Siirry sisältöön
Käsi kirjoittaa vihkoon pöydän ääressä, kuvituskuva.
Juttutyyppi  Pääkirjoitus

Vaikuttavia hyvinvointipalveluita

Diakonia-ammattikorkeakoulu on vaikuttava sote-alan kouluttaja ja kehittäjä, joka missiollaan haastaa olemassaolonsa: ’Sitten kun maailma on kaikille hyvä, Diakia ei enää tarvita”.

Diakin missio rohkea viesti siitä, että Diak sitoutuu tehtäväänsä ja suuntaa osaamisensa sinne, missä on eriarvoisuutta, köyhyyttä, sairautta, yksinäisyyttä ja ulkopuolisuutta. Diak vaikuttaa toiminnallaan erityisesti eriarvoisuuden vähentämiseen ja hyvinvoinnin vahvistamiseen. Erityisosaamisemme on niissä ihmisryhmissä, joiden hyvinvointi on heikointa. Asiakaslähtöisyys ja yhteiskehittäminen ohjaavat kehittämistyötämme.

Diak kehittää vahvuuksiensa pohjalta erilaisia osaamiskärkiä. Nämä osaamiskärjet ovat Diakin tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä koulutuksen ja osaamisen avainalueita ja niissä keskitytään alueellisten, kansallisten ja kansainvälisten toimijoiden väliseen tutkimuksen, kehityksen, innovaatioiden ja osaamisen yhteistyöhön (TKIO).

Vaikuttavat hyvinvointipalvelut on yksi Diakin osaamiskärjistä. Vaikuttavien hyvinvointipalveluiden osaamiskärki tekee korkealaatuista soveltavaa tutkimusta ja kehittää tutkimukseen perustuvia ratkaisuja ja innovaatioita käytännön tarpeisiin erityisesti palvelujärjestelmän kehittämiseksi. Tekemisemme tähtää siihen, että ihminen, asiakas tai potilas saisi omaan tarpeeseensa vastaavaa apua ja tukea, mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja että ajantasainen tieto ihmisten tarpeista ja toiminnan vaikuttavuudesta ohjaisi aidosti tekemistä ja päätöksentekoa. Näin myös resurssit voidaan suunnata tavoitteellisesti ja tarpeenmukaisesti.

Miten saisimme soten tukkeutuneet suonet vaihdettua uusiin?

Hyvinvointialueiden toiminnan kehittämistä haastavat valtavat säästöpaineet ja esimerkiksi digitaalisilla palveluilla tavoitellaan epärealistiseltakin kuulostavaa tehostamista ja säästöjä. Erityisiä haasteita palveluille ja palvelujärjestelmällemme tuottavat asiakkaiden monelle eri elämänalueelle ulottuvat tarpeet ja kriittiseksi asiaksi muodostunut osaajapula. Miten saisimme soten tukkeutuneet suonet vaihdettua uusiin? Miten pääsisimme irti tehohoidon tarpeesta ja saisimme kuntoutumisen käyntiin? Miten saada painopistettä siirrettyä korjaavasta sote-työstä kohti ongelmia ehkäisevää ja hyvinvointia vahvistavaa yhteistä hyte-työtä? Miten saada digitaaliset ratkaisut käyttäjälähtöisiksi ja palvelemaan samalla sekä asiakasta että tiedolla johtamista?

Ilman tietoa on vaikeaa tehdä tietoon perustuvia päätöksiä. Yhteisiin tavoitteisiin on hankalaa sitoutua, jos ei ole jaettua tilannekuvaa ja yhteisesti määriteltyjä tavoitteita. Vaikuttavien palveluiden ja toimintamallien valintaa ja käyttöönottoa on vaikea edistää, jos tietoa vaikuttavuudesta ei ole. Näiden viheliäisten ongelmien ratkaisuun Diakin Vaikuttavat hyvinvointipalvelut ja sen kansallista kärkeä edustavat asiantuntijat ovat jo vuosia perehtyneet ja kehittäneet tutkimustietoon perustuvia ratkaisuja ja palkittuja sosiaalisia innovaatioita yhdessä palveluja tuottavien kumppanien kanssa. Näistä ratkaisuista ja kumppanien kokemuksista voitte lukea lisää tästä Dialogin teemanumerosta.

Pysyvä osoite: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202402126639