Siirry sisältöön
Kuvituskuva.
Juttutyyppi  Blogi

ZekkiPro-digipalvelulla vaikuttavampaan toimintaan

Uusi digipalvelu ZekkiPro yhdistää hyvinvoinnin arvioinnin mittarit yhdelle alustalle.

Diak kehittää parhaillaan ammattilais- ja asiantuntijakäyttöön suunnattua ZekkiPro-digipalvelua yhteistyössä käyttäjien sekä Elenium Oy:n kanssa. ZekkiPro mahdollistaa kaikkien Diakissa kehitettyjen hyvinvoinnin kokemuksen arvioimiseen tarkoitettujen 3X10D-elämäntilannemittarien digitaalisen hyödyntämisen. ZekkiPro tulee hyödyntämään Diakin kansainvälisesti ja kansallisesti useasti palkitun Zekki.fi-digipalvelun ulkoasua ja asiakaskäyttöliittymää.

3X10D-mittariperhe kartoittaa kokonaishyvinvointia

3X10D-elämäntilannemittari on helppo ja nopea kokonaishyvinvoinnin kartoitus, joka alun perin kehitettiin Kuopiossa Valtioneuvoston kokeiluhankkeessa vuosina 2015–2016 monialaiseen ja -ammatilliseen työhön. Mittareilla vahvistetaan asiakkaan oman äänen kuulumista ja eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Tällä hetkellä 3X10D-elämäntilannemittareita on useita: eri ikäryhmille 7-vuotiaasta ylöspäin, perheille suunnattu sekä kehitysvammaisille ihmisille omansa.

Mittariperheeseen kuuluvat myös alun perin sosiaalipalveluihin kehitetty mutta yleisemminkin tukipalvelujen laatua mittaava perusversion kanssa tai itsenäisesti käytettävä 3X10D-LASU sekä nuorten osallisuutta ja vaikuttamista mittaava OSVA.

3X10D-elämäntilannemittari on tutkitusti validi ja reliaabeli kokonaishyvinvoinnin mittari, jota on hyödynnetty useissa erityyppisissä sosiaali- ja terveyspalveluiden toiminnoissa. Sitä on käytetty esimerkiksi nuorten palveluissa ja työllisyyspalveluissa asiakastyön sekä verkostoissa tehtävän yhteistyön tukena, tuen tarpeiden arvioimisessa ja tavoitteiden määrittelyssä. Sen avulla voidaan myös kehittää toimintaa tietoon perustuen sekä aidosti mitata toiminnan vaikuttavuutta.

Kaikki mittarit sekä niiden kieliversiot löytyvät tällä hetkellä DiakHubin verkkosivuilta, josta ne on mahdollista ladata käytettäväksi.

Nyt kehitettävää ZekkiPro-järjestelmää voidaan hyödyntää sekä asiakastyössä että tiedolla johtamisessa.

Työväline vaikuttavuuden arviointiin

Nyt kehitettävää ZekkiPro-järjestelmää voidaan hyödyntää sekä asiakastyössä että tiedolla johtamisessa. Se toimii työvälineenä yksilö- ja ryhmäkohtaisen hyvinvointitiedon keruussa, tuen tarpeiden arvioinnissa sekä hyvinvoinnin seurannassa. Kyselyn hallinnoija voi lähettää 3X10D-mittarin kyselylinkin haluamalleen henkilölle tai kohderyhmälle, ja vastaukset palautuvat digitaaliseen tietokantaan, josta niitä on helppo tarkastella ja ladata excel-taulukkona.

Jatkossa Diak voi siis tarjota helpon tavan vaikuttavaan tekemiseen. ZekkiPron avulla voidaan nopeasti ja helposti arvioida yksilön tai ryhmän hyvinvoinnin tilaa tai hyvinvointimuutoksia. Sen avulla on helppo seurata toiminnan vaikutuksia ja vaikuttavuutta.

ZekkiPro on helppokäyttöinen ja tutkimustietoon perustuva digitaalinen väline. Kehittämistyössä on kuultu lukuisten käytännön toimijoiden toiveita oman työnsä vaikuttavuuden vahvistamiseksi. ZekkiPron avulla Diak voi jatkossa tarjota tilauksesta myös entistä parempia ja räätälöidympiä asiantuntijapalveluita, hyvinvointitietoa sekä tietoon perustuvia toimenpide-ehdotuksia.

ZekkiPro mahdollistaa visuaalisten tietotuotteiden tarjoamisen tiedolla johtamisen tueksi esimerkiksi hyvinvointi-, sote- ja työllisyyspalveluja kehittäville ja tuottaville toimijoille sekä erilaisiin kehittämishankkeisiin. ZekkiPro valmistuu käyttöön keväällä 2024.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202401173073