Siirry sisältöön
Leena Suurpää.
Juttutyyppi  Ihmiset

”Zekki auttaa nuorta luovimaan palveluverkossa”

Punaisen Ristin Nuorten turvatalolla on hyviä kokemuksia Diakissa kehitetystä Zekki-työkalusta. Turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää kiittää sitä, että Zekki mahdollistaa nuoren elämäntilanteen tarkastelun kokonaisuutena eikä paloittele häntä sektoreihin.

Suomen Punaisen Ristin Nuorten turvatalotoiminta on nuorille ja heidän perheilleen suunnattua päivystävää kriisiapua. Toimintaan kuuluu lyhyt- ja pitkäaikaista keskusteluapua sekä valtakunnallista verkkoapua. Nuoret voivat akuuteissa tilanteissa myös majoittua turvataloissa tilapäisesti. Tällä hetkellä turvataloja on yhteensä viisi viidellä eri hyvinvointialueella.

Miten nuoret sitten osaavat hakea apua turvataloista? Viime vuosina yksi väylä on ollut Diakissa kehitetty Zekki-työkalu. Zekki on lyhyt vaikkapa kännykällä tehtävä testi, jonka avulla nuori voi tarkastella elämäntilannettaan ja saada tietoa ja ehdotuksia hänelle sopivista tukipalveluista.

Zekki kokoaa yhteen järjestöjen ja kuntien nuorille suunnatut tukipalvelut ja tarjoaa mahdollisuuden ottaa suoraan yhteyttä palveluihin. Punaisen Ristin Nuorten turvatalo on yhtenä palveluntarjoajana mukana Zekissä.

– Pidän Zekkiä erinomaisena innovaationa. Nuorille suunnattu palveluverkkohan on tunnetusti monimutkainen, Zekki auttaa luovimaan siinä, turvatalotoiminnan johtaja Leena Suurpää sanoo.

Suurpää iloitsee siitäkin, että Zekki tuo näkyvyyttä myös valtakunnalliseksi toimijaksi laajentuneelle Nuorten turvatalolle.

Nuoret hakevat turvataloista apua esimerkiksi mielenterveyteen, ihmissuhteisiin ja arjessa selviytymiseen liittyviin kysymyksiin sekä akuuteissa tilanteissa, joissa tarvitaan nopeasti apua.

Zekki tuo näkyvyyttä myös valtakunnalliseksi toimijaksi laajentuneelle Nuorten turvatalolle.

– Zekin kysymyksiin vastaaminen antaa nuorille välineitä pohtia, minkälaiset asiat tuntuvat vaikeilta, toisaalta se ei pakota valitsemaan vaan jotain, nuorellahan on usein yhtä aikaa monenlaisia osin ehkä toisiinsa kytkeytyviäkin haasteita. Zekki mahdollistaa, että nuori pystyy hahmottamaan elämäntilannettaan kokonaisuutena ja toisaalta löytää avun äärelle.

Turvataloon nuoret tulevat usein myös esimerkiksi sosiaali- tai terveydenhuollon ohjaamina vaikkapa tilanteessa, jossa nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon kriteerit eivät täyty. Kuitenkaan mitään lähetteitä ei taloissa kysellä, vaan ovet ja verkkokanava ovat auki kaikille nuorille noin kahdestatoista vuodesta ylöspäin sekä heidän perheilleen.

Leena Suurpää.
Nuori tulee avun lähteelle oman elämänsä asiantuntijana, Leena Suurpää ajattelee.

Mittari nostaa nuoren itsensä toimijaksi

Suurpää korostaa, että nuori tulee turvataloon tai sen verkkoapuun, kuten chat-keskusteluun, oman elämänsä asiantuntijana.

– Emme tarjoa valmiita ratkaisuja vaan nuoren ja hänen läheisensä kanssa yhdessä jäsennetään sitä, millaisiin asioihin nuori kaipaa muutosta ja ratkaisuja. Apu räätälöidään tarpeen mukaan, se voi olla kertaluonteista tai vuodenkin pituinen yhteistyösuhde.

Turvataloissa on otettu myös käyttöön Zekin perustana toimiva kysymyspatteristo, 3X10D-elämäntilannemittari. Sitä käytetään asiakastyössä systemaattisena keskustelun avaajana ja tukiprosessin välineenä. Mittari toimii myös oman elämäntilanteen itsearviointivälineenä.

Suurpään kiittelee mittaria todella hyödylliseksi.

– Se kartoittaa kokonaisvaltaisesti nuoren elämäntilannetta, mutta ei paloittele häntä sektoreihin, kuten palvelujärjestelmä usein tekee. Puheeksi ottamisen välineenä se on erityisen hyvä. Nuori voi oivaltaa esimerkiksi, miten monimutkaisia asioita ihmissuhteet ovatkaan. Nuorelle tulee näkyväksi hänen elämäntilanteensa muutokset ja hänen toimijuutensa vahvistuu siinä prosessissa.

Mittari tukee siis kokonaisvaltaista työotetta.

– Väline auttaa muistuttamaan siitä, että nuori on kokonainen ihminen. Se tuo myös johdonmukaisuutta auttamisprosessiin, mutta ei kuitenkaan jäykistä, vaan on joustava ja inhimillinenkin.

