Kirjoittaja Sakari Kainulainen

Siirry kirjoittajan Twitter-profiilin  
Siirry kirjoittajan LinkedIn-profiilin

Kirjoittaja on on Diakin asiantuntija, jota kiinnostaa huono-osaisuus ja ihmisten hyvinvointi.

Artikkelit