttaneen positiivisesti omaan hyvinvointiinsa ja toimintakykyynsä. Ainoastaan yksi ikääntynyt pohti, ettei tapaamisilla ole ollut suoraa vaikutusta, koska he eivät ole KotiKummi-ystävän kanssa ulkoilleet. Selvästi useimmin tuotiin esille tapaamisten positiivinen vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin mielen virkistymisen muodossa. Myös sosiaalisen hyvinvoinnin koettiin useissa vastauksissa lisääntyneen; puhumisen ja ajatusten vaihdon kerrottiin vaikuttavan mielialaan positiivisesti.

Erään ikääntyneen mukaan tapaamiset ovat tuoneet iloa ja yhteisyyden tunnetta, koska heillä on KotiKummi-ystävän kanssa hyvä yhteys keskenään. Myös positiiviset fyysiset vaikutukset mainittiin useissa vastauksissa. Positiivisiksi koettiin ulkoilu ja ylipäätään lisääntynyt liikkuminen sekä eräässä vastauksessa jopa kävelyn parantuminen. Muutamat mainitsivat tapaamisilla olleen ylipäätään positiivinen vaikutus omaan hyvinvointiin erittelemättä vaikutuksia tarkemmin.

Tietoa toiminnan vaikutuksista kertyy koko ajan lisää

Diakin sairaanhoitajaopiskelijat selvittivät vastikään valmistuneessa opinnäytetyössään kuinka ikääntyneet kokevat KotiKummit-toiminnan vaikuttaneen omaan yksinäisyyteensä ja hyvinvointiinsa. Opinnäytteen havainnot tukevat edelle esitettyä: ikääntyneiden kokemuksen mukaan toiminnalla näyttäisi olevan hyvinkin positiivisia vaikutuksia ikääntyneiden elämään, erityisesti psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Tietoa vaikutuksista kertyy koko ajan lisää, kun tiedonhankinta hankkeessa etenee ja yhä useamman toiminnassa mukana olevan ikääntyneen kokemukset saadaan esille.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202401173070

KotiKummit-hanke

  • KotiKummit on Oulun Diakonissalaitoksen säätiön hallinnoima hanke, jossa Diakonia-ammattikorkeakoulu on osatoteuttaja.
  • Toiminnan tavoitteena on oululaisten kotihoidon ikääntyneiden (65+) asiakkaiden yksinäisyyden lievittäminen sekä hyvinvoinnin ja osallisuuden vahvistaminen.
  • KotiKummit-hankkeessa etsitään yksinäisille ikääntyneille vapaaehtoisia ystäviä, kotikummeja. Vapaaehtoiset toimivat ikäihmisten seurana vaikkapa ulkoilun tai kahvittelun merkeissä.
  • Tähän mennessä toiminnassa on ollut mukana noin 100 ystäväparia. Osan kohdalla tapaamiset ovat jo ehtineet päättyä, useimmiten muuttuneen elämäntilanteen takia.
  • Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama hanke on käynnistynyt elokuussa 2021 ja päättyy heinäkuussa 2024.
  • Tutustu toimintaan verkkosivuilla.