Suurpään mukaan tutkimuksista tiedetään, että nuori voi kokea palveluissa hyvinkin paljon ulkokohtaisuutta tai ymmärryksen puutetta nuoruudesta ja omasta elämäntilanteesta.

– Nuori äänestää jaloillaan, jos kokee tulleensa väärinymmärretyksi tai ohipuhutuksi. Zekki auttaa siinäkin, että nuori sitoutuu tukiprosesseihin.

Leena Suurpää.
Leena Suurpäätä on aina kiinnostanut, miten tutkilla tiedolla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan epäkohtiin.

Nuorten elämä paremmaksi

Leena Suurpää on koulutukseltaan sosiologi, joka on työskennellyt pitkään monitieteisen nuorisotutkimuksen parissa Nuorisotutkimusseurassa eri tehtävissä, viimeiseksi tutkimusjohtajana.

– Minua on aina kiinnostanut se, miten tutkitulla tiedolla voidaan vaikuttaa yhteiskunnan epäkohtiin, erityisesti kohentaa nuorten elämää ja vähentää syrjintää. Minulle on siis keskeistä ei ainoastaan tutkimuksen tieteellinen arvo vaan myös yhteiskunnallinen vastuu.

Nuorten turvatalotoiminnan johtajana on nyt ehtinyt vierähtää seitsemän vuotta.

– Kun paikka tuli hakuun, niin ajattelin, että nyt on hyvä hetki hyödyntää kaikkea sitä tietoa, mitä reppuun on parinkymmenen vuoden aikana kertynyt, ja vaihtaa vähän käytännöllisempään työhön, jossa saa kantaa sitä yhteiskuntavastuuta. Enkä ole katunut. Nuorten kanssa työskennellessä maailmankuva laajenee koko ajan.

Suurpää kiittää Diakin kanssa tehtyä yhteistyötä.

– Olemme iloisia, että olemme voineet tehdä yhteistyötä tutkivalla ja kehittävällä otteella. Vuoropuhelu on ollut avointa ja tukevaa ja Diakista on oltu tukena myös kouluttamisessa. On aina iso projekti, kun otetaan uusia välineitä käyttöön tällaisessa laajassa organisaatiossa.

Leena Suurpää.
Tärkeä mutta vaikea kysymys kaikkien palvelujen kohdalla on niiden vaikuttavuuden arviointi, Leena Suurpää sanoo.

Moni nuori lähtee kotiin

Tärkeä mutta vaikea kysymys kaikkien palvelujen kohdalla on niiden vaikuttavuuden arviointi. Suurpää korostaa, että raportointivelvoite ei saa ruveta ohjaamaan kohtaamisia.

– Vaikutusten arviointi on tärkeää, mutta ei saa tulla sellainen vaikutelma, että nuoria patistetaan nopeisiin tuloksiin. Usein nuoret hakevat apua juuri siksi, että he kokevat, etteivät pysty lunastamaan suoritusyhteiskunnan vaatimuksia. Toimien vaikuttavuuden arviointi on siis sensitiivinen asia ja mietimme koko ajan, millaisilla mittareilla ja tavoilla vaikutuksia arvioidaan.

Zekki on hyvä juuri siksi, että siinä on monta osa-aluetta ja se tuo näkyväksi, kuinka monesta eri osa-alueesta nuoren ihmisen kokemus hyvästä elämästä voi rakentua.

Suurpään mukaan Zekki on hyvä juuri siksi, että siinä on monta osa-aluetta ja se tuo näkyväksi, kuinka monesta eri osa-alueesta nuoren ihmisen kokemus hyvästä elämästä voi rakentua.

– Toisaalta vaikutus tulee sitten myös hyvin moninaisesti näkyville.

Turvatalojen työn tuloksista kertoo Suurpään mukaan paljon se, mihin nuori lähtee turvataloyhteyden jälkeen.

– Seuraamme sitä, miten olemme pystyneet saattamaan nuorta hänen elämässään. Moni turvatalolla majoittunut nuori palaa kotiin tai omaan asuntoon. Se kertoo siitä, että olemme onnistuneet luomaan nuoren ja hänen läheistensä kanssa yhdessä sellaiset olosuhteet, että hän pystyy jatkamaan arkeaan läheistensä kanssa ja heidän tuellaan. Se on tavoitteemme.

Suurpäällä on toive liittyen Zekin kehitystyöhön.

– Olisi hienoa saada siihen yhteisönäkökulmaa muiden kysymysten oheen. Siten voisimme tuoda näkyväksi lähiyhteisön kanssa tehtävän työn merkitystä, joka on myös pääperiaatteita Punaisen Ristin toiminnassa. Auttamisjärjestelmässä kaiken ikäisten nuorten oikeus saada tukea myös yhteisöjen ja yhteiskunnan toimijoina jää liian vähälle huomiolle, kun vaikutuksia katsotaan vain yksilön tasolla.

Sana-assosiaatio

Leena Suurpää vastasi 11 sana-assosiaatioon. Ajatusviivan vasemmalla puolella on sana ja oikealla puolella Leenan vastaus.

Diak – asiantunteva

Kevät – toivo

Mielenterveys – yhteiskunnan korjattava

Huumori – kunhan ei piikittele

Nuoruus – itseisarvoista

Kohtaaminen – välittäminen

Tulevaisuus – vastuullisuus

Suomi – planeetan osa

Ystävyys – kannattelee

Perhe – monimuotoisuus

Harrastus – kuuluu kaikille